Espoon kulttuurilautakunta 20.11.2018: Kivenlahden kirjaston tilanne ja muita asioita

Kulttuurilautakunnan kokous on ohjelmassa huomenna. Tässä on esityslista avattuna. Esityslista löytyy myös verkosta.

Kulttuurilautakunta 20.11.2018

Esityslista 20.11.2018 klo 17:30

3 Espoon kaupunginkirjaston käyttösääntömuutos

Pientä hienosäätöä maaliskuussa hyväksyttyihin sääntöihin. Korjaus, yhdessä kohtaa 15-vuotta vaihdetaan muotoon 18-vuotta. En aio keskustella asiasta.

4 Kivenlahden kirjastopalveluiden tilanne

Kivenlahden kirjasto oli remontissa vuoden, aukesi kesällä ja suljettiin 20.10. kun henkilökunnan oireilu jatkui. Tilanne nyt: tilojen kuntoa selvitetään, ja kirjasto toivoisi osin tai tyystin korvaavia tiloja.

Espoonlahden alueen tilanne on kirjastotilojen suhteen Espoon selvästi heikoin. Asukkaita on paljon, kirjastoja vain muutama ja ne pieniä ja monet epäsopivissa tiloissa. Auekirjastolle on tarve, katsotaan milloin se saadaan etenmään.

Itse selvittäisin myös mahdollisuutta siirtää nykyiset pienet kirjastot esimerkiksi koulujen remonttien yhteydessä koulujen yhteyteen, tai muiden julkisten palveluiden kylkeen. Näin saisi asianmukaiset tilat myös lähikirjastoille. Yhdellä - edes isolla - kirjastolla ei Hämeenlinnan asukasmääräisen alueen kirjastotarpeita hoideta.

5 Kulttuurin tulosyksikön vuoden 2018 talousarvion ja strategian osavuosikatsaus 3 tilanteessa 31.10.2018

Pikaiselailulla, mennään noin aikataulussa ja budjetissa. Luen tätä koskevia papereita vielä illalla ja työmatkoilla.

6 Kulttuurilautakunnan avustusperiaatteet 1.1.2019 alkaen

Tätä on valmisteltu pitkin vuotta. Avustusperiaatteita ollaan päivittämässä. Tulossa ei ole mitään isompia muutoksia, mutta muutoksiapa kuitenkin. Suosittelen kiinnostuneille tämän kohdan lukemista.

Tässä on esityslistan kiteytys asiasta:

“Kulttuurilautakunta päättää hyväksyä uudet vuosiavustusmuodot sekä ammattitaiteilijoiden yhden ja kolmen kuukauden työskentelyapurahat. Lisäksi lautakunta delegoi kulttuurijohtajalle kohdeavustusten ja yhden kuukauden ammattitaiteilijoiden työskentelyapurahojen päätösvallan niiden hakemusten osalta, joiden myöntösumma on korkeintaan 3000 euroa. Lautakunta hyväksyy liitteen mukaiset avustusperiaatteet ja ne tulevat voimaan 1.1.2019.”

Avustukset kokonaisuudessaan kuuluisivat näin:

I Taiteen ja kulttuurin vuosiavustukset

1. Ammattimaisten taide- ja kulttuurilaitosten sekä taidefestivaalien vuosiavustukset
-  Espoossa toimiville rekisteröityneille taide- ja kulttuurilaitoksille sekä taidefestivaaleille
- mahdollistamaan ammattimaisten, vakiintuneiden taide- ja kulttuurilaitosten sekä taidefestivaalien toimintaa

2. Taide- ja kulttuuriyhdistysten vuosiavustukset
- espoolaisille rekisteröityneille taide- ja kulttuuriyhdistyksille
- mahdollistamaan erilaisten taide- ja kulttuuriyhdistysten toimintaa

3. Kaupunginosa- ja kotiseutuyhdistysten vuosiavustukset
- espoolaisille rekisteröityneille kotiseutuyhdistyksille
- kaupunginosatoiminnan tukemiseen

II Projekti- ja kehittämisavustukset kulttuuritoimintaan

1. Lähikulttuuriavustukset yksityishenkilöille, yhteisöille, järjestöille ja työryhmille
- kulttuuritapahtumien ja muiden kulttuuriprojektien toteuttamiseen
- kuntalaisten osallisuutta lisäävien kulttuuritapahtumien toteuttamiseen
- alueellisen osallistavan kulttuurityön hankkeisiin
- kulttuurihankkeisiin, jotka tukevat valtuustostrategisia ja kulttuuripoliittisia tavoitteita

2. Kehittämisavustukset espoolaisille ammattimaisille taide- ja kulttuurialan yhteisöille sekä taidefestivaaleille
- uusien toimintamallien kehittämiseen taide- ja kulttuuriorganisaation sisällä tai alan toimijoiden yhteistyönä
- hankkeisiin, jotka tukevat valtuustostrategisia ja kulttuuripoliittisia tavoitteita
- voidaan käyttää myös hankerahoituksena monivuotisia EU-tukia haettaessa

3. Avustukset taideharrastamisen käynnistämiseen ja kehittämiseen
- taideharrastamisen avustusta voidaan myöntää myös koulujen loma-aikoina tapahtuvaan toimintaan

III Taideapurahat espoolaisille ammattitaiteilijoille taiteelliseen työskentelyyn
- haettavana yhden ja kolmen kuukauden työskentelyapurahoja sekä yksi yhden vuoden työskentelyapuraha

7 Tapahtuma- ja kulttuuripalvelut palvelualueen tilojen käyttöperiaatteet ja korvausperusteet 1.1.2019

Mukana on liite jossa on listattu tyyliin mitä mikäkin tila maksaa, mitä maksaa lisähenkilökunta apuna ja kaikkea sellaista. Suoraan tuosta ei ilmene missä on merkittävimpiä muutoksia aiempaan, jos niitä on.

Jos jollakulla on tästä visioita, niin kuulen mieluusti. 

8 Espoon kaupunginmuseon hakeminen alueelliseksi vastuumuseoksi

Tämä liittyy osin museolain muutoksiin. Espoon kaupunginmuseo on hoitanut alueensa kulttuuriympäristön vaalimista (mm. ottanut kantaa suunnitelmiin) vuodesta 1958. Nyt tarvitsee hakea vastuumuseon roolia, muutoin se homma siirtyisi luultavasti Helsingin kaupunginmuseolle.

Tämä olisi tilaisuus myös ottaa roolia Kauniaisten suhteen, jos Kauniaisissa on halua. Yhteistyötä on jo nyt, joten järkevää olisi.

Kuulostaa aika ilmeisetä asialta: ehdottomasti hakupaperia sisään.

9 Soukka-seura ry:n oikaisuvaatimus kulttuurilautakunnan kohdeavustuksia koskevaan päätökseen 18.9.2018 § 39

Soukka-seura on tyytymätön aiempiin päätöksiin. Keskustellaan kokouksessa.

o o o

Lopuksi oli vielä muutamia byrokratia-asioita kuten kokousaikoja. Niihin en nyt paneudu.

Rajaa sisältöä

Esim. 6.2024