Espoon kulttuurilautakunta 26.9.2017: lähivuosina Espoonlahden aluekirjasto ja kaupunginteatteri

Espoon kulttuurilautakunnan seuraava kokous on ohjelmassa huomenna tiistaina. Keskityn tässä bloggauksessa vain asioista kiinnostavimpaan, tulevien vuosien investointisuunnitelmiin. Esityslista löytyy Espoon kaupungin sivuilta. Käytännössä kirjoitan nyt kahdesta esityslistan kohdasta,

  • vuoden 2018 Espoo-strategian linjaukset ja tavoitteet sekä talousarvioehdotus ja vuosien 2018 - 2020 taloussuunnitelma sekä
  • Kulttuurilautakunnan lausunto Tilapalvelut-liikelaitoksen investointiesityksestä vuosille 2018- 2027

Jos ensin kolmen seuraavan vuoden taloussuunnitelmiin. Olennaisin muutos aiempaan on Pentalan saaristomuseon avaaminen ensi kesänä. Pentala on hieno saari, ja olen kauan sitten käynyt myös tutustumassa silloin alkuvaiheessa oleviin remontteihin.

Espoonlahden aluekirjasto ja kulttuuriareena

Tässä on projekti joka on todellakin tarpeen. Espoonlahdessa ovat Espoon heikoimmat kirjastotilat, asukasluku kasvaa kovaa tahtia ja kulttuuritilojakin tarvitaan.

Pätkä tekstistä: "Hanke voitaisiin rahoittaa Espoonlahden keskuksen Y-tonttien käyttötarkoituksen muutoksista saatavilla tuloilla. Lautakunta esittää hankkeen toteuttamista länsimetron toteutumisen aikataulussa ja että tilat toteutetaan riippumatta mahdollisesta palvelutorikonseptin toteuttamisen päätös- ja toteutusaikataulusta."

Edellämainittu on hyvä lähtölkohta. Tarve on, eikä tule jäädä odottamaan. Aikatauluun ei oteta tässä kantaa.

Muut kaupunginkirjaston tilamuutokset

Karhusuolla kirjasto siirtyy koulun yhteyteen ja Haukilahdessa uuteen rakennettavaan päiväkotirakennukseen. Hyviä juttuja kumpikin. Kysyn muista suunnitelmista, esimerkiksi Kerasta ja Finnoosta tulee todella isoja asuinalueita. Kun alueille rakennetaan kouluja, kannattaisi samassa yhteydessä rakentaa myös pieniä lähikirjastoja. 

Tusculum

Teatteri Hevosenkengän Tusculum-lisärakennus valmistuu investointiesityksen mukaan 2018. Tästä en ole kuin yleisellä tasolla tietoinen, joten palaan asiaan toiste 

Lasten kulttuurikeskus Pikku-Aurora

"Pikku-Auroran entinen meijerirakennus valmistuu lasten kulttuurikeskuksen käyttöön. Investointiesitys sisältää rakennustöiden loppuunsaattamiseksi 0,3 M€ määrärahan vuodelle 2018." 

Hyvä juttu. Träskendan kartanon alue voi muodostua vielä melkoiseksi kulttuurin kehdoksi.

Glimsin talomuseo

"Talomuseo Glimsin alueen kasvava yleisömäärä edellyttämä alueelta vielä puuttuvaa kävijäkeskusta, johon sijoitetaan sellaiset nykyaikaiset yleisötilat, joita ei voi sijoittaa historiallisiin museorakennuksiin.

Lautakunta on 22.9.2015 pyytänyt Tilapalvelut-liikelaitosta arvioimaan hankkeen kustannukset lautakunnalle esitettävää tarveselvitystä varten. Sivistystoimi on esittänyt valmistumista 2020. Tilapalvelut-liikelaitoksen investointiesitys ei sisällä kohteen toteuttamista."

Tätä samaa olen itse tuumaillut Glimsissä vieraillessani. Hieno kokonaisuus, mutta hieman jopa epäselvä. Ei vaatisi kovinkaan kummoista rakennusta täydentämään sinällään toimivaa kokonaisuutta.

Espoon kulttuurikeskuksen peruskorjaus ja Koy Tapiolan kulttuuritori

"Espoon kulttuurikeskus täyttää 30 vuotta 2019. Kulttuurilautakunta on 6.6.2017 hyväksynyt kulttuurikeskuksen peruskorjauksen ja laajennuksen tarveselvityksen. Tilapalvelut-liikelaitoksen investointiesitys ei sisällä Espoon kulttuurikeskuksen peruskorjausta. Tilapalvelut on ostanut kaupungin omistukseen viereiset Kiinteistö Oy Tapiolan kulttuuritorin tilat, jotka voivat vapautua nykyisiltä vuokralaisilta 2018.

Tapiolan historiallisessa keskuksessa tulee sovittaa yhteen Kulttuurikeskuksen, taiteen perusopetuksen ja muiden kasvavien palvelujen järjestäminen sekä säilyttävien ja uudistavien kaupunkikuvallisten toimenpiteiden kokonaisuus asemakaavoituksessa, peruskorjauksissa ja uudistiloissa Tapiolan elinvoimaisuutta edistävillä tavoilla."

Tämä liittyy niin paljon seuraavaan kohtaan, että odottakaa hetki.

Espoon kulttuurikeskuksen laajennus Espoon kaupunginteatterin teatteritilalle

"Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto on 6.6.2016 päättänyt, että Espoon kaupunginteatterin tilat sijoitetaan Espoon kulttuurikeskuksen yhteyteen Tapiolaan ja että teatterin tilat toteutetaan samassa yhteydessä, kun kulttuurikeskus peruskorjataan ja kulttuurikeskukseen tehdään siinä yhteydessä mahdollisia toiminnallisia muutoksia kulttuurikeskuksen kulttuurihistoriallisia ja rakennustaiteellisia arvoja kunnioittaen.

Kaupunginhallitus on 5.6.2017 päättänyt, Espoon kaupunginteatterin tarvitsemat tilat toteutetaan kulttuurikeskuksen yhteyteen kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston 6.6.2016 tekemässä päätöksessä esitettyjen periaatteiden mukaisesti, että hanke toteutetaan vaiheittain niin, että kulttuurikeskuksen toiminta voi peruskorjaus- ja laajennustyön ajan kohtuullisesti jatkua ilman pitempiä katkoksia ja että

hankesuunnitelma, johon sisältyvät myös suunnittelu- ja rakentamisaikataulu sekä rahoitusohjelma, tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn vuoden 2018 loppuun mennessä.

Tilapalvelut-liikelaitos esittää toteutusta vuokra-, leasing tms. mallilla. Mahdollisesta Tapiolan taseyksikön rahoituksesta ei ole päätetty."

Minulla ei ole kovinkaan vahvaa tunnetta kaupunginteatterin sijainnin suhteen. Kunhan teatteri saa hyvät tilat ja voi jatkaa ansiokasta toimintaansa, niin antaa mennä vaan. Jos teatterin saisi luontevasti osaksi kulttuurikeskusta, niin synergiaetuja olisi.

Tämä asia ei ole - enää - erityisesti kulttuurilautakunnan käsissä. Investointi ja linjaukset ovat niin merkittäviä, että valtuusto näistä jo päättää ja linjaa.  

Espoon kokoelmakeskus

"EMMA:n kokoelmat ovat nyt sijoitettuna kahteen eri yksikköön ja kaupunginmuseon kokoelmat kahteen eri yksikköön. Tilat ovat riittämättömät, kokoelmatiloiksi sopimattomia ja niiden vuokra- ja ylläpitokustannukset ovat korkeat. Kokoelmien hoito- ja käsittelytilat puuttuvat eivätkä tue näyttelytoiminnan järjestämistä.

Lautakunta on 27.9.2016 pyytänyt Tilapalvelut-liikelaitosta selvittämään yhdessä museoiden kanssa mahdollisuuksia tarkoituksenmukaisen yhteisen kokoelmakeskuksen perustamiseen ja epätarkoituksenmukaisista varastotiloista luopumiseen. Lautakunta toistaa tämän pyynnön."

Tämä nyt on yleisesti ottaen vaan järkevää. Ei kun eteenpäin.

o o o

Tulen kokouksessa kysymään miten on suhtauduttu matkan varrella tuleviin, aika ilmeisiinkin ideoihin. Kuten nuo Keran ja Finnoon lähikirjastot. Vai onko tässä kohdassa ideana käydä läpi vain ihan täysin varmoja projekteja ja aihioita?

Kulttuurilautakunta on kovin kiinnostava luottamustoimi. Ihan tässä intoa puhkuu.

Rajaa sisältöä

Esim. 10.2021