Lisää uusi kommentti

Runkolinja 560 Myyrmäestä Matinkylään, mutta milloin ja mitä reittiä?

Hurjat joukkoliikenneviikkoni jatkuvat. Olen blogannut 14 kirjoitusta Länsimetron liityntälinjoista, nyt seuraa pohdintaa huomenna linjattavasta runkolinjasta 560. Nyt pohditaan milloin sitä jatketaan Espoon puolelle, ja mitä reittiä.

Alkuun taustatietoja: HSL:n hallitus on päättänyt runkolinja 560 Rastila - Vuosaari - Kontula - Malmi - Tuomarinkylä - Myyrmäki -perustamisesta. Nyt pohditaan millä edellytyksillä ja koska runkolinja voisi jatkaa Matinkylään asti.

560 on ollut tarkoitus käyttää Kehä II:sta. Tähän liittyy sellainen ongelma, että Kehä II rakennettanee joskus 2030-luvulla. Niinpä nyt mietitään mitä reittiä pitkin linja voisi kulkea. Esittelen lyhyesti vaihtoehdot. Koska kaikki kulkisivat saman reitin Kehä II:lta Matinkylään, laitan mukaan kuvat Myyrmäen ja Leppävaaran välistä.

Pahoittelut heikkolaatuisista kartoista, ovat suoraan esityslistan liitteistä.

Vaihtoehto 1: Myyrmäki - Painiitty - Leppävaara - Turunväylä - Kehä II - Suurpelto - Matinkylä.
- korvaisi Painiityn ja Leppävaaran yhteyksiä
- kulu 3,62 miljoonaa vuodessa

Vaihtoehto 2: Myyrmäki - Uusmäki - Leppävaa - Turunväylä - Kehä II - Suurpelto - Matinkylä
- korvaisi Uusmäen ja Leppävaaran välisen liikenteen
-.kustannus 3,64 miljoonaa vuodessa

Vaihtoehto 3: Myyrmälki - Lintumetsä - Leppävaara - Turunväylä - Kehä II - Suurpelto - Matinkylä
- käyttäisi Lintulaaksontietä, jonka jatketta ei ole vielä kaavoitettu ja joka valmistunee 2020-luvulla
- hoitaisi Lintulaaksontien ja Leppävaaran välisen liikenteen
- kustannus 3,5 miljoonaa

Vaihtoehto 4: Myyrmäki - Laaksolahti - Kehä II - Suurpelto - Matinkylä
- Ohittaa Leppävaaran, joten ei tarjoa aluekeskusten välistä yhteyttä
- tarjoisi kyllä Laaksolahti - Viherlaakso - Kera - alueelta tehokkaat yhteydet
- kustannus 3,8 miljoonaa vuodessa

Vaihtoehdoissa 1-3 hoituisi samalla myös osa Leppävaaran ja Matinkylän välisestä liikenteestä, joka säästäisi runsaasti lisää.

Espoon virkamiestyönä tehdyssä lausuntoluonnoksessa esitetään, että
- että linjan jatkoon ei ole varauduttu vuosina 2015-17.
- Liikennöinti maksaisi, ja reitillä tulisi parantaa joukkoliikenne-etuuksia niin Espoon kuin ELY:n hallinnoimilla teillä.
- Liikenteellisesti parjaat vaihtoehdot ovat Kehä kakkonen tai Lintulaaksontien jatkaminen, joista kumpaakaan ei vielä ole
- Realistisista vaihtoehdoista liputetaan Painiityn kautta kulkevaa yhteyttä.
- Linjan 560 liikennöinti voisi alkaa Espoossa aikaisintaan TTS 2015-17 -kauden päättyessä.

Virkamiesesitykset ovat mielestäni perusteltuja. Tällä hetkellä jatkoon ei ole varauduttu. Myös reittivaihtoehto 1 kelpaa minulla, vaikei vaihtoehto kaksikaan olisi sitä huonompi.

Sen sijaan kokisin hyvänä että runkolinja 560:n aloitus laitettaisiin kalenteriin ja siihen ryhdyttäisiin valmistautumaan. Niinpä saatan esittää seuraavaa:

Lause “Näistä syistä johtuen linjan 560 liikennöinti voi alkaa Espoossa aikaisintaan TTS 2015-2017 -kauden päättyessä.”

Vaihdetaan muotoon “Espoo esittää, että linjan 560 liikennöintiin valmistaudutaan siten, että Espoossa kulkevan reitinosan liikennöinti alkaa vuoden 2018 aikana.”

Rajaa sisältöä

Esim. 6.2024