Kasvun ja oppimisen lautakunta 28.3.2024: Toisen asteen ja perusopetuksen arviointiraportit sekä muutoksia varhaiskasvatuksen vuorohoitopisteisiin

Kuvituskuva: Kepelin päiväkoti

Kasvun ja oppimisen lautakunnan seuraaava kokous on ohjelmassa tulevana tiistaina 28.3.2024. Normaalisti kokoukset ovat keskiviikkoisin, mutta nyt kai pääsiäisen takia tapaamme jo tiistaina. Esityslista löytyy täältä. Kuvituskuva on Kepelin päiväkodista.

Kasvun ja oppimisen lautakunta

Esityslista 26.03.2024 klo 17:30 -

3 Lukuvuoden 2024–2025 oppilaspaikoista päättäminen vuosiluokilla 7–9

Mukana on melkoiset määrät kouluja ja niihin otettavien oppilaiden määriä. Pääosin mennään aika lähellä entisiä lukumääriä, mutta per koulu on tietysti vaihtelua.

Tein yhteenvedon luvuista suuralueittain:

  • Espoonlahti 703 (642)
  • Itäinen Leppävaara 350 (347)
  • Keski- ja Pohjois-Espoo 809 (879)
  • Länsi-Leppävaara 319 (294)
  • Matinkylä-Olari 399 (374)
  • Tapiola 540 (549)

Oppilasmäärä kasvaa  25 oppilaalla, eli lievää kasvua. Suurin vähennys on Keski- ja Pohjois-Espoossa (70 oppilasta). Suurin kasvu on Matinkylä-Olarissa (25 oppilasta).

Kysyn kokouksesta, että mistä uskovat että johtuvat Keski- ja Pohjois-Espoon melko tuntuva määrän vähennys, ja jatkuuko tämä trendi tulevina vuosina.

4 Toisen asteen koulutuksen arviointiraportti 2023

Kiinnostava raportti. Tähän pääsee myös suoralla linkillä.

Olen tähän mennessä lukenut tätä vasta osittain, luen tulevina iltoina tätä iltasatuna. Tällä hetkellä minun on jotenkin hankala päästä kiinni arviointiraportin lopputuloksiin, ne löytyvät ripoteltuna eri puolille dokumenttia. 

Olennaisin kohta lienee viime vuoden oppilaskysely. Tässä sen tuloksia Espoon osalta:

Oma oppiminen

Opiskelijoiden oppimiseen liittyvät taidot ovat Espoossa hyvällä tasolla ja ne ovat kehittyneet viime vuosina. Ajanhallinta on edelleen haaste, mutta tässäkin on tapahtunut parannusta. Espoo pärjää vertailukunnille erittäin hyvin.

Lukioyhteisö

Lukioyhteisö koetaan Espoossa pääosin positiivisena. Yhteisöllisyys ja osallisuus ovat vahvistuneet koronaa edeltävään aikaan verrattuna. Opettajat ja henkilökunta kohtelevat opiskelijoita yhdenvertaisesti. Kehittämiskohteita ovat opiskelijoiden kannustaminen mielipiteiden ilmaisemiseen ja heidän vaikutusmahdollisuuksiensa lisääminen opiskelijakunnan kautta.

Opiskeluympäristö

Opiskelijat ovat tyytyväisiä opiskeluympäristöön ja yhteistyömuotoihin Espoossa. Tietotekniset taidot ovat vahvalla tasolla ja kestävän kehityksen arvojen mukainen toiminta on kehittynyt positiivisesti. Kansainvälisen toiminnan mahdollisuuksia tulisi kehittää.

5 Suomenkielisen perusopetuksen arviointiraportti 2023

Vastaava raportti kuin äsken, mutta nyt perusopetuksesta. Suoraan dokumenttiin pääsee tästä.

Pahoittelut, tästä voin sanoa nyt vielä vähemmän kuin äskeisestä. Kyseessä on 60 sivuinen raportti, joka on minulla vielä vaiheessa. Olen viisaampi kun sen luen, ja kuulen tiistaina olennaisimmat pointit.

6 Espoon kaupungin suomenkielisen perusopetuksen kieliohjelman tarkistaminen

Päätösesitys on seuraava: “Lautakunta…

1 hyväksyy suomenkielisen perusopetuksen kieliohjelman muutokset siten, että Kuitinmäen koulun A2-kieliä ovat saksa ja ranska sekä Päivänkehrän koulun A2-kieliä ovat saksa ja ranska lukuun ottamatta kielikylpyopetusta,

2 päättää kieliohjelman esitystavan liitteen mukaiseksi,

3 oikeuttaa suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikön tekemään vähäisiä, teknisluontoisia muutoksia Espoon suomenkielisen perusopetuksen kieliohjelmaan.”

Käytännössä tässä on kyse Komeetan toimipisteen lakkauttamisesta. Lakkautuksen yhteydessä päätimme, että kielitarjonta pidetään ennallaan. Niinpä Kuitinmäkeen tulee rinnalle A2 ranska, jotta oppilaat voivat jatkaa kielten opiskelua entiseen malliin.

7 Päätökset ja kirjelmät

8 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen vuorohoidon palveluverkko ja sitä koskevia muutoksia

Ehdotuksen mukaan Monikon viikonloppujen ja Silkkiniityn ilta-aikainen vuorohoito lakkautetaan vähäisen tarpeen vuoksi.

Taustalla on aika merkittävä muutos. Vuonna 2018 oli 347 lasta vuorohoidon piirissä. Viime vuonna lapsia oli enää 235, eli pudotusta on tullut noin kolmannes.

Tämä on johtanut tilanteeseen, että esimerkiksi viikonloppuisin lapsia on ollut hoidossa vähemmän kuin ennen. Joskus jopa tilanteisiin, että se ainut hoidon varannut lapsi ei olekaan tarvinnut päivähoitoa viikonloppuna, ja paikan päälle on ollut henkilökuntaa viikonlopun.

Tämä muutos koskee seitsemää lasta. Tylsäähän muutokset ovat, mutta tässä kohden perusteltuja.

Tulen kysymään

  • Mikä on teoria, miksi vuorohoidon tarve vähenee? Liittyykö tämä kenties koronaan? Lasten määrä kuitenkin kasvaa, joten liittyykö tämä vanhempien työhön vai mihinkä?
  • Onko myöntöperusteissa tapahtunut jotain muutoksia?
  • Leppävaaran osalta, että mahtuvathan nämä lapset runsaan puolentoista kilometrin päässä olevaan Kepeliin.
  • Ja mahtuvatko Silkkiniityn lapset lähimpiin vaihtoehtoihin eli Kuutamoon Olarissa tai Kepeliin Leppävaarassa.

Tämä, ettei kenellekään tarjota lähimmistä vaihtoehdosita ei-oota. Silloin tätä tulee miettiä uudestaan.

9 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen, perusopetuksen sekä toisen asteen ja nuorisopalveluiden viranhaltijoiden sekä peruskoulujen johtokuntien päätökset

10 Oikaisuvaatimus varhaiskasvatusmaksun huojentamispäätöksestä

11 Lausunto hallinto-oikeudelle kunnallisvalitukseen määräaikaisen opettajan valinnasta

12 Kilonpuiston koulun johtokunnan varsinaisen jäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali

13 Soukan koulun johtokunnan varajäsenten vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali

14 Mankkaanpuron koulun henkilöstöedustajan vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali

15 Kaitaan koulun johtokunnan varsinaisen jäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali

16 Oikaisuvaatimus virkasuhteen päättymisestä (Salassa pidettävä, JulkL § 24)

Rajaa sisältöä

Esim. 6.2024