Lisää uusi kommentti

Miten Länsimetro muuttaa Espoon joukkoliikenteen osa 10: Espoon keskus

Bloggaan sarjan kirjoituksia siitä mitä muutoksia Espoon joukkoliikenteeseen on tulossa Länsimetron myötä. Nyt käyn läpi mitä muutoksia on tulossa Espoon keskuksen alueelle. Espoon kaupunginhallituksen konsernijaosto linjaa Espoon kannan 22.9. Olen kyseisen konsernijaoston jäsen.

Isoin muutos Espoon keskuksen alueella on sama kuin lähes koko Espoossa, Länsiväylän suunnan bussit heittävät metroasemille eivätkä Helsinkiin. Nykyiset linjat 154 ja 156 muuttuvat linjoiksi 134 ja 136. Kumpainenkin lähtee Matinkylän terminaalista ja kulkee Finnnontietä pitkin Espoon keskukseen. Sen jälkeen linjat koukkaavat nykyiseen malliin joko Suvelan tai Sunan kautta Tuomarilaan. Vuorovälit ovat ruuhka-aikaan 10 minuuttia, eli ruuhka-aikaan enemmän kuin nyt ja lopun aikaa saman verran kuin nyt.

Linjan 31 perillinen 531 lähtee Jorvista, kulkee Espoon keskuksen läpi, Puolarmetsän vierestä ja Olarin poikki. Loppupäässä se vielä kiertää nykyiseen malliin Matinkylän ja “nousee” takaisin Tiistilään. Vuoroväli on tiivis, 10, 15 tai 30 minuuttia.

Yhteydet Matinkylään ovat varsin tiiviit: ruuhka-aikaan Finnoontiellä Kaupunginkallion kohdalla kulkee Matinkylään 18 vuoroa tunnissa.

542 tarjoaa nykyisen 42:n reittiä mukaillen yhteyden Jorvista Latokasken poikki Espoonlahteen.

Yhteydet Tapiolaan vähenevät

Jos jotain hyvää niin jotain huonoa. Yhteydet Tapiolaan heikkenevät. Linja 19 lakkautetaan. Linjan 18 korvaa uusi ja luovasti nimettu linja 118. Se lähtee Kauklahdesta, kiertää Mikkelän kautta Espoon keskuksen ja Suvelan poikki. Tämän jälkeen seurataankin likimain nykyistä 18Z reittiä, tie vie Turunväylää kehä kakkoselle, siitä Suurpellon halki Merituulentielle ja Tapiolaan. Vuoroväli 20/30/60 minuuttia on hieman harvempi kuin nykyisellään.

Vielä viime talvena ehdotuksissa ei ollut lainkaan suoraa yhteyttä Espoon keskuksen ja Tapiolan välillä. Tästä parannuksesta voin ottaa hitusen kunniaa myös itselleni, nostin asian esille konsernijaostossa kun HSL:lää ohjeistettiin, ja kirjoitin asiasta Sirpa Hertellin kanssa (Joukkoliikenneyhteyksiä Espoon aluekeskusten välille, Helsingin Sanomat 17.3.2014).

Tämä puute korjattiin ja hyvä niin - olisihan se nyt outoa jos aluekeskuksesta ei pääsisi suoralla yhteydellä aluekeskukseen, ja esimerkiksi Tapiolan urheilupuistoon olisi pitänyt kulkea vaihdollisilla yhteyksillä.

Uusi poikittainen syöttölinja radan varteen

Merkittävin muutos aiempaan on uusi rantarataa myötäisevä syöttölinja 251. Se lähtee Tuomarilan asemalta (korvaten lakkautettavan linja 19), ohittaa Kirkkojärven ja kiertää Espoon keskuksen kautta Suvelaan. Tämän jälkeen linja kulkee Tuomarin ja Kuuriinniityn kautta Kauniaisiin, sieltä Viherlaakson kohdalta Vanhalle Turuntielle ja sitä pitkin (Karakallion kautta koukaten) Leppävaaraan. Vuoroväli on 20 tai 30 minuuttia.

Tämä linja korvaa nykyisen yhteyden Suvelasta Kauniaisiin, ja on mielestäni hyvä parannus. Molempiin suuntiin kulkevana “syöttölinjana” rantaradan asemille tämä linja palvelee hyvin niin lähiasiointia kuin työmatkaliikennettä.

En oikein tiedä ilkeänkö ottaa tästä osakunniaa vai en. Joskus kymmenen vuotta sitten Espoon keskuksessa oli joukkoliikenteen suunnitteluilta jossa olin Keski-Espoo -seuran edustajana. Piirsin silloin tuon reitin (poislukien Kirkkojärven ja Karakallion koukkauksia) ja kysyin miksei voisi olla myös kahdensuuntaista liityntäliikennelinjaa rantaradan asemille.

Minulla ei ole aavistustakaan onko tuo piirros jäänyt elämään. Onhan tuo nyt ideana niin looginen että se on voitu “keksiä” uudelleen ja uudelleen… Mutta hitusen sielua lämmittää ajatus siitä, että tuo idea laitettiin harkittavien listalle ja nyt se toteutetaan.

Yhteenveto Espoon keskuksen muutoksista

Yhteydet Matinkylään ovat aiempaa tiiviimmät ja Espoonlahden suunnan tilanne pysyy ennallaan. Uusi rantarataa myötäilevä syöttölinja parantaa osin tilannetta nykyisestä. 

Heikennystä on vähenevä yhteysmäärä Tapiolaan, tosin hieman nopeammalla matka-ajalla. Tulen kokouksessa kysymään linjan 118 liikennöintitahdista: se on jopa hieman harvempi kuin nyt. Yksi vaihtoehto olisi, että linja 118B (Tapiola - Suurpelto) jatkaisikin aina Espoon keskukseen asti.

Jos suunnitelmissa on jotain joka kannattaisi näissä vielä muuttaa, jättäkää kommentteja tai olkaa yhteydessä. Näillä näkymin en tule esittämään konsernijaoston kokouksessa muutoksia Espoon keskuksen alueen joukkoliikenteeseen.

 

Otin Länsimetron liityntäyhteyksiin kantaa jo alkuvuonna kun suunnitelmien ensimmäisiä luonnoksia esiteltiin:
Yhteydet lähipalveluihin on turvattava (Länsiväylä 9.2.2014)
Joukkoliikenneyhteyksiä Espoon aluekeskusten välille
(Helsingin Sanomat 17.3.2014, Sirpa Hertellin kanssa)

 

Rajaa sisältöä

Esim. 6.2024