Jorviin tarvitaan päivystystä varten uudet tilat

Tiistaina näyteltiin sosiaali- ja terveyslautakunnassa näytelmän ensimmäisen osan viimeinen kohtaus. Lautakunta perui syksyisen päätöksensä lakkauttaa Puolarmetsän päivystys kesäkuun alusta alkaen. Asiaan vielä palataan, mutta toistaiseksi tilanne rauhoittuu.

Lautakunta päätti viime syksynä, että Puolarmetsän päivystys lakkautetaan jos Jorvin tilanne sen sallii. Päivystysmäärät ovat kyllä laskeneet, mutta toisin kuin syksyllä oletettiin Jorvissa ei ole järjestelty tiloja uudestaan. Nyt sellainen suunnitelma on Helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiirin (joka omistaa Jorvin rakennukset) kanssa tehty, mutta sitä ei ehditä toteuttaa kesäksi.

Puolarmetsän päivystys lakkautetaan sitten kun Jorvin tilanne sen sallii. Tämä edellyttää että Jorvin tiloissa tehdään tilajärjestelyjä ja pienimuotoinen remontti. Esimerkiksi vanhoja arkistotiloja saadaan päivystyskäyttöön. Erikoissairaanhoidolle on tarkoitus rakentaa oma sisäänkäynti. Tällä hetkellä ambulanssipotilaat ja flunssapotilaat tulevat sisään samasta ovesta.

Kokous oli ilmaa puhdistava. Lautakunnan jäsenet ruotivat itseään, toisiaan ja virkamiehiä. Päätös Puolarmetsän lakkauttamisen perumisesta olisi voitu tehdä aiemmin, jolloin tilanne ei olisi ehtinyt mennä sekavaksi. Toisaalta tiedon kulku on takkuillut - virkamiehet eivät ole toimittaneet kaikkia materiaaleja, ja kokouksissa on viitattu selvityksiin joita luottamushenkilöt eivät ole nähneet. Toisaalta myös lautakunnan jäsenet ovat pantanneet tietoa toisiltaan - ja sitten ihmetelleet kun muut eivät ole niihin tietoihin pohjaten valmiita samoihin päätöksiin kuin he.

Ilmeistä on, että Jorvin päivystys tarvitsee pienen remontin lisäksi myöhemmin uudet tilat päivystystä, toisin sanoen uudisrakennusta päivystyksen tarpeisiin. Vastaavanlaiset yhteispäivystystilat on rakennettu Vantaan Peijakseen, ja ne toimivat hyvin. HUS on lykännyt Jorvin päivystyksen uusien tilojet toteuttamista. Tässä kohden on vaikuttamisen paikka.

Rajaa sisältöä

Esim. 8.2022