Header

Kasvun ja oppimisen lautakunta 15.6.2022: Latokasken koulun nimen vaihto ja muita asioita

Kuvituskuva: Juvanpuiston koulu

Kasvun ja oppimisen lautakunnan kevätkauden viimeinen kokous on tulevana keskiviikkona. Listan lukeminen on minulla osin vaiheessa, mutta tässä ajatuksia. Pääroolissa ovat opetussuunnitelmien muutokset. 

Esityslista löytyy Espoon kaupungin sivuilta.

Kasvun ja oppimisen lautakunta 15.6.2022

3 Nuorisopalvelut/ Yleisavustus 31.03.2022

Jaetaan 137 000 euroa liitteen mukaisesti. Vastaavia olen ollut käsittelemässä kulttuurilautakunnassa. Jos ei ole mitään erityistä syytä, niin mennään esityksen mukaan.

Kaksi hakijoista ei ole toimittanut vaadittavia liitteitä ja kolmas ei saa tukea koska ei täytä kriteereitä.

4 Latokasken koulun nimen muuttaminen 1.8.2022 lukien

Latokasken koulu muuttaa, ja uudeksi nimeksi ehdotetaan Nauriskasken koulua. Peruste on looginen, eli sijainti. Uusi koulu taitaa olla Tillinmäen kaupunginosassa, hieman Latokasken ja Tillinmäen rajan länsipuolella.

5 Espoon suomenkielisen esiopetuksen opetussuunnitelman hyväksyminen

“Opetushallitus on 10.5.2022 päättänyt muutoksista Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 lukuihin:

  • 2.1 Opetuksen järjestämistä ohjaavat velvoitteet
  • 3.1 Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat periaatteet ja
  • 6.2 Yhteisöllinen oppilashuolto.”

Nyt Espoon esiopetussuunnitelmaa muutetaan tuon mukaiseksi. Ensilukemalta vaikuttaa loogiselta ja selkeätä, mutta luen tätä vielä iltasatuna.

6 Espoon kaupungin suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelman tarkistaminen

Osa muutoksista on reagointia opetushallituksen ohjeisiin. Mutta kiinnostavin kohta on tämä:

“Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyy Espoon suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelmaan seuraavat muutokset:

  • 1.1 opetussuunnitelman alaluku 1.4: A1/A2 -kielen vaihtamisen tai keskeyttämisen periaatteet liitteen mukaisesti
  • 1.2 opetussuunnitelman lukujen 6.8.1 ja 6.9 muutokset liitteen mukaisesti
  • 1.3 opetussuunnitelman luvun 6.11.1 muutokset liitteen mukaisesti
  • 1.4 opetussuunnitelman lukujen 1, 4.3 ja 6.12 muutokset liitteen mukaisesti”

Näihin paneudun vielä, nyt luin vain tiivistelmän. Jos on jotain huomioita tähän liittyen, niin vinkatkaa ihmeessä.

7 Opetushallituksen 10.5.2022 hyväksymät muutokset perusopetukseen valmistavan opetuksen perusteisiin (OPH-1099-2022) koskien oppilaan oikeusturvaa ja oppimisympäristöjen turvallisuutta

Opetushallitukselta tarkennuksia aiempiin ohjeisiinsa. Tämä merkitään vain tiedoksi.

Olennaisin kohta: “Keskeisenä perusteisiin tehdyissä täsmennyksissä on lapsen edun ensisijaisuus, vaatimus syrjimättömyydestä, opettajan ja rehtorin ilmoitusvelvollisuuden laajeneminen, kurinpitokeinojen muuttaminen kurinpitotoimiksi ja siihen liittyvät tarkennukset sekä opetuksen epäämisen laajentaminen ja kaksoisrangaistavuuden poistuminen. Muutosten ja täsmennysten tavoitteena on, että jatkossa koulut ja oppilaitokset voivat puuttua aiempaa tehokkaammin kiusaamiseen ja syrjintään “

8 Espoon suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelman tarkistaminen 1.8.2022 lukien

Opetushallitukselta on tullut muutoksia seuraaviin kohtiin:

  • 2.1 Lukiokoulutuksen tehtävä
  • 4.3.1. Opiskeluhuollon keskeiset periaatteet
  • 4.4 Kurinpitotoimet

Nyt Espoon opetussuunnitelmaa tarkennetaan tuon mukaiseksi. Tässäkin sama, luen vielä ajatuksella läpi. Esityslistan pohjalta loogisia muutoksia.

9 Espoon suomenkielisen perusopetuksen kieliohjelman muuttaminen 1.8.2022 alkaen

Kieliohjelmaan, eli käytännössä kielenopetuksen toteutussuunnitelmaan, muutamia muutoksia:

“Muutos 1: Muutetaan Niipperin koulun A2 -ruotsi A2- ranskaksi.

Muutos on käsitelty ja hyväksytty koulun johtokunnassa.

Muutos 2: Poistetaan Auroran koulun A1 -kiina. Jatkossa A1 -kielenä on englanti. A2 -englanti poistuu vaiheittain.

Muutos on käsitelty ja hyväksytty koulun johtokunnassa.

“Muutos 3: Lisätään kieliohjelmaan Kivimiehen koulun A2 -kieleksi saksa.

Muutos on käsitelty ja hyväksytty koulun johtokunnassa.”

Muut muutokset ovat teknisiä korjauksia.

10 Selvitys tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta ja lausunnon antaminen

Tarkastuslautakunnan terveiset kannattaa aina lukea tarkkaan. 

Kaksi kohtaa sivuaa lautakunnan rootelia:

3 KASVUN JA OPPIMISEN SEKÄ HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN PALVELUJEN ARVIOINTI

3.1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYSPALVELUT

Tarkastuslautakunnan suositus: Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen riittävä tarjonta on varmistettava. Kaupungin tulee vastata koronapandemian aikana kasvaneeseen palvelutarpeeseen ennen palvelujen siirtymistä hyvinvointialueelle. 

3.3 OPPIVELVOLLISUUSLAIN UUDISTUKSEN TOIMEENPANO

Tarkastuslautakunnan suositus: Espoon kaupungin tulee huolehtia lukiopaikkojen riittävyydestä espoolaisten nuorten tarvetta vastaavasti. 

Hyviä poimintoja. Näistä taatusti keskustellaan.

11 Päätökset ja kirjelmät

12 Espoon varhaiskasvatuksen laskutushinnastot 1.8.2022 alkaen

Pääkaupunkiseudun kunnat ovat sopineet mallin, miten laskuttavat (samanlaisen logiikan mukaan) naapurikunnassa käytettyjä palveluita. Hyvä, että ovat sopineet asiasta yhdessä.

13 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen, perusopetuksen sekä toisen asteen ja nuorisopalveluiden viranhaltijoiden sekä peruskoulujen ja lukioiden johtokuntien päätökset

14 Kuntalaisaloite erityisryhmien lisäämisestä Espoon kouluihin

Kuntalaisaloite tärkeästä asiasta. Lautakunta tosin juuri päätti, että erityisopetusta lähdetään uudistamaan ja lautakuntaa informoidaan asiasta säännöllisesti.

Itse asiasta sen verran, että mukana on vastaus jossa kuvataan sitä, mikä on nykyinen toimintamalli.

Ymmärrän aloitteen pointin. Toisaalta ideaalimaailmassa erityisryhmiä on tarpeen mukaan, ei tiettyä määrää (joihin etsitään lapset). Valitettavasti ollaan kaukana ideaalimaailmasta. 

15 Espoonlahden koulun johtokunnan varajäsenen eropyyntö ja varajäsenen vaali

16 Oikaisuvaatimus varhaiskasvatuspaikkapäätöksestä

Lasta ei ole saatu lähimpiin päiväkoteihin. Syynä se, ettei ole tilaa. Tämänkaltaiset eivät oikein voi muuttua valituksen myötä (koska silloinhan jollekulle muulle sanottaisiin, että menetätte paikkanne).

Useimmiten syksyn tullen paikkoja kuitenkin tulee, toivottavasti asia ratkeaa sitä kautta.

17 Oikaisuvaatimus määräaikaisen päätoimisen tuntiopettajan valinnasta

18 Oikaisuvaatimus päätoimisen tuntiopettajan valinnasta

Kahdesta viimeisimmästä sanon saman kuin silloin tällöin aiemminkin. Oikaisuvaatimukset rekrytointiprosesseista ovat todella hankalia. Kun eihän siinä ole ollut itse mukana, eikä lautakunnan tehtävä ole mielestäni lähteä fiilistelemään niinkin tärkeillä asioilla kuin rekrytoinneilla.

Jos löytyy isoja epäkohtia, niin sitten tietysti puututaan. Silloinkin olisi mielestäni parasta käynnistää prosessi alusta alkaen.

Rent a cabin

Idyllic cottage for rent in Noux, Espoo. Located in the middle of Nuuksio National Park.

Read more!

Rajaa sisältöä

E.g., 06.2024