Header

Kasvun ja oppimisen lautakunta 20.4.2022: Ekaluokkalaisten aloitusmääriä ja Sunan koulun remontointi sekä laajennus

Espoon kasvun ja oppimisen lautakunnan seuraava kokous on tulevana keskiviikkona. Esityslista löytyy täältä. Isoimmat asiat ovat perustettavia ykkösluokkien määrät per koulu sekä Sunan koulun remontointi ja laajennus.

Kasvun ja oppimisen lautakunta

Esityslista 20.04.2022 klo 17:30 -

3 Sunan koulun tarveselvitys

Sunan koululle on suunniteltu peruskorjaus ja laajennus vuosille 2023-25. Tämä on myös investointiohjelmassa. Vuodelta 1985 oleva rakennus on huonossa kunnossa. Sitä ei ole käsittääkseni remontoitu juuri lainkaan 35 vuoteen. Pikkuveljeni vanha opinahjo ja nuoruuteni sählytreenikoulu, muuten.

Ehdolla on kaksi vaihtoehtoa. Toisessa remontoitaisiin tilat, toisessa remontoidaan ja laajennetaan. Vain remontoituna Suna on noin 1,5 sarjainen koulu (tai kaksi sarjaa luokille 1-4).

Virkamiesesityksessä lähdetään remointoinnista ja laajennuksesta. Alueella riittää lapsia, eikä uusille kouluille ole hyviä tontteja. Lisäksi Hösmärinpuiston 1-2 luokkalaisten koulutiloista luovutaan.

Eli ratkaisu on tavoitella kaksisarjaista koulua. Jotkin erityisluokat voivat olla hieman nykysuunnitelmia pienempiä, sillä rakennusoikeus sekä ympäröivä luonto rajaavat hieman mahdollisuuksia.

Kuulostaa mielestäni järkevältä suunnalta. Ihan heti mitään ei tapahdu, mutta yllättävän pian se vuosi 2025 koittaa.

4 Yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelisääntökirjan yleinen osa 1.8.2022 alkaen

Tässä kohden määritellään miten, ja millä periaatteilla palvelusetelien suhteen toimitaan. Asia on hyvin kiteytetty sääntäkirjan alussa:

“Yksityinen palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan tämän sääntökirjan ehtoja siitä alkaen, kun palveluntuottaja hyväksytään palvelusetelillä toteutettavan varhaiskasvatuspalvelun tuottajaksi. Itse palvelua koskevan palvelusopimuksen osapuolina ovat palveluntuottaja ja asiakas, joten sopimuksen sitoumukset ja vastuut eivät kohdistu Espoon kaupunkiin.“

Käytössä on mielestäni fiksu ja toimiva ratkaisu. Sen sijaan, että tehtäisiin yksittäisiä kilpailutuksia jne., niin yritykset voivat kirjautua tuottajiksi ja siten sitoutua tähän sääntökirjaan. Näin ei tule myöskään kilpailutuksen tuomaa pakkoa kilpailuttaa uudestaan.

Palvelusetelissä vanhemmat ja tuottaja sopivat keskenään asiasta - eli Espoo ei ole osallinen toisin kuin jos kaupunki hankkisi koko paketin ostopalveluna. Espoo kuitenkin sitoutuu korvaamaan tässä määritellyn mukaisesti varhaiskasvatuksesta, ja asettaa toiminnalle reunaehdot. Tässä vanhempien rooli kasvaa, mutta samalla se on vanhempien oma valinta.

Mitään erityistä ei nouse mielestäni tässä esille. Hyvän toimintamallin tarkennuksia. Eli mielestäni ok.

5 Varhaiskasvatuksen palvelusetelin enimmäisarvo ja lapsen tukeen liittyvät kertoimet

Indeksikorotus palvelusetelin enimmäiskorvaukseen. On mielestäni järkevää, jos Espoo ei nostaisi omaa osuuttaan maksujen noustessa, niin kaupungin osuus kuluista pienenisi.

Tässä kohden aion kysyä, että voitaisiinko nämä summat sitoa joko indeksiin tai Espoon päivähoidosta laskutettaviin summiin. Toisin sanoen voisiko muutos olla ensi kerralla automaattinen.

6 Lausunto valtuustokysymykseen koulujen turvallisuuden takaamisesta (kv-asia)

Tätä olen vielä lukemassa. Lähtökohta on, että väkivalta olisi kouluissa lisääntynyt - mutta se on pysynyt noin ennallaan. Sitten kuvataan mitä kaikkea nykyisellään toimitaan ja mitä ovat toimintamallit.

Muuta en osaa vielä sanoa. Sinällään avainasemassa on mielestäni henkilökunnan määrä. Usein lähdetään ratkaisemaan ongelmaa, joka voi liittyen siihen, että henkilökuntaa on liian vähän tai se vaihtuu paljon. Eli jos koulussa on riittävästi osaavaa henkilökuntaa ja tilanne rauhallinen, niin onko silloin erityisiä ongelmia. Turvallisuudesta vastaavat paikan päällä olevat aikuiset. Pidetään huoli, että heitä on.

7 Päätökset ja kirjelmät

8 Lukuvuoden 2022-2023 oppilaspaikoista päättäminen vuosiluokilla 1-6

Tässä päätetään montako ekaluokkalaista otetaan. Muutokset ovat lähinnä alueen lapsimääriin liittyviä, jos oikein ymmärrän. Tapiolan alueelta on tullut vanhemmilta palautetta. Tarkemmin sanoen Aarnivalkeaan oltaisiin perustamassa vain yksi luokka, vaikka kysyntää olisi kaiketi kahdelle. Sama asia on ollut esillä jo viime vuonna, jolloin en ollut vielä lautakunnan jäsen.

Avain edelliseen on nähdä myös kuinka moni haki kyseiseen kouluun ensisijaisesti. Nyt niitä tietoja ei nähdä. Sille ei mahda mitään, että voi tulla tilanteita, että pari oppilasta ei mahdu ensisijaiseen toiveeseen. Mutta jos hakijoita on luokan verran enemmän (ja koulussa tilaa), niin tilanne on ihan erilainen.

9 Kasvun ja oppimisen lautakunnan iltakoulusta päättäminen

27.4. on iltakoulu inkluusiosta ja tuesta varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa. Tärkeä aihe, ajankohtaa on haettu ja nyt on lopulta kalentereissa. Minulle ajankohta sopii. Toivottavasti lautakunnan jäsenille sopii, kun tulee nopealla aikataululla. 

10 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen, perusopetuksen sekä toisen asteen ja nuorisopalveluiden viranhaltijoiden sekä peruskoulujen ja lukioiden johtokuntien päätökset

Mitään erityistä ei nouse esiin. Vinkatkaa jos en jotain huomaa.

Rent a cabin

Idyllic cottage for rent in Noux, Espoo. Located in the middle of Nuuksio National Park.

Read more!

Rajaa sisältöä

E.g., 06.2024