Nuuksion hoitosuunnitelma kommentoitavana: tulossa uusia reittejä ja tulipaikkoja

Kuva Korpinkierroksen varrelta Nuuksiosta

Nuuksio jakautuu kolmeen eri Natura-alueeseen. Kokonaispinta-ala on 5 518 hehtaaria, josta noin 2,6 % on vesistöä. Vieressä on Helsingin ja Espoon ulkoilualueita. Nuuksiossa kulkiessa noita alueita ei voi erottaa varsinaisesta kansallispuistosta, vaikka virallinen status onkin toinen. Metsähallitus laatii Nuuksion suunnitelmaa seuraavalle 10-15 vuodelle, ja sitä voi kommentoida vielä runsaan viikon ajan.

Tavoitteita on kiteyttäen kaksi: parantaa ja suojella alueen luontoarvoja, sekä kehittää alueen virkistyskäyttöä ja luontomatkailua. Keskityn itse ennen kaikkea jälkimmäiseen - en minä osaa arvioida miten kansallispuistoa kehitetään luontovinkkelistä, sitä miettiköön ammattilaiset.

Ideana on ajatella kansallispuistoa vyöhykkeinä. On vyöhykkeitä ja reittejä joille ihmisiä ohjataan, väylät ovat kunnossa ja tulentekopaikkoja riittää. Osassa alueista voi liikkua jokamiehenoikeuteen perustuen, mutta niillä ei ole merkittyjä reittejä eikä palveluita. Tietyt alueet taas pyritään rajaamaan sellaisiksi, että niillä ei käytännössä kuljeta lainkaan.

Keskeisimmät “portit” Nuuksioon ovat Haltia (sisältäen Haukkalammen), Kattila, Tervalampi, Siikajärvi ja Veikkola. Tavoitteena on jakaa kävijöitä entistä tasaisemmin eri suuntiin.

Uusia palveluita on tulossa etenkin Haltian lähettyville

Tässä on suunnitelman kiteytys uusista palveluista:

“Kansallispuistossa tehdään uusia kävelyn rengasreittejä Kattilan ja Haltian alueella. Nuuksion Pitkäjärven yli sekä Matalajärvellä Högnäsin kannakselle on tunnistettu yhteystarpeet. Uusia varaustulipaikkoja tehdään Haukkalammen, Nuuksion Pitkäjärven sekä Haltian alueelle sekä uusi leiriytymispaikka kansallispuiston eteläosiin Kaislammen läheisyyteen. Olemassa olevia leiriytymis- ja tulipaikkoja kehitetään ja niiden kapasiteettia lisätään. Vääräjärven varaustulipaikka sekä Pöksynhaaran ja Valkeammen kehrääjänpesät eli palveluja sisältämättömät leiriytymispaikat poistetaan käytöstä. Esteettömyyttä kehitetään Ruuhilammen olemassa olevalla leiriytymispaikalla ja Haukanholmassa sekä tekemällä esteetön lintutorni Matalajärvelle. Klassarinkierroksen varrelle tehdään katselulava. 

Pyöräily ja ratsastus sallitaan kansallispuistossa niille osoitetuilla reiteillä. Pyöräreittien määrää lisätään aikaisempaan verrattuna, millä vastataan kasvaneeseen kysyntään.

Uusia ratsastusreittejä osoitetaan Tervalammen alueelle.

Uusiin pysäköintialueisiin varaudutaan Haukkalammen läheisyydessä ja Nuuksionpäässä, minkä lisäksi olemassa olevien pysäköintialueiden kapasiteettia kehitetään. Liikenteenkokonaissuunnitelmalle, joukkoliikenteen kehittämiselle sekä vilkkaiden yksityisteiden hoitamiselle on suuri tarve."

Puran nyt näitä ehdotuksia osiin.

Ruuhijärven ja Orajärven rengasreitti on fiksu idea

Ehdotetut kävelyreitit

Kartassa uudet reitit on merkitty sinisellä katkoviivalla. Pahoittelut kartan epäselvyydestä, se on tuolla epämääräisellä tarkkuudellla Metsähallituksen suunnitelmissa. 

Uusia kävelyreittejä on tulossa etenkin Haltian lähelle. Se on fiksua, Haltialla on parkkipaikkoja (tosin nekin ovat ajoittain täynnä), ja julkisilla pääsee viereen.

Vaikuttaa siltä, että uusia rengasreittejä tulisi Haltian lähelle peräti kaksi. Yksi lähtisi Haltialta kaakkoon, kohden Karjakaivon aluetta. Reitti olisi osin sama kuin nykyinen esteetön reitti Maahisenkierros, mutta myös uutta rakennettaisiin ja tästä tulisi muutaman kilometrin mittainen rengaskierros.

Toinen uusi rengasreitti on mielestäni vielä potentiaalisempi. Reitti lähtisi Solvallasta länteen kohden Orajärveä, kulkisi sen länsireunaa ja siitä pohjoiseen Ruuhijärven eteläreunalle. Ruuhijärven rannalla on komeita kallioita joilta kelpaa katsella maisemia ja vaikka pulahtaa uimaan. Ruuhijärveltä reitti lähtisi lounaaseen kohden Haltiaan. Rengasreitti olisi ehkä kolmen kilometrin mittainen.

Haukkalammen puolella uudet väylät ovat pidemminkin täydentäviä, mutta tulossa olisi myös kaksi uutta rengasreittiä. Lisäksi tulossa olisi reittiyhteyksiä Holma-Saarijärveltä pohjoiseen Kattilan suuntaan. Tämä viiden kilometrin kierros olisi nimeltään Iso-Holman kierros. Osin kuljettaisiin nykyisillä reiteillä, osin tehtäisiin uusia. Lisäksi tulossa olisi Kattilan historiapolku.

Kivalta vaikuttaa myös reitti Mustalammen ja Valklammen välistä kohden Romvuorea. Hieno alue on nyt hankala saavuttaa. Tämä toteutettaisiin kun etelästä pääsisi kansallispuistoon, eli umpikujaa ei tulisi.

Tulossa on myös lisää pyöräilyreittejä

Ehdotetut pyöräreitit Nuuksioon

Tässä kartassa on merkitty keltaisella pyöräilyreitit. Pyöräily-yhteyksiä olisi likimain joka suuntaan. Pääosin pyöräreitit ovat jo olemassa olevia väyliä, joita kunnostetaan ja merkitään eri tavoin. Eli muutos ei oli loppujen lopuksi niin merkittävä kuin karttaa katsomalla vaikuttaa. 

Punaisella katkoviivalla on merkitty uusia ratsastusreittejä ja yliviivatulla punaisella. Uusia ratsastusreittejä tulisi etenkin luoteeseen.

Uusia parkkipaikkoja

Kattilan parkkipaikkaa ollaan laajentamassa. Uusia parkkipaikkoja olisi tulossa Haukkalammentien varrelle. Ei tien perälle Haukkalammen lähelle, vaan ainakin tuossa olevan kartan mukaan matkan varrelle. Eli täydentämään nyt ruuhkaisia parkkipaikkoja.

Lisäksi suunnitteilla olisi parkkipaikka Kattilantien ja Haukkalammentien risteysalueelle, eli siis sinne missä Haukkalammelle menevät jäävät bussista. Tämä olisi parkkipaikalle aika hyvä paikka. Sieltä kun voisi kävellä sekä Haukkalammen suuntaan, että kyseessä olisi “pohjoinen sisäänkäynti” uusille Haltian ympyräreiteille. Ruuhijärven viertä menevä reitti kulkisi muutaman sadan metrin päästä.

Tulisijoja etenkin alueen reunoille

Uudet palvelut Nuuksioon

Uusi tulipaikka tulisi lähelle Haltiaa, sen pohjoispuolelle Punjonsuolle. Tai oikeastaan kaksi sellaista, yleisessä käytössä oleva tulipaikka ja varattava sellainen. Nämä tulisivat uuden Orajärven ja Ruuhijärven rengasreitin varrelle, eikä lähimmälle bussipysäkillekään olisi kovinkaan pitkä matka. Voin hyvin kuvitella, että tästä tulisi yksi Nuuksion suosituimmista taukopaikoista.

Toinen vapaassa käytössä oleva tulipaikka tulisi Kaislalammelle, kansallipuiston lounaaseen kulmaan. Siinä on kivasti parikin reittiä lähellä, ja esimerkiksi Siikaranta kohtalaisen lähellä.

Edellisten lisäksi varattavia grillipaikka tulisi Haukkalammelle. Lisäksi varaus sellaiselle on Pitkäjärven pohjoisrannalla. Tuo on paikkana niin kiva, että se voisi kyllä olla myös ihan yleisessä käytössä.

Omat kommenttini Nuuksion kehittämissuunnitelmiin

Lähetän alkuviikosta seuraavat huomiot omina näkemyksinäni valmisteluille. Täydennän näitä mieluusti jos tulee hyviä ideoita joita ottaa mukaan. Tosin kannattaa laittaa ideoita myös omissa nimissä, ei vain välillisesti.

(1) Uudet rengasreitit ovat hyvä idea.

Rengasreitit ovat vierailijoille selkeitä. Kannattaa miettiä voisiko uusia rengasreittejä luoda vieläkin enemmän esimerkiksi yhdistämällä nykyisiä reittejä.

Toteutuksessa kannattaa mielestäni priorisoida Haltian lähelle tulevat reitit.

(2) On oikein hyvä, että lyhyen matkan päähän Haltiaa tulee tulipaikka.

Myös Kaislalammen tulipaikka on hyvällä paikalla. Mielestäni kannattaisi harkita sitä, voisiko Nuuksion Pitkäjärven pohjoisreunalla olla myös julkinen tulipaikka. Nyt suunnitteilla on vain varattava sellainen.

Jos ja kun Orajärvelle ja Ruuhijärvelle tulee ulkoilureitti, kannattaisi jomman kumman järven rannalle rakentaa tulipaikka. Ainakin Ruuhijärven rannoilla on hienoja kallioita.

(3) Keskeisiä reittejä voisi pitää kunnossa talvella..

Nykyisellään reitit muuttuvat talvella lähinnä poluiksi, käytöstä riippuen. Toisaalta huoltoreittejä aurataan. Ainakin minulle tilanne on lumiseen aikaan epäselvä.

Olisi hyvä, jos Nuuksiossa olisi muutamia reittejä joita myös aurattaisiin talviaikaan. Tästä voisi laittaa selkeät merkinnät karttoihin.

(4) Parkkipaikkojen lisääminen on hyvä juttu.

Sekä lisäpaikat Kattilaan että Haukkalammen lähelle ovat tarpeen. Samoin Kattilantien ja Haukkalammentien risteysalue sopisi hyvin parkkipaikalle, jos sieltä vain löytyy jokin mielekäs paikka. Sieltä kun pääsisi niin Haukkalammen kuin Ruuhijärven suuntaan.

(5) Joukkoliikenteen kehittäminen on tarpeen.

Tältä osin ehdotukset ovat aika ympäripyöreitä. Se on ymmärrettävää, eihän sitä nyt näissä papereissa päätetä joukkoliikenteen tarjonnasta. Joukkoliikenne on kuitenkin merkittävin keino vähentää Nuuksioon suuntautuvaa autoilua. 

Nuuksioon saavutaan etelästä kahdella eri bussilinjalla. Linja 244 kulkee Espoon keskuksesta Siikaniemeen ja 245 Espoon keskuksesta Nuuksionpäähän (ja Kattilaan).

Paras keino on lisätä näiden linjojen vuoroja. Etenkin kansallispuiston ruuhka-aikoihin busseja tulisi kulkea merkittävästi useammin kuin nyt. Tämä olisi hyvä lupaus myös Nuuksioon tuleville, että bussilla pääsee sekä sinne että takaisin, eivätkä odotteluajat ole kohtuuttomia.

Suunnitelmissa on mainittu, että reitit suunnitellaan yhteen bussipysäkkien kanssa, eli että siirtyminen on selkeää. Hyvä niin. Samoin keskeisiin bussipysäkkeihin kanattaa satsata. Esimerkiksi Haukkalammen pysäkillä on sekä tyylikkäät, että hyvää suojaa tarjoavat pysäkit. Vastaavia voisi olla muuallakin Nuuksiossa.

Suunnitelmia voi kommentoida vielä viikon ajan

Nuuksion hoitosuunnitelmaa voi kommentoida 16.1.2023 asti. Täältä pääset suunnitelmaan, ja sivulla on myös ohjeet miten kommentoida.

Tästä taasen pääset omiin Nuuksiota koskeviin kokonaisuuksiini. Tuolla on niin paikkojen ja reittien esittelyä, kuin mielipidekirjoituksia muun muassa joukkoliikenteen järjestämisestä.

 

Vuokramökki Ruuhijärven lähellä Nuuksiossa!

Idyllinen vuokramökki Espoon Nuuksiossa. Talviasuttava, varaava takka, ilmalämpöpumppu, hehtaarin tontin reunalla virtaa puro ja puron takana on kansallispuisto. Perinteinen suomalainen hirsimökki kaukana naapureista - Espoossa.

Tutustu ja varaa

 
 

 

Rajaa sisältöä

Esim. 7.2024