Header

Kasvun ja oppimisen lautakunta 10.4.2024: Päiväkotien suunnitteluohje ja varhaiskasvatuksen vuosikertomus

Kuvituskuva: Lintuvaaran päiväkoti

Kasvun ja oppimisen lautakunnan seuraaava kokous on ohjelmassa tulevana keskiviikkona  28.3.2024. Poikkeuksellisesti kokous hoituu Teamsin kautta. Isoimmat asiat ovat päiväkotien suunnitteluohje ja varhaiskasvatuksen vuosiraportti.

Esityslista löytyy täältä. 

Bloggasin myös asiasta, likimain samalla tekstillä kuin mitä tässä viestissä lukee:

Kasvun ja oppimisen lautakunta

Esityslista 10.04.2024 klo 17:30 -

3 Espoon kaupungin toiminnallinen päiväkotisuunnitteluohje

Tässä on suunnitelma miknä logiikan mukaan päiväkoteja suunnitellaan. Paketti jakautuu kolmeen osaan: 

  • Espoon kaupungin toiminnallinen päiväkotisuunnitteluohje
  • Espoon päiväkotien mallitilaohjelmat
  • Espoon päiväkodit, vaatimustilakortit 

Tavoite on ymmärrettävä. Pitäähän sitä miettiä millaisia päiväkoteja hakutaan. Tässä oma kiteytykseni yhteenvedosta:

Espoon toiminnallinen päiväkotisuunnitteluohje sisältää ohjeet päiväkotien suunnitteluun ja varhaiskasvatuksen tilojen lähtökohtiin. Tavoitteena on kehittävä ja oppimista edistävä oppimisympäristö, joka on viihtyisä, toimiva ja muuntojoustava.

Tilojen tulee sopia eri-ikäisille lapsille ja niiden tulee olla helposti muokattavissa eri käyttötarkoituksiin. Akustiikkaan on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Päiväkotirakennuksessa toistuvat kotialueet koostuvat ryhmätiloista, märkäeteisestä, eteisestä, WC-tiloista ja varastosta. Kotialueet muodostavat helposti hahmotettavan kokonaisuuden ja ne voidaan liittää päiväkodin muihin tiloihin.

Yhteisiä tiloja, kuten ruokailutiloja, monitoimitilaa ja pienryhmätiloja, voivat käyttää kaikki lapset. Monitoimitilaa käytetään liikuntaan, leikkiin ja juhliin. Henkilökunnan tilat suunnitellaan ääneneristystä huomioiden.

Yhteisiä ja henkilökunnan tiloja sijoitetaan eri puolille rakennusta ja eri kerroksiin, jotta ne ovat helposti saavutettavissa.

Raportti on selkeä, enkä lukenut sitä vielä kokonaan. Tuolla on varsin tarkasti kuvattu sekä päivän aikataulun rakentuminen kuin eri tilat ja niiden käyttötarkoitukset.

4 Vastaus valtuustokysymykseen liikuntavammaisten koululaisten yhdenvertaisuuden toteutumisesta

Tätä avasin jo aiemmassa etukäteisraportoinnissa, joten kopioin silloisen tekstin tänne. Ajanpuutteen takia tämä asia lykättiin viimeksi seuraavaan kokoukseen.

Tässä oma summaukseni valtuustokysymyksestä:

Espoon opetussuunnitelma korostaa yhdenvertaisuutta, mutta Vammaisfoorumin kyselyn mukaan vammaisten lasten tukitoimet eivät toteudu yhdenvertaisesti. Ongelmia ovat mm. suuret opetusryhmät, ahtaat tilat ja haasteet apuvälineiden käytössä.

Yhdenvertaisuuslain mukaan koulutuksen järjestäjän on tehtävä kohtuulliset mukautukset vammaisten oppilaiden tarpeisiin. Valtuutetut kysyvät, miten Espoo varmistaa, että kaikki oppilaat, vammansa riippumatta, voivat osallistua opetukseen yhdenvertaisesti.

Lisäksi mukana on kolme kysymystä:

1) Mitä kohtuulliset mukautukset yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi käytännössä tarkoittaa Espoon peruskouluissa? Millainen ohjeistus Espoossa on kohtuullisten mukautusten tekemiseen ja missä ajassa mukautukset tulisi tehdä?

Koulut laativat yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman, joka edistää tasa-arvoa ja estää syrjintää. Suunnitelma perustuu kyselyyn ja tehdään yhteistyössä henkilökunnan, oppilaiden ja huoltajien kanssa. Se laaditaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja päivitetään tarpeen mukaan.

Espoon koulurakennusten esteettömyyden taso vaihtelee. Liikunta- ja toimintaesteisten tarpeet huomioidaan mukautuksin, joita tehdään vuosittain oppilaskohtaisesti. Uudet koulurakennukset rakennetaan esteettömiksi ja suunnittelussa pyritään huomioimaan kaikkien oppilaiden oikeus lähikouluun.

Ruotsinkielisessä opetuksessa liikuntavammaisten opetusjärjestelynsä suunnitellaan aina oppilaskohtaisesti. Erillisiä ohjeita ei ole laadittu, koska oppilaita on vain yksittäisiä. Opetussuunnitelman arvot ja muut normit ohjaavat opetuksen toteuttamista.

2) Miten liikuntavammaiset lapset ovat huomioitu Espoon peruskouluissa?

Espoossa on onnistuttu järjestämään laadukasta opetusta liikuntavammaisille oppilaille. Opetuksessa huomioidaan oppilaiden yksilölliset tuen tarpeet ja hyödynnetään avustajapalveluita, apuvälineitä sekä erityisen osaamiskeskus Valteri Ruskiksen palveluja.

Kouluun hakuvaiheessa pyritään huomioimaan oppilaiden liikuntavamma. Lähikoulua osoitettaessa voidaan ottaa huomioon asiantuntijalausunto oppilaan tarpeista. Mikäli oppilas hakee painotukseen esteettömään kouluun, tiloja pyritään parantamaan tarvittaessa.

Ruotsinkielisessä opetuksessa oppilaat sijoitetaan lähikouluun. Mikäli koulun esteettömyys ei mahdollista opiskelua, etsitään oppilaalle toinen ratkaisu yhteistyössä huoltajien kanssa.

3. Millaisissa tilanteissa Espoo ostaa palveluita liikuntavammaisiin lapsiin erikoistuneesta Ruskiksen koulusta?

Espoo hankkii Ruskikselta ohjauskäyntejä ja tukijaksoja sekä konsultaatiopalveluita, kun oman osaamisen ei katsota riittävän.

Ruotsinkielisessä opetuksessa Skillan palveluita käytetään rajallisesti ja konsultaatiopalveluita ostetaan oppilaskohtaisen tuen suunnittelun avuksi.

Oppilaspaikkaa Ruskikselle haetaan yhteistyössä asuinkunnan ja huoltajien kanssa. Ennen hakua oppilaan tulee osallistua tukijaksolle, jonka aikana arvioidaan hänen tuen tarvettaan ja mahdollisuuksia Espoossa.

Päätöksen oppilaspaikan hakemisesta tekee perusopetuksen johtaja. Hakuasiakirjat käsitellään samanaikaisesti ja oppilaspaikkaa haetaan vain, jos tukitoimia ei katsota olevan toteutettavissa Espoossa.

Tästä tullee hyvä keskustelu. Aloitteen tekijöitä on lautakunnassa mukana.

5 Lausunto valtuustoaloitteeseen lasten ja nuorten sähkötupakoinnin kitkemiseksi

Sama kuin äsken, eli tämä jäi viimeksi pöydälle.

Jos kovasti kiteytän, niin sähkötupakointi tulee laajemmin huomioitua Espoon päihdesuunnitelmassa (kunhan se päivitetään). Sähkötupakointi huomioidaan terveystiedon opetuksessa.

Koulussa tai sen alueella ei saa polttaa. Toisaalta sitä on varsin hankala valvoa.

6 Varhaiskasvatuksen starttiraha-avustusperiaatteet

Espoo on ennenkin maksanut starttirahaa yksityisille ja palvelusetelipäiväkodeille. Periaatteet siis ovat olemassa, nyt päivitetään niitä.

Mielestäni muutokset ovat tyystin stilistisiä ja periaatteita selkeyttäviä. Esimerkiksi avustusta maksetaan "enintään suomenkielisen varhaiskasvatuksen talousarvioon varatun määrärahan verran". Aiemmin maksettiin "talousarvioon varatulle määrälle uusia varhaiskasvatuspaikkoja."

Puolestani hyvä näin.

7 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen toimintakertomus vuodelta 2023

Liitteenä on vajaa 60-sivuinen toimintakertomus, jonka lukeminen on minulla vaiheessa. Tämä on tarina menneestä, eli tämän lukemalla pääsee kiinni siihen, miten varhaiskasvatus Espoossa toimii.

8 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen, perusopetuksen sekä toisen asteen ja nuorisopalveluiden viranhaltijoiden sekä peruskoulujen johtokuntien päätökset

9 Taavinkylän koulun johtokunnan varsinaisen jäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali

10 Jalavapuiston koulun johtokunnan varsinaisen henkilöstöjäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali

 

Rent a cabin

Idyllic cottage for rent in Noux, Espoo. Located in the middle of Nuuksio National Park.

Read more!

Rajaa sisältöä

E.g., 06.2024