Epäpoliittinen virkanimitys on mahdoton - mutta tilannetta voi kyllä parantaa

Päivän Hesarissa entinen oikeuskansleri Jaakko Jonkka kritisoi poliittisia virkanimityksiä yleisesti ja tarkemmin sitä, että valtionhallinnosta ollaan rajaamassa “valitusoikeuden” ulkopuolelle juuri korkeimmat virkanimitykset, eli ne paikat missä poliittisia virkanimityksiä useimmiten tehdään. Ne ajat kun siivoojilta pyydettiin puoluekirjaa ovat jo kaukana takanapäin. Onneksi.

Jonkka on oikeassa, ei pitäisi olla poliittisia virkanimityksiä. Asia ei kuitenkaan ole ihan niin yksinkertainen kuin voisi luulla. Kahdesta syystä.
 
1. Poliittista ja muuta kokemusta on hankala vertailla. Jos jollakulla hakijalla on taustallaan pari kautta kansanedustajana, ja kilpailevalla hakijalla ei ole, niin miten näitä verrata? Minkään viran valintakriteeri ei voi olla kokemus kansanedustajan työstä. Jos poliittista kokemusta taasen ei huomioi, on hakijan CV:ssä aukko, eikä entinen poliitikko voi tulla valituksi. Kyseessä olisi kuoleman suudelma aika monelle aika osaavalle hakijalle. Ei poliittisesta kokemuksesta tule rangaista.
 
Jos taas poliittista kokemusta painottaa, niin sivuun jäävät muut kuin poliittista kokemusta omaavat. Iso määrä päteviä hakijoita jää sivuun.
 
Ja jos yrittää sovittaa yhteen kahta erilaista taustaa, mennään tulkintoihin. Ja juuri tulkinnat aiheuttavat ongelmatilanteita.
 
2. Täysin epäpoliittinen ylimmän johdon virkanimitys on mahdoton. Jos kyseessä on merkittävä julkisen sektorin johtajanpesti, politiikka on väkisin taustalla. Sille ei mahda mitään. Sillä johtaminen on myös arvojohtamista, ja arvojohtaminen lähestyy myös poliittisia näkemyksiä.
 
Esimerkki:
 
Iso kaupunki valitsee kaupunginjohtajaa. On kaksi papereiden puolesta tasaväkistä hakijaa. Kumpikin on johtanut onnistuneesti pienempää kaupunkia.
 
Hakija A:n johtamassa kaupungissa on ulkoistettu kaupungin toimintoja ja vähennetty oman henkilöstön määrää kovalla kädellä. Talous on tasapainossa ja kuntalaiset ovat tyytyväisiä palveluihin.
 
Hakija B:n johtamassa kaupungissa on satsattu onnistuneesti omaan henkilöstöön. Talous on tasapainossa ja kuntalaiset ovat tyytyväisiä palveluihin.
 
Kumman hakijan valitsisit?
 
Itse ottaisin hakijan B. Sama lopputulos, höystettynä hyvällä henkilöstöpolitiikalle. Mutta en valitsisi henkilöä koska hän on hakijoista pätevämpi, vaan koska jaan hänen kanssaan näkemyksen hyvän henkilöstöpolitiikan tärkeydestä ja siitä, että kaupungilla täytyy olla myös omaa palvelutuotantoa. Ja tämä näkemykseni on poliittinen. Jos väitän, että B on pätevämpi, tarkoitan sanoa että hän on minun poliittisesta näkökannastani ja arvomaailmastani katsottuna pätevämpi. Ei kaikkien mittareiden mukaan.
 
Huomannette mihin suuntaan ajatusta vien. Jotta valinta olisi epäpoliittinen, valitsijoiden tulee olla epäpoliittisia. Ja jotta valitsijat olisivat epäpoliittisia, tulee heidän valitsijoidensa olla epäpoliittisia. Ja niin edelleen.
 
Niinpä väitän, että täysin epäpoliittisia ylimmän johdon virkanimityksiä ei ole olemassa. Jos sellainen halutaan, tulisi esimerkiksi hallitus ja presidentti sivuuttaa valintaprosessissa.
 
Mistä tulikin mieleen: presidentti ja pääministeri muuten valitaan muutoin kuin pätevyyden perusteella…
 
o o o
 
Mitä sitten tehdä?  Arvot ja näkemykset ovat mukana aina ja kaikkialla, haluttiin tai ei. Hyvässä ja pahassa. Myönnetään se, ja keskitytään parantamaan nykytilannetta.
 
1. Selkeä raja niihin tehtäviin joissa poliittinen valinta (Huom, valinta. Ei välttämättä kokemus.) painottuu. Eli että tästä alaspäin ei huomioida voisiko sanoa yhteiskunnallisia meriittejä, tästä ylöspäin huomioidaan. Yhä harvemmassa tehtävässä poliittisella taustalla olisi merkitystä.
 
2. Ylin virkamiesjohto olisi syytä sitoa poliittisiin vaalikausiin. Osassa kuntia näin jo toimitaan pormestarimallin myötä. Äänestäjät tietävät mitä valitsevat.
 
3. Valtiolla tietyt avainroolit kiinnitettäisiin vaaleihin ja hallituskauteen. Näinhän usein on, esimerkiksi Yhdysvalloissa vaihtuu iso osa virkamiehistöä presidentin vaihtuessa.
 
Edellisten seurauksena epämääräinen alue ei-poliittisen ja poliittisen nimityksen välissä kutistuisi melko pieneksi. Se olisi jo hyvin se.
 

Rajaa sisältöä

Esim. 7.2024