Verotuksen avulla toimivaa ympäristöpolitiikkaa

Yksityisellä sektorilla on luovuutta ja potentiaalia keksiä vaikka mitä. Tuo energia ja innovaatisuus tulee kääntää ympäristön kannalta hyödylliseksi.

Tärkeintä on luoda verotuksen keinoin tilanne, jossa energian ja luonnonvarojen säästö on huokeaa, ja tuhlaaminen kallista.

Saastuttamisen täytyy maksaa. Tähän mennessä yritykset ovat monasti siirtäneet saastuttamisen kulut osin tai kokonaan yhteiskunnan myöhemmin maksettavaksi. Käytännössä tämä ilmenee esimerkiksi siten, että kauan tehtaan lopettamisen jälkeen maapohjaa putsataan julkisilla varoilla.

Esimerkiksi autoverosta nykymuodossaan tulee luopua, ja verottaa auton käyttöä ja ennenkin auton saastuttavuutta. Mitä vähemmän syntyy ympäristölle haitallisia päästöjä, sitä vähemmän veroa tulee autosta maksaa. Samoin teollisuuden verottamista tulee siirtää kuluttamisen vähentämisen suuntaan.

Käytännössä kyse on, että saadaan julkinen valta ja yksityinen sektori samaan veneeseen. Kun siihen tilanteeseen päästään, syntyy runsaasti ja nopeasti uusia ideoita ja ratkaisuja.

Rajaa sisältöä

Esim. 6.2024