Lisää uusi kommentti

Miten Länsimetron jatke muuttaa Espoon joukkoliikenteen osa 6: HSL:n vastaukset palautteisiin

Helsingin seudun liikenne (HSL) esitteli loppuvuonna suunnitelmansa liityntäliikenteen järjestämiseksi länsimetron jatkeen valmistuessa muutaman vuoden kuluttua. Bloggasin aiheesta olisikos ollut kuusi kertaa., ja laitoin myös itse runsaasti kommentteja suunnitelmiin. HSL on nyt kiitellyt palautteista, ja myös todennut joitain muutoksia.  Lopulliset ehdotukset valmistuvat myöhemmin. Käyn nyt läpi johtopäätelmät.

Linja 224 kiertämään Sunaa

Sunan yhteydet puhuttivat, totesi HSL, ja pahoitteli, kun eivät kertoneet kaikkia suunnitelmiaan heti alkuun. Tässä kohden ilmoittaudun osasyylliseksi. Bloggasin nimittään Sunaan liittyvistä suunnitelmista ja kirjoitin asiasta Länsiväylään.  Sunan tilanne nousi keskusteluun, ja HSL sai varmaan tuon seurauksena enemmän palautetta.

Itse ole vähän epäileväinen sen suhteen, että tuo suunnitelma olisi ollut valmiina pöytälaatikossa. Ensinnäkin koska alunperin todettiin, että linjan 531 koukkaaminen Saarniraivion korvaa heikkeneviä Sunan yhteyksiä. Ja toisekseen koska noita suunnitelmia täydennettiin vasta viikkojen kuluttua. Ne olisi hyvin voinut laittaa mukaan saman tien kun asia nousi keskusteluun, jos olivat valmiina. Eikä se vuosien 2020-2021 liikennöintisuunitelma ole enää verkossa kuin tiivistelmänä.

Mutta on miten on, niin hyvä, että ongelma on havaittu.

Sunan linjakarttaluonnos

Uudessa ehdotuksessa suunnillaan, että linja 224 (Leppävaara - Kauniainen - Espoon keskus - Tuomarila) alkaa kulkemaan Suvelan sijaan Sunan kautta. Vuoroväli olisi koko päivän, eli myös iltaisin 15 minuuttia, ja liikeinnöinti olisi synkronoitu rantaradan junien aikatauluihin. Tässä ideassa on paljon hyvää. Ne, jotka ovat menossa juuri metron varteen, joutuvat käyttämään vaihtoa. Mutta Kauniaisiin ja Leppävaaraan pääsisi suoralla bussilla ja yhteys junaan veisi Helsingin keskustaan luultavasti nopeammin kuin vaihto Matinkylässä.

Ruuhka-aikaan vuoroja olisi vähemmän kuin nyt, ja ruuhka-ajan ulkopuolella enemmän.

Suunnitelma lienee parannus tai heikennys ihan siitä riippun, mihin suuntaan ensijaisesti on menossa. Tähän liittyy yksi ongelma, jonka aion ottaa esille. Tämä tiputtaisi Suvelaan kulkevien vuorojen määrää. Ruuhka-aikaan Suvelan poikki menee nyt 14 vuoroa tunnissa, jatkossa menisi 9. Lauantaisin menee kuusi vuoroa, jatkossa menisi neljä linjan 118 vuoroa. Eli näyttää siltä, että tämän muutoksen myötä Suvelan tarjonta heikkenee.

Tähän löytyy ratkaisu. Jos linja 213 kulkisi myös viikonloppuisin, tilanne ei heikkenisi. Mutta tietääkseni 213 kulkisi edelleen vain arkisin.

Saunalahti ja Kauklahti

Saunalahdessa ja Kauklahdessa oltiin tyytyväisimpiä, sanoi HSL blogissaan. Ymmärrän hyvin, minunkin mielestäni suunnitelmat vaikuttivat ihan hyviltä. Etenkin suoran ruuhka-ajan yhteydet ovat plussaa.

Nopeampaa yhteyttä Kauklahden ja Kivenlahden välille toivottiin. Tähän löytyy sinällään pätevä vastaus: ei voi olla tiivistä väliä sekä suoralla että kiertelevällä linjalla.

Latokaski ja Tillinmäki

Täällä huolestuttivat hidastuvat yhteydet Matinkylään linjan 159 ajaminen Martinsillantietä. Tämä hidastaa muutamalla minuutilla yhteyttä Matinkylään. Tähän HSL kysyy kantoja, siis että olisiko parempi, että joka toinen bussi menisi suoraan ja joka toinen hitaammin. Näkemyksiä voi kertoa HSL:lle.

Muutoin toiveet, kuten suora linja ilman Olarin kierrosta Kamppiin, torjuttiin sanomalla niitä kalliiksi ratkaisuiksi.

Laurinlahti ja Soukka

Suotien Helsinki-bussien poistumisesta ei pidetä. Toisaalta metro valmistuu, ja samaa reittiä ei ajeta sekä maan päällä että alla. Suorat linjat kannattaa mielestäni varata sinne, missä matka metroon on hankala ja hidas - ei vaihtoehdoksi metrolle kulkemaan sama reittiä.

Kaitaantien liikenne vain linjalla 544 pohdituttaa. Samaa minäkin mietin pohdinnoissani. HSL olettaa, että varsin monet kävelevät Iivisniemen asemalle, ja sitä kautta bussiliikenteen tarve olisi nykyistä vähäisempi. Tämä on asia jota kannattaa seurata.

Myös Hannusjärven pohjoisalueiden liikenne pohditutti. Siinä onkin potentiaalinen haastava alue (niin nyt kuin jatkossa), koska laajalla pientaloalueen poiikki ei mene joukkoliikennekatua jne., Runkolinjan 510 jatko kulkee alueen vierestä.

Kehuja kuulemma tuli linjan 510 jatkosta Espoonlahteen. Itsekin pidän muutosta hyvänä, ja suora yhteys esimerkiksi Pasilaan palvelee monia.

Matinkylä ja Olari

Suoraa yhteyttä Helsinkiin kiiteltiin. Linjan 531 päättymistä Espoon keskukseen (Jorvin sijaan) kritisoitiin. Itse kyllä ymmärrän tuon muutokse, Jorviin vie Espoon keskuksesta kaksi eri runkolinjaa (kumpainenkin 10 minuutin vuoroväleillä) ja vielä 541 (pääosin 10 minuutin vuorovälillä). Tarjontaa riittää, jolloin ihan jokainen linja ei voi mennä Jorviin asti.

Friisilän yhteyksien muutos herätti kritiikkiä. Itse en huomannut siinä kummallisuuksia, mielestäni tarjonta oli noin samanlaista kuin ennenkin. Mutta ehkä en tajunnut siinä jotain.

o o o

Yhteenveto: odotetaan seuraavia ehdotuksia

HSL vastasi asukkaiden palautteisiin muutamissa viikoissa. Tässä kohden lähinnä täydennettiin tietoja (esimerkiksi tuo linja 224 ja Suna), ja perusteltiin ehdotettuja valintoja. Tämä on ymmärrettävää, eihän muutamassa viikossa mitään uusiksi suunnitella.

Seuraavaksi HSL:n suunnittelijat tekevät seuraavan ehdotuksensa. Voi olla, että suunnitelmat eivät muutu juuri lainkaan. Tai sitten ehdolle voi tulla isompiakin muutoksia.

Käsittääkseni seuraavassa vaiheessa ehdotukset lähtevät kommentoitavaksi HSL-kunnille, tässä tapauksessa lähinnä Espoolle. Sen jälkeen asia etenee HSL:n hallitukseen.

Tulen avaamaan myös seuraavan vaiheen suunnitelmat blogissani.


Voit tutustua Länsimetron jatkeen  liityntäliikennesuunnitelmiin täällä. Muutoksia käsittelevän blogisarjani kaikki tekstit löytyvät täältä

Rajaa sisältöä

Esim. 6.2024