header

Lisää uusi kommentti

Illan kulttuurilautakunnan kokous päättyi juuri. Muutoin päätettiin esityslistan mukaan, paitsi seuraavissa kohdissa.

5. Kirjastojen kopiomaksut
 
Ehdotukseni “Lisäksi maksua ei peritä lapsilta.” hyväksyttiin yksimielisesti.
 
6 Viherlaakson kirjasto
 
Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Se kuuluu seuraavasti:
 
"Kulttuurilautakunta palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi siten, että Tilapalveluiden kanssa jatketaan neuvotteluja soveltuvien korvaavien tilojen etsimisestä tai vaihtoehtoisten toimintatapojen toteuttamisen keinojen pohtimisesta,jotta alueen kirjastopalvelut voidaan toteuttaa kokonaisvaltaisesti. Kulttuurilautakunta pyytää myös tarkempaa selvitystä voidaanko purku siirtää myöhempään ajankohtaan."
 
7. Kirjastoverkkoselvitys.
 
Tämä on kokonaisuus jota valmistellaan valtuustolle. Eli lautakunta esitti toiveita valmisteluun, ei päättänyt paperin muodosta.
 
Ehdotuksestani ja yksimielisesti hyväksyttiin seuraavat kolme lisäystä.
 
"Kulttuurilautakunta toivoo, että kirjastoverkkoselvityksessä huomioidaan etäisyys sekä lähimpään aluekirjastoon, että lähimpään lähikirjastoon."
 
"Lisäksi kulttuurilautakunta toivoo, että valmistelussa asetetaan tavoitteeksi, että uudet lähikirjastot tulee sijoittaa koulujen tai muiden palveluiden yhteyteen aina kun se on hyödyllistä."
 
"Kulttuurilautakunta toivoo, että valmistelussa huomioidaan, että uusia asuinalueita suunniteltaessa tulee tarkastella sitä, miten alueen kirjastopalvelut järjestetään ja onko lähikirjastolle tarvetta."

Rajaa sisältöä

Esim. 6.2022