Tasa-arvoon on vielä matkaa

Sukupuolten välinen epätasa-arvo on edelleen olemassa. Naisten euro on edelleen jossain 80 sentin tienoilla.

Samasta työstä kyllä maksetaan sama palkka. Aiemmin kun mies sai samasta työstä enemmän palkkaa. Nyt tuloerot ovat alojen välillä. Naisvaltaisilla aloilla palkkataso on matalampi.

Eri alojen palkkaeroja selitetään aika-ajoin "luontaisena", tai sitten mahdottomana korjata. Siitä – tai ainakaan pelkästään siitä – ei ole kyse. Esimerkiksi hoitoalalla palkkataso on Suomessa matalampi kuin muissa Pohjoismaissa.

Mitä tulisi tehdä? Tarvitaan monenlaisia toimia. Naisvaltaisten alojen palkkatasoa on nostettava. Vanhemmuutta on tuettava. Vanhemmuuden kustannukset tulee jakaa kaikkien työnantajien kesken. Lisäksi tarvitaan yhteiskunnallista muutosta, mitä enemmän vastuu kodista ja perheestä jakaantuu, sen parempi tasa-arvolle.

Itse olin vuoden kotona tyttären kanssa. Se oli hienoa ja onnellista aikaa. Olisin toistekin.

Rajaa sisältöä

Esim. 7.2024