Eläkejärjestelmään voisi tehdä kaksi tasoa

(Helsingin Sanomat 21.8.2017)

Taloustieteen professori Bengt Holmström on huolissaan siitä, että eläkelupaus voi olla katteeton (HS 13.8.). Jos talous ei kasva tai yhteiskunta kohtaa kriisejä, suuret ikäluokat voivat käyttää tulevien sukupolvien eläkkeet.

Pohjimmiltaan eläkkeiden taso määrittyy siitä, miten paljon sijoitustoiminnan arvellaan tuottavan tulevaisuudessa. Vasta aika näyttää, riittävätkö sijoitustoiminnan tuotot kattamaan eläkkeet.

Voisiko eläkejärjestelmän muuttaa kaksitasoiseksi? ”Turvattu” osa eläkkeestä maksettaisiin varmasti, ja ”tuottosidonnaisen” osan suuruus riippuisi sijoitustoiminnan tuotoista. Näin koko yhteiskunta olisi samassa veneessä. Nyt jousto maksatetaan työssä käyvien eläkemaksujen muutoksina ja muina säästöinä.

Asiasta voi kysyä vaikka niiltä sadoiltatuhansilta kuntien työntekijöitä, joiden lomarahoja leikattiin.

Tony Hagerlund
Espoo

Rajaa sisältöä

Esim. 6.2024