Header

Kasvun ja oppimisen lautakunta 11.10.2023: Koulu- ja päiväkotiverkon investointitarpeet ja Keran uuden yläkoulun perustaminen

Kasvun ja oppimisen lautakunnan seuraava kokous on ohjelmassa tulevana keskiviikkona 11.10.2023. Isoja asioita on kaksi, ja ne ovatkin merkittäviä. Listalla on Selvitys kasvun ja oppimisen toimialan palveluverkon tarpeista investointiohjelman 2024-31 osalta sekä viimeksi valmisteluun palautettu Kilon ja Keran alueen koulupalvelujen kehittäminen.

Kaikkeen materiaaliin en ole vielä ehtinyt kunnolla perehtyä. Mutta jonkin verran kyllä, ja nyt sitä tässä avaan. Esityslista löytyy täältä. 

Kasvun ja oppimisen lautakunta

Esityslista 11.10.2023 klo 17:30 -

3 Selvitys kasvun ja oppimisen toimialan palveluverkon tarpeista investointiohjelman 2024-31 osalta

Asia on hyvin kiteytetty selostuksen alussa: “Käyttäjälautakunnilla on ollut aiempina vuosina mahdollisuus tutustua investointiohjelmaan syksyn aikana ja antaa ohjelmasta lausunto. Tänä vuonna talousarvion liitteenä julkaistava investointiohjelma julkaistaan kaupunginjohtajan talousarviojulkaisun yhteydessä myöhemmin syksyllä, eikä sitä käsitellä käyttäjälautakunnissa ennen julkaisua. Kasvun ja oppimisen toimiala ja sen tulosyksiköt haluavat kuitenkin saattaa tiedoksi voimassa olevan investointiohjelman haasteet palvelujen tuottamisen näkökulmasta lautakunnille.”

Toisin sanoen budjettia valmistellaan nyt eri tavalla kuin aiemmin. Kaupunginjohtaja on toki kerännyt tietoa eri suunnista, mutta esimerkiksi kasvun ja oppimisen lautakunta ei ole nyt pääsemässä kommentoimaan ehdotuksia ennen niiden julkaisuja

Ja koska prosessi ei ole sen pidempi talousarvioehdotuksen julkaisun jälkeen, riski on, että ns. “asiantuntijalautakunta-vaihe” jää väliin ja mennään vauhdilla valtuustoryhmien neuvotteluihin ja päätöksentekoon.

Vyörytän nyt oikein kunnolla. Parhaillaan investointiohjelmassa on seuraavaa:

Valmistuneet ja valmistuvat kohteet 2023

 • Kuitinmäen alakoulu (PPP), 2-sarjainen alakoulu
 • Laajalahden koulu, 3-sarjainen alakoulu
 • Uusikummun päiväkoti, 6-ryhmäinen
 • Mankkaan päiväkodin peruskorjausosa, 4-ryhmäinen
 • Leppävaaran siirtokelpoinen päiväkoti, 8-ryhmäinen
 • Kilon koulu ja päiväkoti (PPP), 4-sarjainen alakoulu ja 8-ryhmäinen päiväkoti
 • Perkkaan päiväkoti (PPP), 12-ryhmäinen
 • Matinkylän lukio ja liikuntahalli, 868 opiskelupaikkaa

Rakenteilla tai suunnittelussa (hankesuunnitelma hyväksytty) olevat kohteet:

 • Kalajärven koulu, päiväkoti ja nuorisotila, 2-sarjainen alakoulu, 3-sarjainen yläkoulu ja 12 ryhmäinen päiväkoti.
 • Tapiolan päiväkodin peruskorjaus, 3-ryhmäinen
 • Tiistilän koulu ja päiväkoti, 3-sarjainen alakoulu, 6-sarjainen yläkoulu ja 8-ryhmäinen päiväkoti
 • Aarrekartan päiväkoti, 8-ryhmäinen
 • Tähystäjän päiväkoti, 7-ryhmäinen (+ 7 ruotsinkielistä ryhmää)
 • Viherkallion päiväkoti, 12-ryhmäinen
 • Sunan koulun peruskorjaus ja laajennus, 3-sarjainen alakoulu
 • Hösmärinpuiston koulun muutos päiväkodiksi, lisäys 6 ryhmää
 • Vallipuiston päiväkodin peruskorjauksen korvaava uudisrakennus, 6-ryhmäinen

Kuluvana vuonna on hyväksytty seuraavat hankesuunnitelman, jotka toteutetaan ns. yhteistoiminnallisina vuokrahankkeina. Toisin sanottuna rahoitus on kasassa, koska se ei tule kaupungin investointina.

 • Kurttilan koulu, 3-sarjainen alakoulu, (Kotola 15.2.2023)
 • Jupperin koulu, päiväkoti ja kirjaston toimipiste, 3-sarjainen alakoulu ja 6-ryhmäinen päiväkoti, (Kotola 29.3.2023)
 • Olarin 2 päiväkotia,10-ryhmäinen suomenkielinen ja 6-ryhmäinen ruotsinkielinen päiväkoti, (Kotola 16.8.2023), odottaa vielä valtuuston päätöstä hankesuunnitelmasta

Lisäksi nämä tarvesuunnitelmat on hyväksytty, mutta niille ei ole rahoitusta:

 • Laurinlahden koulu ja uusi päiväkoti, 3-sarjainen alakoulu ja 10-ryhmäinen päiväkoti, (Kotola 8.3.2023)
 • Postipuun koulu ja päiväkoti, 4-sarjainen alakoulu ja 8-ryhmäinen päiväkoti (Kotola 29.3.2023)
 • Länsi-Espoon lukio (Kotola 27.9.2023)

Olennaisimmat huomiot, jota toimialalta halutaan korostaa. Kiteytys omani:

 • Päiväkoti- ja kouluinvestoinnit ovat liian vähissä vuodesta 2025 alkaen. Rakennusten kunto heikkenee ja palvelutarve kasvaa.
 • Lakisääteisten palvelujen tilainvestointeja pitäisi priorisoida muiden kaupungin investointien edelle. Tämä on tärkeää, jotta lakisääteiset palvelut voidaan turvata.
 • Uudisrakentamisessa ja peruskorjauksissa tulisi päästä tasaiseen rytmiin. Tämä helpottaisi väistöjärjestelyjä.
 • Rakentamisen ja rakennusmateriaalikustannusten nousu tulee huomioida investointiohjelmassa. Nousevien kustannusten riskiä ei tule kattaa pienentämällä kohteiden laajuutta.
 • Rakennushankkeiden viivästymisiä tulee välttää. Hankkeen viivästyminen johtaa yleensä lisäkuluihin.

Varhaiskasvatuspuolelta korostetaan seuraavia investointitarpeita, jotka eivät ole vielä listalla.

 • Finnoo /Djupsundsbäckenin pohjoisempi päiväkoti. Finnoon nousee kovaa tahtia.
 • Maakirjantien päiväkoti (Suurpelto). Suurpellossa on liian vähän päiväkotipaikkoja. Asukasmäärä ja lasten määrä kasvaa edelleen.
 • Keran uusi yläkoulu, päiväkoti ja nuorisotila. Uusi alue alkaa rakentumaan, sinne tarvitaan päiväkotipaikkoja

Suomenkielisen opetuksen puolella korostetaan seuraavia, kiireellisyysjärjestyksessä.

 • Opinmäki II/Olarin laajennus. Kahdeksassa vuodessa uusia perusopetusikäisiä on tulossa 547.
 • Saarnilaakson koulun peruskorjaus ja laajennus. Espoon keskuksen alueen lapsimäärä kasvaa. Uusia paikkoja on saatu alakouluihin, muttei yläkoulupaikkoja. Saarnilaakson laajennus vastaisi tähän.
 • Nöykkiön koulun peruskorjaus ja laajennus. Nöykkiön ja Latokasken koulut pullistelevat, ja naapurikouluihin ei mahdu kun nekin pullistelevat.
 • Perusmäen koulu. Myös Pohjois-Espoossa on tilanne, että koulut ovat täynnä ja lisää peruskouluikäisiä lapsia syntyy ja muuttaa.
 • Keran koulun, päiväkodin ja nuorisotilan uudisrakennus. Ei ihan niin akuutti kuin yllä olevat, mutta 14 000 uutta asukasta merkitsee myös melkoista määrää uusia koululaisia. Tämä on hieman naimisissa seuraavan esityslistan kohdan kanssa. Jos Keraan ei tule väliaikaista koulua, niin sitten tarve uudelle koululle tulee nopeammin. Mikä olisi kyllä monella tavalla hyvä asia.
 • Finnoonkartanon koulu. Finnooseen on tulossa 17 000 asukasta. Länsiväylän eteläpuolella koulupaikkatilanne on tällä hetkellä vielä ok, mutta ennemmin tai myöhemmin tarvitaan alueelle uusi koulu.

Lisäksi peruskorjausta kaipaisivat Lähderannan koulu ja lievä laajennus, Toppelundin koulun korvaaminen uudella ja Aarnivalkean peruskorjaus ja laajennus.

Toisen asteen koulutuksen ja nuorisopuolen puolella tarpeen ovat.

 • Espoon yhteislyseon lukio toimii Kerassa Kutojantie 2:ssa. Vuokrasopimus päättyy 2025.
 • Kuninkaantien lukion vuokrasopimus päättyy 2028. Lukio tarvitsisi myös lisää tilaa.
 • Haukilahden lukio toimii Otaniemessä. Tiloihin tarvitaan muutoksia, ja vuokrasopimus päättyy 2029.
 • Leppävaaran lukio on ollut väistössä Karaportti 2:ssa vuodesta 2020 alkaen, kymmenen vuoden vuokrasopimuksella. Leppävaaran kampusta suunnitellaan Metropolia sekä Lauren kanssa. Haastepuolella on, että uudet tilat olisivat käytössä kenties 2034.
 • Luukin leirikeskukseen tarvittaisiin erillinen majoitusrakennus. Siihen ei ollut varaa peruskorjauksen yhteydessä 2021, mutta 

Yhteenveto

Tässähän näitä. Tuli uupunut ja vähän myös ahdistunut olo. Tämä paketti on siis vain tiedoksi, ja pohjaksi sitten kun päästään vertailemaan näitä tietoja budjettiesitykseen.

Tilanne ei ole hyvä varhaiskasvatuksen ja opetuksen puolella. Investointitarpeita on, enemmän kuin on tämän hetken raameissa mahdollista investoida. Investointien lykkääminen (esim. peruskorjausten osalta) voi johtaa äkillisiin väistöihin, jotka ovat sekä ikävä juttu asianomaisille että vielä kalliimpi vaihtoehto kuin remontointi ajoissa.

Etenkin uusille asuinalueille tarvitaan niin kouluja kuin päiväkoteja. Lisäksi monien asuinalueiden lapsimäärät ovat niin isoja, että niitä ei vain voi ratkaista ilman uusia tiloja. Esimerkiksi Finnoossa arvioidaan alueen rakentumisen myötä olevan noin 790 varhaiskasvatusikäistä lasta. Asia ei ratkea soittelemalla lähimpiin päiväkoteihin ja kysymällä, että mahtuisiko sinne vielä muutama lapsi.

Mitä sitten itse tekisin? Sitä tässä mietin. Jos tämän ratkaista osaisin, niin fiksu olisi. Omia lähtökohtiani.

 1. Priorisoidessa pitää painottaa lakisääteisiä lasten palveluita. Jätetään jokin tie rakentamatta ja kärsitään ruuhkista, jos siihen pitää mennä.
 2. Investointiohjelma pitää voida tarpeen mukaan ylittää, se on kuitenkin “vain” kaupungin sisäinen sopimus. Tämä etenkin tilanteissa, jossa sen ylittämättä jättäminen voi muodostua kalliimmaksi ja huonommaksi ratkaisuksi. Jos esimerkiksi oma koulu jätetään rakentamatta, ja mennään vuokralle huonompiin tiloihin kalliimmalla, niin ketä se palvelee paitsi investointiohjelman kirjausta?
 3. Turha haikailla veroprosentin alentamista, kun tilanne on yllä esitelty. Tästäkin on nimittäin puhuttu. Mieluummin pidetään veroprosentti ennallaan tai nostetaan vaikka vähän, kunhan lapset mahtuvat kouluihin.
 4. Suunnitelmia tulee tehdä vuosikymmeniksi. Ymmärrän, että tilikausi on yksi vuosi. Mutta jos tänä vuonna säästetään vähän ja ensi vuonna sitten investoidaan senkin edestä, niin lopputulos on sama. Ei pidä hätääntyä yhdestä vuodesta, nyt pitää miettiä vuotta 2040.

4 Kilon ja Keran alueen koulupalvelujen kehittäminen

Tässä on illan toinen iso asia. Tässä pätösehdotus. Kasvun ja oppimisen lautakunta..

1 Päättää, että Keraan perustetaan 1.8.2024 lukien uusi yläkoulu. Koulu aloittaa toimintansa tilapäisissä opetuksen järjestämiseen soveltuvissa tiloissa osoitteessa Kutojantie 2, ja siirtyy myöhemmin Keran juna-aseman eteläpuolella sijaitsevalle Y-tontille rakennettavaan uuteen koulurakennukseen.

2 Päättää, että uudessa perustettavassa yläkoulussa toimii lukuvuonna 2024-2025 yleisopetuksen 7. luokka, lukuvuonna 2025-2026 yleisopetuksen 7.-8. luokat ja lukuvuonna 2026-2027 yleisopetuksen 7.-9. luokat.

3 Päättää, että uuden perustettavan yläkoulun nimeksi tulee Keran koulu.

4 Edellyttää, että selostusosassa mainittuihin valmisteleviin toimenpiteisiin ryhdytään ennen koulun toiminnan käynnistymistä.tarve ei ole poistunut.

Tämä palautettiin viime kokouksessa valmisteluun. En ollut silloin mukana, olin työmatkalla.

Kiteytettynä. Perustettaisiin uusi yläkoulu entisiin toimistotiloihin Kutojantien kahteen. Tilat ovat opetukselle ihan ok, mutta tietenkään toimistokiinteistö ei kaikkineen vastaa “perinteistä” koulua teknisen työn tiloineen ja liikuntasaleineen.

Koulu olisi väliaikeinen. Kun Keraan, aseman eteläpuolelle, tulee uusi koulurakennus, niin tämä kokonaisuus muuttaisi sinne. Alueen oppilasmäärä kasvaa. Jotain tarvitsee tehdä, muutoin lapset eivät mahdu kouluihin.

Kuvituskuvana Kilonpuiston koulun aula.

Selostustekstissä on myös muita vaihtoehtoja. Tässä ne listattuna:

 1. Keraan perustetaan 1.8.2024 lukien uusi yläkoulu.
 2. Keraan ei perusteta uutta yläkoulua. Läntisen Leppävaaran oppilasalueella asuvia oppilaita ohjataan Itäisen Leppävaaran oppilasalueella sijaitsevaan Lintumetsän kouluun tarpeen mukaan.
 3. Keraan ei perusteta uutta yläkoulua. Kutojantie 2:n tiloja hyödynnetään Kilonpuiston koulun vuosiluokkien 7-9 opetuksessa.
 4. Keraan ei perusteta uutta yläkoulua. Läntisen Leppävaaran oppilasalueella asuvia oppilaita ohjataan Espoonlahden oppilasalueella sijaitsevaan Kaitaan kouluun tarpeen mukaan.

Valmistelijoiden mielestä vaihtoehto 1 on näistä paras. En ole lukenut vielä kaikkia lausuntoja ja näkemyksiä asiaan. Niitä riittää. Tässä olennaisimpia huomioita:

Lautakunnassa on puhuttu mahdollisuudesta laajentaa Kilonpuiston koulua väliaikaisilla rakennuksilla. Lue: parakeilla. Tosin modernit väliaikaiset koulurakennukset ovat hienoja kuin mitkä, sana parakki vie väärään suuntaan. Tämä ei esittelijöiden mukaan ole hyvä ratkaisu, sillä tämä olisi tyyristä, erityistilat olisi hankala toteuttaa ja tämä voisi edellyttää kaavamuutosta (joka hidastaisi tai voisi estää toteutuksen). Tähän liittyen on tullut paljon puoltavia näkemyksiä alueen vanhemmita.

Kohta neljä, eli ohjataan lapsia Kaitaalle jos vapautuu tilaa kun Matinkylän lukio muuttaa pois, on teknisesti toimiva mutta matkojen kannata hankala. Lisäksi Kaitaalla on painetta kun Finnoo kasvaa, eli vettä kannettaisiin kaivoon. Tämä voisi toimia jos Keran koulu saataisiin nopeasti rakenteille - mitä epäilen.

Mitä itse mietin:

 • Näkisin parempana pyrkiä rakentamaan mahdollisimman nopeasti uuden Keran koulu, väliaikaisten tilojen sijaan. Väliaikaisesta mallista voi tulla helposti pysyvä, jos se on “riittävän hyvä”. Kysykää vaikka Jupperista, jossa väliaikeinen tila on kestänyt jo pari vuosikymmentä.
 • En siis pidä “uusi yläkoulu Kutojantie 2:een -mallista”.
 • Jotain tarvitsee kuitenkin linjata. Jos ei päätä mitään, parin vuoden päästä edessä on hillitön ongelma kun lapset eivät mahdu kouluihin. Yksikään vaihtoehto ei ole ongelmaton.

5 Otaniemen lukion Teatterin ja median linjan opiskelijavalintakriteerien muuttaminen 2023

Muutetaan painotuksia seuraavasti. Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää…

1 Päättää, että Otaniemen lukion Teatterin ja median linjan hakijoiden pisteytystä muutetaan seuraavasti:

 • Opettajalausunnot (korkeintaan 2 pistettä) poistuvat.
 • Harrastuksista saatavat pisteet laskevat: aiemman korkeintaan 4 pisteen sijaan korkeintaan 2 pistettä.
 • Henkilökohtaisesta haastattelusta ja ryhmätehtävästä saatavat pisteet nousevat: aiemman korkeintaan 2 pisteen sijaan korkeintaan 6 pistettä.
 • Oman kirjallisen hakemuksen pisteytys pysyy ennallaan: korkeintaan 2 pistettä.
 • Päättötodistuksesta saatavat pisteet säilyvät ennallaan selostusosan mukaisesti.

2 Päättää, että uudet pisteytyskriteerit otetaan käyttöön seuraavassa perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteisvalinnassa, joka alkaa 19.3.2024.

Kuulostaa loogiselta. Puolestani ok.

6 Lausunto lukion ylioppilastutkinnon suorittamisesta Matinkylän lukion urheiluhallissa

Uuden lukion neliömäärää pienennettiin. Niinpä koulusta ei löydy tiloja järjestää ylioppilaskirjoituksia luokkatiloissa. Ainut vaihtoehto on liikuntahalli. Vaan se on iso ja hieno “edustushalli”, ja ymmärrettävästi liikuntatoimi ei toivo, että se on poissa käytöstä kolme viikkoa keväällä ja kolme viikkoa syksyllä.

Liikuntalautakunta on esittänyt, että lukion ylioppilaskirjoituksen järjestettäisiin Tiistilän koulusa. Se olisi kuitenkin hankalaa, joten esitys on, että kasvun ja oppimisen lautakunta esittää, että eikun liikuntahallissa.

Niinpä. Olisipa tätä mietitty ennen kuin hankkeen kokoa pienennettiin. Onhan se tyhmää jos ylioppilaskirjoituksen järjestetään aina väistötiloissa (ja se olisi hankalaa myös Tiistilän koululle). On sekin tyhmää, että urheiluhallia ei voi käyttää urheiluun.

Mutta seuratkaamme jo tehtyjä päätöksiä. Veikkaan, että tämän päättää lopulta kaupunginhallitus.

7 Lausunto valtuustoaloitteeseen lasten ja nuorten älypuhelinten liikakäytön haittojen ehkäisemiseksi opetuksen keinoin

En ole vielä ehtinyt lukemaan huolella.

8 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen, perusopetuksen sekä toisen asteen ja nuorisopalveluiden viranhaltijoiden sekä peruskoulujen ja lukioiden johtokuntien päätökset

9 Oikaisuvaatimus 22.9.2023 päätöksestä olla myöntämättä haettua poissaololupaa

10 Oikaisuvaatimus 7.9.2023 päätöksestä olla myöntämättä haettu poissaololupa

11 Tiistilän koulun johtokunnan henkilöstön varsinaisen jäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali

 

Rent a cabin

Idyllic cottage for rent in Noux, Espoo. Located in the middle of Nuuksio National Park.

Read more!

Rajaa sisältöä

E.g., 07.2024