Lisää uusi kommentti

Kuten ounastelitkin, niin tuo betonirakennelma on vanhan padon raunio. Tuo puroksi epäilemäsi vähävetinen uoma on itseasiassa joen alkuperäinen uoma, joka on jäänyt kuivilleen.

Vuosien 1939 ja 1945 topografiakartoissa (ks. Vanhat painetut kartat -palvelu) näkyy tuossa kohdin lenkki jokiuomassa. Toisaalta joen muodostama lenkki on myös puhkaistu suoralla uomalla, joka ohittaa lenkin. Tietämättä sen tarkemmin tuon historiaa voi helposti spekuloida kahdella eri vaihtoehdolla. Ensimmäinen on, että joki on luontaisesti puhkaissut uuden suoran uomalinjauksen laajan meanderin (uoman luontainen silmukkamainen mutka) syötyä mutkansa riittävän lähelle toisiaan. Toinen vaihtoehto on, että ihminen on tietoisesti nopeuttanut tätä kehitystä kaivamalla uuden oikaisevan uomalinjan.

Joka tapauksessa tuohon kohdin on sittemmin rakennettu matala pato syystä tai toisesta. Erityistä käyttövoimaa tuolla vähäisellä putouskorkeudella ei kuitenkaan liene saatu. Liekö sitten ollut "virkistyspato", jolla on padotettu pieni syvempi patolampi vai mikä on ollut käyttötarkoitus.

Patoraunio oli aiemmin 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa hieman leveämpi ja sen betonikansi oli pidempi. Joskus 2000-luvun alussa patoraunio romahti osittain. Vanha rapautunut betonikansi saatiin muistaakseni sittemmin raivattua joesta kaupungin konetyönä.

Espoontien alittava koskiränni on syntynyt osittain tien ja sillan uusimisen yhteydessä 2000-luvun alkupuoliskolla. Tuolloin tuotiin louhekiveä ja mursketta, joka sittemmin sortui osin uomaan. Vanhan sillan alla oli toki polveilevaa luontaista koskea tätä ennenkin. Paikalla on pidetty myös vuonna 2008 Virtavesien hoitoyhdistyksen kunnostustalkoot, jossa uomaan lisättiin karkeaa seulottua soraa vaelluskalojen kutualustaksi ja jonkin verran pienempää kiveä suojapaikoiksi. Paikka on nykyisin tärkeä kutupaikka uhanalaiselle meritaimenelle, vaikka ei ehkä päällisin puolin uskoisi.

 

 

Rajaa sisältöä

Esim. 10.2021