Kasvun ja oppimisen lautakunta 24.5.2023: Olarin päiväkotihanke ja Keran sekä Kilon opetuksen tulevien vuosien suunnitelmat

Kilonpuiston koulun keskusaula.

Kasvun ja oppimisen lautakunnan seuraava kokous on ohjelmassa tulevana keskiviikkona 24.5.2023. Keskeisimmät asiat ovat Olarin 2 päiväkotia -hankkeen palaaminen listalle (noin entisessä muodossaan) ja Kilon sekä Keran opetuksen järjestäminen tulevina vuosina ja vuosikymmeninä.

Esityslista löytyy Espoon sivuilta täältä.

Kasvun ja oppimisen lautakunta

Esityslista 24.05.2023 klo 17:30 -

3 Olarin 2 päiväkotia -hankkeen tarveselvitys

Tätä asiaa olen esitellyt aiemmissakin kokouksissa, muun muassa 19.4.2023.. Linkin takana on tietoa sen hetkisestä keskustelusta.

Tämä on yllättävä asia listalle tässä muodossa. Tässä ehdotetaan isoa päiväkotia ns. Komeetan koulun (joka on Päivänkehrän koulun sivupiste) tontille, Olarin Prisman viereen. Tuossa alla on kartta josta näkee sijainnin.

Päiväkotihankkeen sijainti.

Lautakunta palautti tämän valmisteluun toissa kokouksessa, toiveena käytännössä, että tuota Komeettaa ei pureta ja päivähoitopaikkojen tilanteeseen löydetään muita ratkaisuja kuin koulutilan purkaminen.

Olettaisin, että virkamiehen haluavat asiasta lautakunnalta virallisen päätöksen. Joko jotta se on peruste lähteä valmistelemaan muita ratkaisuja. Toinen vaihtoehto on, että on toiveena, että kaupunginhallitus käyttäisi tähän otto-oikeutta ja päättäisi toisin kuin mitä lautakunta linjaa.

On miten on, niin esitys on siis ihan sama kuin jo kerran palautettu, joten olettaisin, että nyt sitten tuo hylätään ihan virallisesti.

Jos ihan vähän sisällöstä. Plussaa ehdotuksissa:

  • pyrkii hoitamaan reilusti päiväkotitilaa, niin ei ole tilapulaa.
  • noudattaa Espoon tilapalveluohjelmaa.

Miinusta ehdotuksissa

  • Kunnossa oleva koulurakennus purettaisiin. Ainakin alkuun alueella nojattaiiin parakkeihin.
  • Liikenne on hankala järjestää noin ahtaalle tontille, runsaasti autoja ja pieni katu.
  • Päivähoitopaikkojen tarve on alueella pitkälti Suurpellon suunnassa. Eli matka päiväkotiin olisi monelle pitkä. Joka lisäisi yllä mainittua liikennettä.

Mutta tosiaan. Oletan, että lautakunta ei nyt palauta vaan sitten samoilla perusteilla hylkää ehdotuksen. Tämä lienee nyt myös virkamiesten toive.

4 Kasvun ja oppimisen lautakunnan lausunto Espoon koulujen ja päiväkotien toteuttaminen yhteistoiminnallisella vuokramallilla -hankkeen hankesuunnitelmasta

Nyt suunnitellaan Kurttilan koulu sekä, Jupperin koulun, päiväkodin ja kirjaston yhteisrakennuksen toteuttamista, samoin kuin yllä olevaa Olarin 2 päiväkotia -hanketta.

Kaupungin tontille rakennukset rakennuttaisi rakennuttaja, joka vastausi myös tilojen kunnossapidosta. Kaupunki olisi vuokralla sopimuskauden ajan. Sen jälkeen kaupunki voisi lunastaa tilat etukäteen sovitulla hinnalla, tai sitten voitaisiin laatia uusi vuokrasopimus.

Minulle on sinällään sama rakentaako kaupunki tilat itse, vai toteuttaako ne joku muu. Kunhan tilat ovat kunnossa ja kulut kohtuulliset, niin mikäs siinä.

Tässä kohden kuitenkin mietin, että miten tämä suhtautuu investointikattoon. Kaupunki on asettanut itselleen tiukat rajat investointien määrälle. Mutta jos tehdään vuosikymmenten vuokrasopimus, niin ei se nyt eroa siitä, että investoitaisiin itse. Vuosikymmenien ajan tulee kuluja, joita ei voi välttää.

Tällöin tulisi tarkastella rinnan vaihtoehtoa, että investoi itse, tai että tämän ehdotuksen mukaan hakee ulkopuolista investoijaa. Jos päättelyketju menee siten, että ei voida itse investoida (koska investointikatto), on siis pakko toteuttaa ulkoisella rahalla, niin se ei ole kovinkaan hyvää hallintoa.

Mutta en tiedä miten tähän on päädytty. Kysyn.

5 Etelä-Tapiolan lukion IB-linjan opiskelijavalintakriteerien muuttaminen

Koronavuosien myötä luovuttiin englannin ja matematiikan pääsykokeista. Tämä on johtanut siihen, että niiden osaamistaso on laskenut IB-linjalla. Nyt ehdotus on, että nämä saavat painokertoimen kaksi peruskoulun pääsykokeen osalta. Eli jos katsotaan ns. reaaliaineiden keskiarvoa, niin niiden merkitys tältä osin kasvaa.

Kuulostaa perustellulta.

6 Kilon ja Keran alueen koulupalvelujen kehittäminen

Tästä on tullut paljon yhteydenottoja. Hyvää on, että Keran uuden asuinalueen rakentumiseen valmistaudutaan ajoissa Tulossa on 10-15 000 asukkaan alue. Kannattaa muuten tutustua näillä sivuilla olevaan kokonaisuuteeni Keran historiasta.

Kopioin päätösehdotuksen tähän, siitä ilmenee mistä on kyse:

“1

Päättää, että läntisen Leppävaaran oppilasalueelle Keran aseman eteläpuolelle kortteliin 54053 perustetaan uusi yläkoulu. Koulu aloittaa toimintansa 1.8.2024 Kutojantie 2:ssä, ja toiminta siirtyy myöhemmin valmistuvaan koulurakennukseen. Koulun nimeä koskeva päätösehdotus ja koulun toimintaa koskevat ratkaisut tuodaan lautakunnalle päätettäväksi erikseen.

2

Päättää, että Kilonpuiston kouluun ei perusteta 1.8.2024 lukien uusia kaksikielisen opetuksen (suomi-englanti) luokkia. Kaksikielinen opetus koulussa päättyy vaiheittain kolmen vuoden siirtymäajalla.

3

Päättää, että Kilonpuiston koulun kaksikielisessä opetuksessa (suomi-englanti) lukuvuonna 2023-2024 ja kyseisessä opetuksessa lukuvuonna 2024-2025 jatkavat vuosiluokkien 1-3 oppilaat ovat 1.8.2024 lukien Kilon koulun oppilaita. Vuosiluokat 4-9 siirtyvät vuosiluokka kerrallaan Kilon ja Keran kouluihin.

4

Päättää, että kaksikielisen opetuksen (suomi-englanti) uudet aloittavat 1. luokat perustetaan 1.8.2024 lukien Kilon kouluun. Kilon koulu tarjoaa myöhemmin kaksikielistä opetusta vuosiluokilla 1-6.

5

Päättää, että kaksikielisen opetuksen uudet aloittavat 7. luokat perustetaan 1.8.2024 lukien Keran alueella toimintansa aloittavaan uuteen yläkouluun. Koulu tarjoaa myöhemmin kaksikielistä opetusta vuosiluokilla 7-9.

Lisäksi lautakunta pyytää suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikköä ja Tilapalvelut-liikelaitosta valmistelemaan Keran pysyvän koulun toteuttamista investointiohjelmassa mahdollisimman pian.”

Jos tätä purkaa osiin, niin 

  • Uusi yläkoulu Keran aseman eteläpuolelle. Nämä toimistotiloihin, jotka on jo muunnettu Tiistilän koulun väistötiloiksi, ja yläkoulu muuttaisi myöhemmin uuteen koulurakennukseen, kunhan se ensin rakennetaan. Tätä koulua toivotaan mahdollisimman pian investointiohjelmaan.
  • Kilonpuiston koulun kaksikielielisestä (suomi-englanti) opetuksesta luovutaan vaiheittain. Opetus siirtyisi Kilon kouluun (alakoulun osalta, uusi koulu on rakenteilla) ja tuohon uuteen kouluun Keraan sitten yläkoulun osalta kaksikielinen opetus. Eli kaksikielinen opetus säilyisi alueella, muttei enää samoissa tiloissa.

Tästä on tullut paljon yhteydenottoja. En ole vielä lukenut kaikkia, samoin kuin en ole lukenut vielä kaikkia tähän annettuja lausuntoja.

Yleisesti pidän hyvänä, että uuden alueen koulujen järjestämistä mietitään ajoissa. Väliaikaiset tilat ovat aina huono asia, mutta kyllä väliaikaisista tiloista voi saada ihan kohtalaiset. Paras olisi saada Keran uusi koulu investointiohjelmaan ajoissa.

Tämän enempää en osaa tässä kohtaa sanoa. Oma näkemykseni on auki .Sen allekirjoitan, että tarvitsee huolehtia siitä, että yläasteikäiset mahtuvat alueen kouluihin. 

7 Espoon kaupungin suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelman tarkistaminen

Opetushallitukselta on tullut ohjeita poissaolojen hoitamiseen sekä kuudennen luokan arviointiin liittyen. Nämä nyt siten “kirjoitetaan sisään” Espoon opetussuunnitelmaan.

Puolestani kaikin puolin ok.

8 Espoon kaupungin ja Espoon kristillisen koulun kannatusyhdistys ry:n välinen sopimus esiopetuksen järjestämisestä

Espoon kristillinen koulu olisi yksi esiopetuksen järjestäjätahoja. Muitakin “ei kaupungin” järjestäjiä löytyy, joten tämä ei ole mitenkään poikkeavaa.

Puolestani ok.

9 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön vuoden 2023 talousarvion ja strategian osavuosikatsaus 1 tilanteessa 30.4.2023

Takana vuoden ensimmäinen kolmannes. Paljoa ei voi vielä sanoa. Se on selvä, että lapsia on varhaiskasvatuksessa jonkin verran enemmän kun on ennakoitu, ja tulorajojen nostamisen myötä vanhemmilta on tullut maksuja vähemmän kuin aiemmin. Jälkimmäinen oli kyllä ihan tiedossa.

Vasta myöhemmin näkee mihin suuntaan ollaan menossa.

10 Suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikön vuoden 2023 talousarvion ja strategian osavuosikatsaus 1 tilanteessa 30.4.2023

Samaa kuin äskeisessä. Valmistavan opetuksen oppilasmäärä kasvaa, suomenkielinen etenee oletuksen mukaan.

11 Suomenkielisen toisen asteen koulutuksen ja nuorisopalvelujen tulosyksikön vuoden 2023 talousarvion ja strategian osavuosikatsaus 1 tilanteessa 30.4.2023

Talous plussalla viimeisten koronaa-avustusten takia. Nuorisotoimen toiminta pyörii noin ennallaan, korona-aika on siinä mielessä jäänyt taaksepäin.

12 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen, perusopetuksen sekä toisen asteen ja nuorisopalveluiden viranhaltijoiden sekä peruskoulujen ja lukioiden johtokuntien ja nuorisoasiainjaoston päätökset

Mikään ei pistä silmään. Vinkatkaa jo on jotain, johon tulisi kiinnittää huomiota.

13 Oikaisuvaatimus kasvun ja oppimisen lautakunnan päätöksestä 19.4.2023 § 73 koskien lukuvuoden 2023-2024 enimmäisoppilasmääriä vuosiluokille 1-6

Vanhemmat ovat tyytymättömiä kun lapsi ei päässyt samaan kouluun kuin lähistön lapset. Oikein ymmärrettävää. Lautakunta ei kuitenkaan päätä yksittäisten lasten kouluista, vain periaatteista ja oppilasmääristä.

Teknisesti oikein vanhemmat valittavat lautakunnan päättämästä oppilasmäärästä. Siihen taas pihapiiri tai lähistön lapset ei ole relevantti argumentti, kun lautakunta ei niistä päätä. Lisäksi vastuksessa todetaan, että vaikka paikkamäärää nostettaisiin yhdellä, niin ei se merkitsisi juuri tietylle lapselle koulupaikkaa Karhusuolta. Sen jälkeen katsottaisiin periaatteiden mukaisesti kenelle se paikka kuuluu.

Mielestäni perusteltua näin. Suurin osa lapsista pääsee lähimpään tai perheiden toivomaan kouluun, mutta aina näin ei ole.

Rajaa sisältöä

Esim. 7.2024