Lisää uusi kommentti

Pyöräillen ja kävellen metroasemalle - myös Finnoossa

Huomisessa elinkeino- ja kilpailukykyjaoksessa käsitellään Finnoon alueen suunnittelua. Aiemmin linjatun mukaisesti alueen suunnitteluun haetaan mukaan kumppaneita, jotka suunnittelevat osia alueesta.

Jätevedenpuhdistamo muuttaa pois Suomenojalta, ja tilalle on tulossa 15-20 000 asukkaan uusi kaupunginosa.

Samaa aikaan suunnitellaan metron jatkoa Kivenlahteen. Metron jatkon myötä myös Finnooseen tulisi metroasema, ja oikeastaan kaikkialta uudelta asuinalueelta voisi kävellä metroasemalle.

Nyt ryhdytään ideoimaan aivan tulevan asuinalueen keskusta, metroaseman tienoota. Mukaan etsitään suunnittelukilpailun avulla viittä eri suunnitteluporukkaa, jotka kukin suunnittelisivat osaa alueesta. Alueesta tulee Finnoon tiivein osa-alue, jolla asuisi 5000 asukasta.

Arviointiperusteiksi ollaan asettamassa seuraavia:

- Kuinka hyvin ehdotus toteuttaa valmisteluaineiston toiminnallisia ja sisällöllisiä tavoitteita erityisesti luotaessa korkeatasoinen metroasemaan tukeutuva palvelukeskus, elävää ja laadukasta julkista tilaa, hyvät ja sujuvat jalankulku- ja pyöräily-yhteydet.

- Kaupunkikuvallinen laatu, arkkitehtoninen kokonaisote ja omaleimaisuus.

- Ehdotuksen innovatiivisyys, kehityskelpoisuus ja toteutettavuus.

- Kuinka luodaan ilmeeltään ja sisällöltään monipuolinen asuinrakentamisen kirjo, joka mahdollistaa monipuolisen asuntotuotantojakauman keskusta-alueella.

- Energiatehokkaiden rakentamisen ratkaisujen soveltaminen.

- Rakentamisen aikataulutus ja sovitus metron toteutuksen tavoiteaikatauluun.

Itse olen erityisen tyytyväinen siihen että myös sujuvat jalankulku- ja pyöräily-yhteydet on selkeästi huomioitu. Metro antaa mahdollisuuden muuttaa Etelä-Espoota kevyeen liikenteeseen perustuvaksi nauhakaupungiksi - ja siihen mahdollisuuteen kannattaa tarttua.

Finnoo voi olla - kunhan se maltetaan toteuttaa huolella - hieno ja ainutlaatuinen uusi kaupunginosa. Asutus pitää kuitenkin saada sopusointuun suojellun lintulammen kanssa.

Finnoon alueen suunnittelu on ollut pitkä prosessi, jossa asukkaat ja muut ryhmät on onnistuttu ottamaan mukaan paremmin kuin yleensä. Toivottavasti samassa onnistutaan myös tulevaisuudessa.

Espoon kaupungin esityslistat löytyvät täältä. Kannattaa tustua myös Finnoovisioon.

Rajaa sisältöä

Esim. 6.2024