Hagerlund.net - header

Lisää uusi kommentti

Jälkikäteistieto: kokouksessa asia palautettiin uudelleen valmisteluun siten, että tarvitaan tarkempia talouslaskelmia. Asiaan palataan oletettavasti alkusyksystä.

Rajaa sisältöä

Esim. 1.2022