Kulttuurilautakunta 29.8.2017: talousarvion ja strategian välikatsaus sekä avustuksia

Olen seuraavat neljä vuotta Espoon kulttuurilautakunnan jäsen. Huomenna on ohjelmassa lautakunnan kauden ensimmäinen kokous. Tulen bloggaamaan kokouksista tähän malliin. Huomisen kokouksen esityslista löytyy täältä. Sitten asiaan.

 
3 Kulttuurilautakunnan vuoden 2017 talousarvion ja strategian osavuosikatsaus 2
 
Heti alkuun ohjelmassa on kokouksen pihvi. Talousarvio ja katsaus strategian toteutumiseen. Keskityn vain kulttuurisektoriin, vaikka oheismateriaalina on koko sivistystoimi.
 
"Kulttuurilautakunnan (brutto) toimintatulojen ja -menojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina." Tuossapa on olennaisin. Esityslistalla avataan myös tarkemmin eri kulttuuritoimen osien toimintaa lukuina ja euroina. Palaan näihin laajemmin alkuvuonna, kun pääsee tarkastelemaan koko mennyttä vuotta.
 
Tämä merkitään vain tiedoksi, eli tulossa ei ole muutoksia.
 
4 Kulttuurin kohdeavustukset, erä 5
 
Myönnetään piirun verran alle 30 000 euroa avustuksina. Pääosin melko pieninä tukina, isoin summa on 5500 Gallen-Kallelan museolle. 
 
Kohdeavustukset on maailma jota olen aiemmin seurannut vain sivusilmällä, tämä on asia, johon tarvitsee keskittyä jatkossa tarkemmin.
 
5 Kulttuurilautakunnan kokoukset, syksy 2017
 
6 Päätökset ja kirjelmät
 
Olennaisimmat ovat kehoitukset valtuustolta:
 
"Valtuusto toivoo, että kaupunki perustaa lähiöprojekteja, joissa yhteistyössä kaavoittajien, asukkaiden ja kyseisen alueen toimijoiden kanssa suunnitellaan, miten alueen vetovoimaa voitaisiin parantaa ja parhaita ideoita viedään eteenpäin."
 
"Valtuusto toivoo, että selvitetään, onko mahdollista sisällyttää lähiöiden täydennyskaavoitusprosessiin segregaatiotarkastelu, jossa kuvataan nykyinen asuntokanta ja esitetään arvio kaavoituksen vaikutuksista sosiaalisen eheyden kannalta."
 
"Valtuusto toivoo, että nuorten osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia kehitetään edelleen erilaisten asuinalueiden lähiöprojektien kautta ja nuorten ääntä kuullaan."
 
7 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
 
Vain yksi hankinta-asia.
 
o o o
 
Siinäpä nuo. En ole aiemmin ollut mukana kulttuurilautakunnan kokouksissa, aiemmin en ole ollut tässä lautakunnassa, enkä myöskään kaupunginhallituksen valvojana ikinä päätynyt näihin hommiin.
 
Kivaa, kun pääsee oppimaan uutta. 

 

Rajaa sisältöä

Esim. 10.2021