Espoon kulttuurilautakunta 21.11.2017: budjetin väliaikaseurantaa ja valtuustoaloitteita

Espoon kulttuurilautakunnan seuraava kokous on ohjelmassa huomenna tiistaina 21.11. Tässä on esityslista avattuna. Esityslista löytyy myös verkosta.

Kulttuurilautakunta

Esityslista 21.11.2017 klo 17:30
 
3 Hyvinvointikertomus 2017 - 2021 ja hyvinvointisuunnitelmat (kv-asia)
 
Koko kaupungin tasolla käydään läpi hyvinvointisuunnitelmia. Myönnettäköön, minulla on tämän materiaalin lukeminen vielä vaiheessa.
 
Päätösesitys kuuluu:
 
“Kulttuurilautakunta päättää
1 merkitä tiedoksi Hyvinvointikertomuksen 2017-2021,
2 hyväksyä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2017-2021 liitteen mukaan kuitenkin niin, että siinä tullaan huomioimaan vielä nuorisovaltuustolta ja vammaisneuvostolta saadut lausunnot,
3 hyväksyä työikäisten hyvinvointisuunnitelman 2017-2021 liitteen mukaan kuitenkin niin, että siinä tullaan huomioimaan vielä vammaisneuvostolta saatu lausunto,
sekä esittää ne kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.”
 
Nuorisovaltuusto korosti kaikkien mukaanottoa, palveluista viestimistä sekä matalan kynnyksen toiminnan tärkeyttä. Vammaisneuvosto painotti sitä, että vammaisten tapauksessa “mukaanpääsy” on erityisen tärkeää ja että taloudellinen tilanne on usein heikompi kuin muilla. Lisäksi työikäisten tapauksessa korostettiin bonuksena esteettömyyttä sekä palveluiden saavutettavuutta (osin liittyen aluekeskuksiin ja niiden rooliin).
 
4 Kulttuurilautakunnan vuoden 2017 talousarvion ja strategian osavuosikatsaus 3 tilanteessa 31.10.2017
 
Tämä on välitsekkaus. Olennaisinta kulttuurin toimialan kannalta: “Kulttuurilautakunnan (brutto) toimintatulojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina. Toimintamenoja ennustetaan säästyvän noin 0,2 milj. euroa, johtuen ict-kuluista.
 
Nettobudjetoidun Kulttuurin yksikön toimintatulojen ja -menojen ennustetaan ylittyvän noin 0,8 milj. eurolla.”
 
Eli aika lailla budjetin mukaan ollaan menossa. Mukana on tarkempi kuvaus siitä, mitä toiminta pitää sisällään. Noita lienee kuitenkin parempi avata siinä vaiheessa kun on koko vuosi mukana tarkastelussa.
 
5 Valtuustoaloite, kulttuuripassi kannustamaan harrastuskokeiluun (kv-asia)
 
55 valtuutettua ehdottaa kulttuuripassia tukemaan kulttuurin kokeilua. Vastauksen lopun yhteenveto: 
 
“Aloitteessa esitetty ajatus kulttuuripassista, joka kannustaisi espoolaisia lapsia ja nuoria kokeilemaan erilaisia kulttuuri-/liikuntapalveluja, joita kaupunki ja yksityinen sektori tarjoavat, voisi olla yksi työkalu harrastusten saavutettavuuden lisäämiseksi. Tällä hetkellä kulttuurin tulosyksikössä ei ole mahdollista käynnistää uudenlaista toimintamallia ilman lisärahoitusta.
 
Espoossa on jo tarjolla kohtuullisen hyvin monipuolisia harrastusmahdollisuuksia, olemassa olevista mahdollisuuksista viestimiseen ja tiedottamiseen tulee panostaa nykyistä enemmän. Lasten ja nuorten toiveita tulee kuulla harrastusten suunnittelussa sekä harrastuksia tulee hajauttaa suunnitelmallisesti sellaisille alueille, jossa tarjonta on ollut vähäistä tai yksipuolista.”
 
Eli: kiva idea, ei ole budjettia sille, viestimistä parantamalla voitaisiin parantaa jo nykyisistä lähtökohdista tilannetta.
 
6 Valtuustoaloite kielikahvilatoiminnan laajentamisesta osaksi palvelukeskuksien toimintaa tai ikäihmisille suunnattua päiväkeskustoimintaa (kv-asia)
 
Kirjastoissa on kielikahviloita. Pitkälti vapaaehtoiset vetävät sessioita, joissa on opittu kieltä. Aloitteen ideana on laajentaa samaa palvelukeskuksiin ja siis ikäihmisten suuntaan.
 
En ole ihan täysin varma mikä on vastauksen idea. Koetaan hyväksi, mutta korostetaan vapaaehtoisuuden roolia (eli ei haluta sellaisenaan kaupungin toiminnaksi). Kyselen tästä lisää.
 
7 Kadonneet kartanot -kirjan myyntihinnan vahvistaminen Kadonneet kartanot -kirjan myyntihinnan vahvistaminen
 
Tässäpäs kiinnostava kirja. Olen verkossa jo pikkaisen tämänsuuntaista itsekin rakentanut. Tässä kiteytys: “Kulttuurilautakunta päättää hyväksyä Espoon kadonneita kartanoita -kirjan myyntihinnan seuraavasti: 28 € kappale sisältäen 10 % arvonlisäveroa sekä tukkumyyntihinnan 20,75 € sisältäen 10 % arvonlisäveroa.”
 
8 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
 
Ei mielestäni erityistä.
 
9 Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset
 
Tiedoksi pari valtuuston päätöstä jotka sivuavat kulttuuritoimea.
 
o o o
 
Siinäpä tämä esityslista. Ei mitään erityisen dramaattista: ei ole isompia linjattavia. Näillä näkymin kyselen tarkennuksia ja luen vielä kohta iltasatuna hyvinvointi-osuutta.

Rajaa sisältöä

Esim. 10.2021