Lisää uusi kommentti

Hyvä Toni että kiinnität huomiota Espoon kalleuteen. Toivottavasti tuohon löytyy muitakin syitä kuin korkeat tilavuokrat, jotka ovat monelta osin vain tulonsiirtoa kaupungin tulosyksiköiden välillä ja jotka syövät lisämäärärahoja varsinaiselta toiminnalta vuokrankorotuksina. Toimitilojen huollon laatu on ollut surkeaa ainakin "omassa" päiväkodissa. Rikkoutuneet lamput vaihdetaan kun ehditään ja lumen ja liukkauden torjunta hoidetaan vähän miten sattuu. Jos tällainen palvelu nostaa vuosittain kustannuksia olisi varmaan syytä pohtia voitaisiinko toimitilakustannukset erottaa kustannusseurannasta erilleen ja mitata vain toimintaan suoraan kohdiatuvia kuluja. Tilakulut kun tulevat annettuna.

Rajaa sisältöä

Esim. 4.2024