Miten Länsimetro muuttaa Espoon joukkoliikenteen osa 4: Lähderanta, Laaksolahti, Viherlaakso ja Jupperi

Bloggaan sarjan kirjoituksia siitä mitä muutoksia Espoon joukkoliikenteeseen on tulossa Länsimetron myötä. Vaikutuksia on myös yllättävissä suunnissa, kuten Laaksolahden alueella kymmenisen kilometriä pohjoiseen metrolinjasta. Espoon kaupunginhallituksen konsernijaosto linjaa Espoon kannan 22.9. Olen kyseisen konsernijaoston jäsen.

Laaksolahden alueella muutoksia nykyiseen tilanteeseen on vain yhdellä linjalla. Nykyinen linja 15 (Jupperi, Lähderanta, Viherlaakso, Kauniainen, Mankkaa, Tapiola, Otaniemi) lakkautetaan. Tilalle tulee uusi linja 548.
 
Linja 548 lähtee Lähderannasta, kulkee nykyistä 18 reittiä pääteasemalleen Tapiolaan. Reitistä “tiputetaan pois” alun Jupperi-Lähderanta -väli, sekä Tapiola-Otanemi -osuus. 
 
Tapiola-Otaniemi -muutos on mielestäni perusteltu, kulkeehan siinä välissä metro. Sen sijaan Jupperin päädyssä muutos on iso. Ongelmia tulee etenkin siitä, että nykyinen linja 15 on yhteys myös kouluun, kirjastoon ja terveyskeskukseen Viherlaaksoon. Yhteys lähimpiin palveluihin siis poikkaistaisiin metron liikennöinnin alkaessa, kaukana rantaradan pohjoispuolella…
 
Ehdotettu uudistus olisi Laaksolahden suunnalle hyvin kahtiajakoinen. Lähderannasta Viherlaakson kautta usein liikennöivä linja 548 parantaisi tilannetta (vuoroväli ruuhka-aikaan 10 minuuttia; päivisin, iltaisin ja lauantaisin 15 minuuttia sekä hiljaiseen aikaan ja sunnuntaisin 30 minuuttia). Käytännössä vuoroväli miltei tuplaantuisi. Mutta tämä hyödyttäisi vain Lähderannan ja Viherlaakson alueita.
 
Sen sijaan Jupperista katoaisi pääyhteys Viherlaaksoon. Tilalle tarjotaan linjan 248 vuorovälin tiivistämistä 20 minuuttiin ja jatkamista Jupperiin. Tässä on muutama mutta: tuota vuorovälin tiivistämistä ei ole vielä päätetty, ja virallisissa papereissa ei ole missään lukenut että linja jatkaisi aina Jupperiin. HSL:n toimintasuunnitelmassa puhutaan linjasta 248 Elielinaukio-Lähderanta.
 
Esimerkiksi tällä hetkellä Jupperista pääsee Viherlaaksoon kello 8-9 välillä kuudella bussivuorolla (linjat 15 ja 248, kumpikin kolme lähtöä). Uudistuksen ja tiivistämisen jälkeen vuoroja lähtisi yhteensä kolme. Jos 248 ei jatkaisi Jupperiin asti, niin linjoja olisi nolla. 
 
Lisäksi tämä on Espoo strategian vastaista: palveluja keskitetään, mutta julkisia yhteyksiä palvelukeskuksiin parannetaan. Merkittävä heikentäminen tai yhteyksien lopettaminen ei ole julkisten yhteyksien parantamista.
 
Lienee ilmeistä mistä lähden liikkelle: tulen edellyttämään uuden linja 548 jatkamista Jupperiin asti. Jos säästää pitää, linja 248 voisi jäädä Lähderantaan - linja kiertelee niin hitaasti että vain harva käyttää sitä kulkiessaan Leppävaaraan tai Helsinkiin . Lisäksi Jupperista pääsisi Lähderantaan usein kulkevilla 548:n vuoroilla, jolloin voisi halutessaan vaihtaa bussia Lähderannassa..
 

Otin Länsimetron liityntäyhteyksiin kantaa jo alkuvuonna kun suunnitelmien ensimmäisiä luonnoksia esiteltiin:
Yhteydet lähipalveluihin on turvattava (Länsiväylä 9.2.2014)
Joukkoliikenneyhteyksiä Espoon aluekeskusten välillä
(Helsingin Sanomat 17.3.2014, Sirpa Hertellin kanssa)

 

Kommentit

Raportti kokouksen jälkeen. Konsernijaosto hyväksyi yksimielisesti muutosesitykseni joka kuului seuraavasti:

“Espoo esittää että perustettavan linjan 548 päätepysäkki on Lähderannan sijaan Jupperi. Tämä tarjoaa asukkaille vaihdottomat yhteydet Viherlaakson kouluihin ja terveysasemalle. Linjojen 247 ja 248 päätepysäkki voi olla Lähderanta, Jupperiin ajavia A-vuoroja tarvitaan vain niinä aikoina kun 548 ei liikennöi.”

Toisin sanoen linja 548 kulkee Jupperiin asti. Kustannusvaikutusta hillitsee se, että 247 ja 248 ei tarvitse tulla Lähderantaan asti muutoin kuin silloin kun 548 ei liikennöi.

Rajaa sisältöä

Esim. 6.2024