Kasvun ja oppimisen lautakunta 15.2.2023: Olarin päiväkodeista ja Kurttilan koulun hankesuunnitelma

Opinmäen koulu, Espoo.

Seuraavan kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksen isoimmat asiat ovat Olarin päiväkotien tilanne ja Kurttilan koulun hankesuunnitelma. Esityslista löytyy täältä. 

Kasvun ja oppimisen lautakunta

Esityslista 15.02.2023 klo 17:30 -

3 Lausunto valtuustoaloitteeseen puiden istutuskampanjasta kouluihin ja varhaiskasvatukseen

Johanna Karimäen sekä 23 muun valtuutetun 21.11.2022 jättämään valtuustoaloitteeseen puiden istutuskampanjasta kouluihin ja varhaiskasvatukseen.

Aloitteen tavoitteena on sekä istuttaa uusia puita, että huomioida kasvatuksellinen ulottuvuus.

Vastauksessa kerrotaan kuinka monipuolisesti ympäristökasvatus on jo mukana kaupungin opetussuunnitelmissa. Itse asiaan sanotaan, että hyvä juttu mutta kampanjan sijaan olisi hyvä selkeyttää miten ja millä tavoin näin voi toimia. Esimerkiksi koulun tontille istutettavista puisto tulee sopia teknisen puolen kanssa jne. Ja että kampanjan sijaan olisi hyvä tehdä tästä pysyvä osa koulujen ja päiväkotien toimintaa. 

Mielestäni hyvä idea ja hyvä vastaus. Euroista vastauksessa todetaan, että koulujen budjetista. Jos valtuusto haluaa tätä enemmänkin edustää, niin olisi hyvä, jos tämä tulisi “vakiobudjetin” ulkopuolelta.

4 Olarin 2 päiväkotia -hankkeen tarveselvitys

Suunnitteilla on iso päiväkoti Olariin. Tulossa olisi 16 lapsiryhmän päiväkotirakennus, jossa on 10-ryhmäinen suomenkielinen ja 6-ryhmäinen ruotsinkielinen päiväkoti. Varhaiskasvatuspaikkojen määrä on yhteensä 336 (210 +126).

Olarin alueella on pulaa päiväkotipaikoista ja uusia asuntoja rakennetaan alueelle, joten tarpeellista tämä on.

Kyse on Päivänkehrän Komeetan toimipisteen tontista. Eli vanha koulurakennus purettaisiin, ja uudistakennus tulisi tilalle. Tämä tontti, rakennus ja sen tuleva käyttö on ennenkin ollut lautakunnan käsittelyssä. Tai oikeastaan ei ole ollut, sillä viimeksi asiasta nousi keskustelua ja asia vedettiin pois lautakunnan esityslistalta jo ennen kokousta.

Avainkysymys on, että riittävätkö alueen koulupaikat? Päivähoitopaikat ovat tärkeitä, mutta niin ovat koulupaikatkin.

Tämä on  vasta tarveselvitys, eli konkreettisiin toteutusmalleihin palataan myöhemmin. Tarve tälle on ilmeinen.

5 Kasvun ja oppimisen lautakunnan lausunto Hösmärinpuiston päiväkodin hankesuunnitelmasta

Hösmärinpuiston koulu ja päiväkoti on pian enää päiväkoti, kun koulutarve häviää. Sen jälkeen tilat remontoitaisiin, ja elokuussa 2025 rakennuksessa toimisi isompi, uusi päiväkoti. 

Kuvassa Hösmärinpuiston pienten lasten koulun ja päiväkodin aula. Kuvasarja rakennuksesta löytyy täältä.

Remontin ajaksi lähettyviltä etsitään paikkaa siirtokelpoiselle päiväkodille. Espoon keskuksen alueen muut päiväkodit eivät kykene ottamaan vastaan päiväkodin nykyisiä lapsia.

Tämä on mielestäni selkeä juttu. Hienon rakennuksen käyttötarkoitusta muutetaan, ja saadaan lisää varhaiskasvatuspaikkoja alueelle, jossa niitä tarvitaan.

6 Kurttilan koulun tarveselvitys

Kurttilaan suunnitellaan kolmisarjaista alakoulua. Eli yhdellä luokka-asteella olisi kolme rinnakkaisluokkaa. Lisäksi olisi tulossa tilat kuudelle erityisryhmälle.

Oppilaita olisi 510, eli kyseessä oli uusi, iso koulu. Kovinkaan paljoa isompia vain alakouluja Espoossa ei ole, muistaakseni suuri alakoulujen oppilasmäärä on 570.

Osoite on Aarrekartantie 4. Tontti on tällä hetkellä rakentamaton. Käytännössä koulu tulisi noin niin keskelle Kurttilaa kuin mahdollista. Alla on kartta koulun sijainnista. Merkitsin sen punaisella ympyrällä.

Tulevan Kurttilan koulun sijainti kartalla.

Liikuntatoimi esittää ns. isompaa eli 493 neliön kokoista liikuntatasalia. Teknisen työn tilat jne. suunnitellaan siten, että iltakäyttö on helposti järjestettävissä.

Tässä kohtaa tulen kysymään, että riittääkö tämä Kauklahden suunnan tulevalle lasten määrän kasvulle. Kurttilan suuntaan rakennetaan koko ajan lisää, ja myös Lasihytin alueelle ihan Kauklahden aseman eteläpuolelle suunnitellaan asuinaluetta tuhansille asukkaille.

Nykyisellään Vanttilan ja Hansakallion koulujen yhteydessä on parakeissa lisätilaa. Yllä olevaan omaan kysymykseeni osaan itsekin vastata sen verran, että kun Kurttilaan saadaan uusi koulu, niin se keventää etenkin Vanttilan kouluun Kurttilan pohjoispuolelta meneviä lapsia. Eli kyllä tämäkin malli keventää Kauklahden koulujen ruuhkia. 

7 Espoonlahden koulun seitsemännen luokan kielikylpyryhmän perustaminen

Perustetaan kielikylpyryhmä seitsemännelle luokalle. Syksyllä lautakunta päätti, että jos hakijoita kielikylpyyn ei ole ihan rajat täyttävää määrää, niin lautakunta harkitsee asiaa. Nyt on 15, joten lautakunta harkitsee ja ehdotus on, että kielikylpyluokka perustetaan.

Hyvä juttu!

8 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön vuoden 2022 talousarvion ja strategian osavuosikatsaus 4 / ennakkotilinpäätös tilanteessa 31.12.2022

Näiden paperien lukeminen on minulla vielä kesken. Mutta kiteytettynä:

Varhaiskasvatuksessa lapsia oli hoidossa hieman vähemmän kuin oli ennakoitu, mutta alle kolmevuotiaita oli hoidossa enemmän kuin oli ennakoitu. Henkilöstöä ei löydy niin paljon kuin on tarve, ja budjetti ylittyi 1-2 prosentilla.

9 Suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikön vuoden 2022 talousarvion ja strategian osavuosikatsaus 4 / ennakkotilinpäätös tilanteessa 31.12.2022

Tämänkin kohdan lukeminen on minulla vielä vaiheessa. 

Koronan “jälkihoito” vaatii vielä paljon työtä. Myös esim. yksi hyvinvoinnin mittari (poissaolot vähenevät) ei toteudu varmaan pääosin epidemiaan liittyvistä syistä. Henkilöstön saatavuus on täälläkin hankalaa. Euroja meni jonkin verran vähemmän kuin mitä on budjetoitu.

10 Suomenkielisen toisen asteen koulutuksen ja nuorisopalvelujen tulosyksikön vuoden 2022 talousarvion ja strategian osavuosikatsaus 4 / ennakkotilinpäätös tilanteessa 31.12.2022

Arvannette, että tässäkin liitteiden lukeminen on minulla vaiheessa.

Lukiolaisten määrä kasvaa, nuorisotoiminnan toiminta on jo koronan jälkeen pääosin palautunut. Budjetti on jonkin verran alijäämäinen, eli ihan niin paljoa ei mennyt euroja kun oli budjetoitu.

11 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen, perusopetuksen sekä toisen asteen ja nuorisopalveluiden viranhaltijoiden sekä peruskoulujen ja lukioiden johtokuntien päätökset

Tässä ei mikään pistä silmään. Nämä ovat käytännössä esimerkiksi tilojen kalustamisia, henkilöstön palkkaamisia sekä yksityisen päivähoidon “päätös lapsen tukeen liittyvän palvelusetelin kertoimesta.”

Rajaa sisältöä

Esim. 6.2024