Potilaan oikeudet ja terveydenhuollon tietokannat

Helsingin Sanomat uutisoi potilastietojen siirtymisestä vakuutusyhtiöille. Ongelma on todellinen, ja hankala. Perusidea on, että vakuutusyhtiöt toivovat mahdollisimman kattavia potilastietoja hoidettavasta potilaasta. Samalla ne voivat saada muuta, vakuutusyhtiöille kuulumatonta tietoa. Tätä tietoa vakuutusyhtiöt voivat käyttää tulevaisuudessa hyväkseen.

Hoitavalla lääkärillä tulee aina olla käytössään kaikki tarpeellinen tieto. Tarpeellisen rajat on hankala määritellä, jonka seurauksena myös tarpeetonta tietoa voidaan lähetellä ympäriinsä. Lisäksi siellä täällä risteilevät potilastietomapit voivat päätyä vääriin käsiin, etenkin kun tietoja toimitetaan eteenpäin sähköisesti.

Mitä useammissa käsissä tieto on, sitä todennäköisemmin sitä käytetään jossain vaiheessa väärin. Esimerkiksi suunnitteilla olevissa sähköisissä potilasarkistoissa pitää joka vaiheessa pohtia käyttäjänoikeuksien rajaamista ja sitä, kenellä on oikeus tietoon. Henkilökohtaisia potilastietoja ei pidä varmuuden vuoksi avata kenen tahansa nähtäväksi.

Vakuutusyhtiöt ovat yrityksiä, joilla on oma tehtävänsä. Vakuutusyhtiöitä on turha sotkea lääkäreihin, joiden tehtävä on valansa mukaisesti pyyteettömästi parantaa.

Rajaa sisältöä

Esim. 7.2024