Kasvun ja oppimisen lautakunta 29.3.2023: Jupperin, Postipuun ja Sunan koulujen suunnitelmat

Kuvituskuva: Espoonlahden koulu ja lukio,

Kasvun ja oppimisen lautakunnan seuraava kokous on ohjelmassa tulevana keskiviikkona 29.3.2023. Isoimmat asiat ovat Jupperin, Postipuun ja Sunan koulujen suunnitelmat. Esityslista löytyy Espoon sivuilta täältä.

Kasvun ja oppimisen lautakunta

Esityslista 29.03.2023 klo 17:30 -

3 Jupperin koulun, päiväkodin ja kirjaston toimipisteen tarveselvitys (pöydälle 8.3.2023)

Tämä jäi kuun alun kokouksessa pöydälle. Tilanne kiteytettynä. Valtuusto halusi nopeuttaa Jupperin koulun rakentamisaikataulua. Vaan erinäisistä sopimussyistä (eli kuinka pitkäksi aikaa seurakuntien tilojen vuokrausta voi jatkaa) valmistelussa on ehdotettu valmistumista vuodeksi 2028.

Tämä keskustelutti, ei ole tavoitteen mukaista. Mutta koska neuvottelut olivat vielä vaiheissa ja niitä on käyty tässäkin välissä, niin asia jätettiin pöydälle. Nyt varmaan kuullaan asiasta lisää.

4 Postipuun koulun ja päiväkodin tarveselvitys

Tulossa olisi nelisarjainen koulu (700 oppilasta, nyt 434) ja 8-ryhmäinen päiväkoti. Tässä yhdistettäisiin koulun ja päiväkodin tontit. Oppilaspaikoille on tarvetta, siitä kokoluokan nosto. Aikataulusuunnitelma on valmiiksi syksyksi 2028.

Tämä on vain tarpeen määrittely. Seuraavana sitten tehdään konkreettisia suunnitelmia käytännön toteutuksesta, tarkennetaan aikatauluja jne. 

Mielestäni tämä kuulostaa hyvältä. Ei muuta kuin eteenpäin.

5 Lausunto valtuustoaloitteeseen ruotsinkielisen kielikylpytoiminnan koulupolun turvaamiseksi

Valtuustoaloitteessa toivotaan, että ruotsinkielisessä kielikylvyssä olisi oppimispolku aina päiväkodista kouluihin. Vastaus on, ettei ole mahdollista. Perustelut ovat mielestäni perustellun kuuluisia.

Olennaisimmat ovat, että ensimmäiselle luokalle valitaan yhtenäisten perusteiden mukaan. Jos eskari antaisi etusijan, niin tilanne ei olisi tasan. Toisekseen oppilasryhmiä perustetaan kun tiedetään hakijat. Voisi olla ongelmallista, jos olisikin vaan pari hakijaa ja olisi luvattu yhtenäinen koulupolku. Lisäksi kielikylvyssä olevat voivat myös vaihtaa pois linjalta.

Eli ei akuutteja muutoksia. Vastauksessa kyllä lupaillaan, että asiaan voidaan palata Espoon kieliohjelman tarkastelun yhteydessä.

6 Kasvun ja oppimisen lautakunnan lausunto Sunan koulun hankesuunnitelmasta

Sunan koulun tarveselvitys oli lautakunnalla käsittelyssä vuosi sitten huhtikuussa. Nyt on tullut hankesuunnitelma asiasta.

Muutoin vastausluonnoksesta tästä tykätään, mutta oppilasmäärä ei täsmää toiveen kanssa. Paikkoja pitäisi olla 480 oppilaalle, ja laskevat, että tuonne mahtuisi vain 430 oppilasta.

7 Lukuvuoden 2023-2024 oppilaspaikoista päättäminen vuosiluokille 7-9

Tässä päätetään seiskaluokille otettavien määristä, sekä erityisluokista ja valmistavan opetuksen ryhmistä. Likimain joka kouluun ollaan ottamassa hieman enemmän oppilaita, eli kasvua on.

Katselen näitä vielä tarkemmin, mutta vaikuttaa loogiselta listalta.

8 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen toimintakertomus vuodelta 2022

Tätä en ole vielä lukenut rauhassa läpi. Palaan asiaan jos tässä on jotain erityistä.

9 Toisen asteen koulutuksen arviointiraportti 2022

Samat sanat tähän kuin edelliseen.

10 Lausunto hallinto-oikeudelle kunnallisvalitukseen 20.2.2023 määräaikaisen opettajan valinnasta

Tässä on myös salaista materiaali, joten en lähde tätä tässä kohden avaamaan.

11 Lausunto hallinto-oikeudelle kunnallisvalitukseen 14.3.2023 määräaikaisen opettajan valinnasta

Niin ikään, pääosin salaisia materiaaleja.

12 Oikaisuvaatimus varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta

Lapsi on siirtynyt yksityiseltä puoleta julkiselle, ja perheelle on tullut tuplamaksua. Osa on “sisäänrakennettua” (kaupungin paikan vastaanottoa voi lykätä pari viikkoa, irtisanomisaika on yksityisellä puolella useimmiten kuukausi. Tässä tapauksessa perhe ei ole tarkistanut irtisanomisehtoja, jolloin on tullut vielä pidempi päällekkäinen aika

Eli tämä vaikuttaa menneen ihan sääntöjen mukaan.

13 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen, perusopetuksen sekä toisen asteen ja nuorisopalveluiden viranhaltijoiden sekä peruskoulujen ja lukioiden johtokuntien päätökset

14 Salassa pidettävä asia, JulkL § 24

 

Rajaa sisältöä

Esim. 7.2024