Lisää uusi kommentti

Pakko todeta, että en minä ole ollut lähelläkään päättämässä asiasta... Mitä nyt olen lukenut lehtiä ja kirjoittanut tänne blogiin kotitalousvähennyksestä. Näin "jälkikäteen" katsottuna asiaan vaikuttanee kaksi asiaa samaan aikaan. Taantuma ja epävarmuus tulevaisuudesta saa ihmiset säästämään etukäteen, ja toisaalta yhteiskunnan tuki on pienempi kuin aikaisemmin. Varmaan osalla kyse on ensimmäisestä, osalla jälkimmäisestä ja osalla molemmista. Ikävä tilanne, en sitä kiistä. Vastauksena aikaisempiin kommentteihin. Olen kovasti korostanut että en vastusta pienyrittäjyyttä enkä työllistämistä, kritisoin vain tuen jakoperusteita. Yksi keino olisi esimerkiksi että kunta ostaa yksityisiltä markkinoilta aiempaa enemmän kotipalvelua, jota sitten palvelusetelin tai muiden keinojen avulla kohdennetaan eniten tukea tarvitseville. Tässä kuviossa edelleen työllistetään, edelleen tuetaan esimerkiksi kotiin tehtävää työtä mutta tuki kohdentuukin kaikista heikoimmassa asemassa oleville. Tätä tarkoitan kun puhun siitä, että tuen jakomekanismina kotitalousvähennys on ongelmallinen. Kun tuki perustuu omiin resursseihin (= rahaan), osa tippuu pois vaikka tarve olisi yhtä suuri tai suurempi kuin naapurilla.

Rajaa sisältöä

Esim. 6.2024