Konsernijaoston esityslista 25.2.2013: uuden aloitus ja sen kunniaksi paljon nimeämisiä

Huomenna maanantaina aloitan uuden luottamustehtävän: olen seuraavat kaksi vuotta Espoon kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsen. Kaikkineen Espoo on jollain tavalla mukana yli 200 yhteisössä, konsernijaoston suorassa ohjauksessa on käsittääkseni 32 organisaatiota..

Virallinen konsernijaoston tehtävänkuva kuuluu seuraavasti. Konsernijaosto:

  1. tekee kaupunginhallitukselle esityksen konserni- ja yhteisöohjausta koskevista asioista,

  2. tekee kaupunginhallitukselle esityksen yhtiöiden ja muiden yhteisöjen perustamista, osakkeiden ja osuuksien ostamista ja myymistä sekä säätiöiden perustamista koskevista asioista, lukuun ottamatta niitä yhtiöitä, joista päättää elinkeino- ja kilpailukykyjaosto,

  3. tekee kaupunginhallitukselle omistaja-politiikkaa ja konserniohjausta koskevat esitykset Espoo-strategiaan,

  4. antaa lausunnot yhteisöille näiden taloussuunnitelmista ja -arvioista,

  5. määrää kaupungin edustajan yhteisöjen ja säätiöiden yhtiö- ja vuosikokouksiin ja vastaaviin sekä antaa toimiohjeet edustajille. Konsernijaosto voi siirtää toimivaltaansa kaupunginjohtajalle tai toimialajohtajalle,

  6. nimeää kaupungin ehdokkaat yhteisöjen ja säätiöiden hallintoelimiin ja tilintarkastajiksi sekä antaa ohjeet kaupunkia yhteisöjen ja säätiöiden hallintoelimissä edustaville henkilöille kaupungin kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin. Konsernijaosto voi siirtää toimivaltaansa kaupunginjohtajalle tai toimialajohtajalle,

  7. ohjaa seudullista yhteistyötä koskevien asioiden valmistelua ja antaa seudulliseen omistajaohjaukseen liittyvät toimiohjeet,

  8. antaa kaupunginhallituksen hyväksymien linjausten ja periaatteiden perusteella konserniyhteisöille, kaupungin liikelaitoksille ja muille yhteisöille ohjeita kaupunkikonsernin hallintoon ja sen järjestämiseen liittyvissä asioissa.

Toisin sanoen konsernijaosto ohjaa ja valvoo kaikkia yhteisöjä joissa Espoo on mukana.

Konsernijaosto on varsin jännä kokonaisuus. Samaan aikaan monet asiat ovat muodollisia (nimeämisiä, toimintaohjeita virkamiehille kun ovat menossa kokouksiin). Esimerkiksi luottamushenkilöiden nimeämisiä valmistelee paikkajakotoimikunta, joka käy läpi mistä puolueesta ja mitä sukupuolta kuhunkin rooliin valitaan. Puolueet sitten tekevät omat valintansa. Konsernijaoston tehtäväksi jää vain siunata valtuustoryhmien valinnat.

Toisaalta merkittävä - ja koko ajan kasvava - osa Espoon kaupungin toimintaa tapahtuu yhtiöiden ja kuntayhtymien piirissä. Espoon Asunnot tarjoaa vuokra-asuntoja, HUS hoitaa erikoissairaanhoidon HSL kuljettaa espoolaisia bussilla paikasta toiseen ja HSY tuo puhtaan veden ja vie pois likaveden. Edellä mainitut ovat espoolaisten arjen kannalta aika merkittäviä palveluita.

Niinpä konsernijaosto voi siis nimetä jo valittuja henkilöitä luottamustehtäviin, tai päättää Espoon kannasta joukkoliikenteen vyöhykemalliin. Vaihtelua riittää.

Bloggaan seuraavan kahden vuoden ajan kaikista kokouksista ennen kokousta. Jos mitään erityistä ei ilmene, täydennän kokouksen jälkeen aiempaa blogia kommenteilla. Jos jotain erityistä ilmenee, saatan blogata asiasta vielä erikseen.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Esityslista 25.02.2013 klo 8:00 (esityslista löytyy kaupungin sivuilta)

3 Elä ja Asu -seniorikeskusta hallinnoivan yhtiön toimiohjeiden antajasta päättäminen ja hallitusten jäsenten nimeäminen

Espoo pyrkii toteuttamaan lukuisia Elä ja asu -keskuksia. Nämä toteutetan erillisen yhtiön toimesta. Tässä kohden määritellään kuka antaa toimintaohjeita kyseiselle yhtiölle ja mikä on hallituksen koostumus.

Henkilövalintoja ei ole käsitelty paikkajakotoimikunnassa, joten tämä jätettänee pöydälle odottamaan nimien täydentämistä.

4 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) ylimääräinen yhtymäkokous 2013, kokousedustajan määrääminen ja toimiohjeen antaminen

Ohjeistus kiteytettynä: Kannatetaan luottamushenkilöiden palkkiouudistusta, tarkastuslautakunnan nimeämisperiaatteita ja hallituksen koostumusta.

Espoon edustajat HSYn hallituksessa ovat vielä esityslistalle täyttämättä, mutta käsittääkseni kaikki puolueet ovat tehneet valintansa.

5 Edustajien nimeäminen Sydkustens landskapsförbund r.f:n varsinaiseen liittokokoukseen

6 Edustajan nimeäminen Rinnekodin neuvottelukuntaan vuosille 2013 - 2016

7 Edustajien nimeäminen Espoon perheasiain neuvottelukeskuksen johtokuntaan vuosiksi 2013 - 2016

8 Espoon kaupunginteatterisäätiön valtuuskunnan jäsenten valinta

Tammikuussa konsernijaosto on jo nimennyt valtuuskunnan jäsenetä. Valitettavast vaan kaksi heistä on säätiön sääntöjen mukaan esteellisiä, joten tarvitsee valita uusia henkilöitä

9 Suomen Kansallisoopperan säätiön hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten sekä varatilintarkastajan nimeäminen

10 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2013 varsinaiseen yhtiökokoukseen

Yhtiökokouksien tapauksessa konsernijaoston esityslistalla ovat muun muassa yritysten tilinpäätökset. Niiden lukemisessa kestää tovi, mutta vastalahjana saa kattavan kuvan tilanteesta.

Rajaa sisältöä

Esim. 6.2024