Lisää uusi kommentti

Miten Länsimetro muuttaa Espoon joukkoliikenteen osa 5: Espoonlahti (eli Länsiväylän eteläpuoleinen alue)

Bloggaan sarjan kirjoituksia siitä mitä muutoksia Espoon joukkoliikenteeseen on tulossa Länsimetron myötä. Nyt ryhdyn paloittelemaan mammuttia, eli seuraavaksi käyn läpi Espoonlahden suuraluetta tarkoittaen koko Länsiväylän eteläpuolista aluetta Matinkylästä länteen. Espoon kaupunginhallituksen konsernijaosto linjaa Espoon kannan 22.9. Olen kyseisen konsernijaoston jäsen.

Alkuun isoin muutos: Länsimetron myötä Espoonlahdesta ei kulje suoria busseja Helsinkiin. Kaikki ylikunnalliset yhteydet muuttuvat vaihdollisiksi. Pääosa linjoista kulkee Matinkylään, ja “runkolinjat” noudattavat nykyisten seutulinjojen reittejä. 
 
Lisäksi on selvää että Espoonlahden suunnalla asuvat uudistuksen suurimmat häviäjät. Matkustusajat kasvavat ja muuttuvat aiempaa useammin vaihdollisiksi. Bonuksena samaan aikaan tehtävän matkalippujen vyöhykeuudistuksen myötä matkojen hinnat joko pysyvät ennallaan (mutta laskevat itäisessä Espoossa) tai nousevat jonkin verran. Metron (mahdollinen) jatko muuttaa tilanteen, mutta se valmistuu vasta vuosien kuluttua tästä uudistuksesta.
 
Mutta nyt keskityn siihen mihin voin vaikuttaa, eli metron liityntäliikenteen mahdollisimman hyvään suunnitteluun.

Kivenlahti

 
Kivenlahdesta on tiiviitä yhteyksiä Matinkylään. 150 on melko lailla "pikalinja", joka lähtee Länsiväylän kupeesta, koukkaa Kivenlahden kautta Lippulaivan sivulta Länsiväylälle ja suoraan Matinkylään. Vuorovälikin on viitis, ruuhka-aikaan 5 minuuttia, päivisin ja lauantaisin 15 minuuttia. Hiljaiseen aikaan ja sunnnuntaina vuoroväli on puoli tuntia.
 
Lisäksi 147 kulkeen "eteläisempää" reittiä, Kivenlahdesta Laurinlahden ja Soukan pohjoisreunan kautta Kautaan läpi Suomenlahdentietä ;atinkylään. Tämä linja liikennöi hieman harvemmin (10/15/30 minuuttia).
 
Kivenlahden läpi kulkee myös Kauklahdesta Matinkylään kulkeva 165.
 
Nopsajalkaisimmat voivat myös kävellä Länsiväylän varteen, josta kulkee Saunalahdesta lähtevä 150.
 
Yhteydet Matinkylään ovat siis tiiviit. Ruuhka-aikaan vuoroja menisi Kivenlahdesta Matinkylään 18 tunnissa. Sen sijaan sunnuntain viisi vuoroa tunnissa kuulostaa aika hiljaiselta tahdilta..
 
Myös suora yhteys Tapiolaan säilyy. 124 lähtee Saunalahdesta, kiertää Kivenlahden kautta Länsiväylälle ja Tapiolaan. Vuoroväli on kohtalainen.
542 korvaa nykyisen linja 42. Se lähtee Soukasta, pohjoisen pääteaseman ollessa Jorvi.
 
Myös yhteys Leppävaaraan säilyy: 543 lähtee Kivelnahdesta, kiertää Soukan pohjoisreunan kautta Kaitaan läpi Suomenojalle, sieltä Olarin kautta Suurpeltoon, Nihtisiltaan ja Nuijalan kautta Leppävaaraan. Linja on suora, muttei kyllä välttämättä erityisen nopea.

Espoonlahden "keskus" eli Lippulaivan tienoo

 
Tässä kohden viittaan pitkälti edellämainittuun. Kaikki Kivenlahdesta lähtevät linjat koukkaavat nimittäin myös alueen poikki, tosin joko siten että linjat lähtevät kohden Länsiväylää tai koukkaavat etelään Soukan suuntaan.
 
Lisäksi linja 124 käytännössä kiertää Lippulaivan korttelin, koukkaa pohjoiseen Nöykkiöön, sieltä Puolarmetsän kautta Olariin ja Niittykummun kautta Tapiolaan. Linjan vuoroväli on 15 tai 30 minuuttia.

Soukka, Soukanniemi ja Suvisaaristo

 
Soukasta pääsee tasaiseen tahtiin eritoten Matinkylään. 143 lähtee Soukanniemestä ja kiertää Soukan ja Kaitaan kautta Matinkylään.
 
Edellisen "vastinpari" 145 lähtee Suvisaaristosta ja kulkee Soukan poikki suoraan Länsiväylälle, ja sitä pitkin Matinkylään.
 
Soukan pohjoisreunalta Yläkartanontietä pitkin kulkevat lisäksi Kivenlahden yhteydessä esitelty 147.
 
Edellisten lisäksi Soukasta lähtevä 542 vie Espoon keskuksen kautta Jorviin, ja 543 Olarin kautta Leppävaaraan.
 
Suoraa Tapiola-yhteyttä Soukasta ei enää ole.

Finnoo ja Kaitaa

 
Kaitaan ja Finnoon suunnassa yhteyksiä Matinkylään edesauttaa uusi Suomenlahdentie. Tämän jälkeen vaakasuuntainen liikenne sujuu nopeammin.
 
Matinkylään (tai Kivenlahteen) pääsee linjalla 147 ja Soukanniemestä tulevalla 143:lla. 543 tarjoaa yhteyden niin Kivenlahden suuntaan kuin Olarin ja Suurpellon kautta Leppävaaraan.
 
Suoraa yhteyttä Tapiolaan ei ole.  

Bonushuomioita

 
Kaikki nykyiset vaakasuuntaan Pasilan ja Meilahden suuntaan kulkevat linjat (linjat 501, 503, 504, 505 ja 506) lakkautetaan. Olen itsekin saanut palautetta linjan 504 lakkauttamisesta. Tulossa on uusi tiheästi liikennöivä linja 551 joka kulkee Tapiolan ja Pasilan väliä. 
 
Suhtaudun tähän kaksijakoisesti. Hyvää on että tuo uusi 551 kulkee käytännössä koko ajan. Toisaalta esimerkiksi Espoonlahdesta Pasilaan kuljettaessa pitäisi ensin kulkea bussilla Matinkylään, sitten metrolla Tapiolaan, bussilla Pasilaan ja pahimmillaan vielä sieltä kävellen tai vaihdolla eteenpäin.  
 
Toisaalta tälle on hankala keksiä vaihtoehtoa. Metron “hyöty” häviää jos laitetaan paljon busseja kulkemaan samaa reittiä kuin metro. Lisäksi ei saataisi aikaan tiivistä vuoroväliä Pasilan ja Tapiolan välille jos kulkisi useita eri bussilinjoja, mutta harvakseltaan.
 
Toinen huomioini on Hyljelahti, josta ei menisi suoraa yhteyttä Espoonlahteen. Nostin tämä esille keväisessä mielipidekirjoituksessani. HSL:n suunnittelijat ovat vastanneet tähän, että Hyljelahdesta ei ole tullut lainkaan palautetta tästä, matkustajamäärät olisivat pieniä ja vaihtamalla Finnoon kohdalla pääsee nopeasti Espoonlahteen. Ainakin tällä hetkellä olen tyytymässä tähän vastaukseen. 

Yhteenveto Espoonlahden alueen tilanteesta:

 
(1) Espoonlahden alueen reitistö on perusteltu: pohjana on käytetty nykyisiä reittejä ja kovinkaan paljoa vaihtoehtoja ei edes ole kun aluetta halkovat muutamat “pääväylät”. Sen sijaan vuoroväli voi olla ongelma: ruuhka-aikaa tiet voivat olla tukossa ja hiljaisimpina hetkinä vuoroväli on melko harva.
 
(2) Periaatteessa yhteyksiä Matinkylään on tarjolla runsaasti: ongelmaksi voi muodostua puuroutuva liikenne
 
(3) Sunnuntain ja hiljaisen ajan yhteysmäärä epäilyttää: Kivenlahdesta Matinkylään kuusi vuoroa tunnissa (ja vielä hieman eri reittejä), Soukasta Matinkylään viisi vuoroa tunnissa… Vaikka nykytilanne ei ole tätä kummoisempi, matkustajamäärät ovat kuitenkin suuria ja tässä suunnitellaan tulevaa liikennöintiä.
 
Jos suunnitelmissa on jotain joka kannattaisi näissä vielä muuttaa, jättäkää kommentteja tai olkaa yhteydessä. Näillä näkymin en tule esittämään konsernijaoston kokouksessa muutoksia Espoonlahden alueen joukkoliikenteeseen. Tosin tässäkin bloggauksessa nostin esille useita avoimia kysymyksiä. Jos niihin ei ole hyviä vastauksia, voi olla tarpeen esittää suunnitelmiin muutoksia.
 

Otin Länsimetron liityntäyhteyksiin kantaa jo alkuvuonna kun suunnitelmien ensimmäisiä luonnoksia esiteltiin:
Yhteydet lähipalveluihin on turvattava (Länsiväylä 9.2.2014)
Joukkoliikenneyhteyksiä Espoon aluekeskusten välillä
(Helsingin Sanomat 17.3.2014, Sirpa Hertellin kanssa)

 

Rajaa sisältöä

Esim. 6.2024