Espoon keskukseen radan eteläpuolelle 2000 asukasta

(Keski-Espoon Sanomat 1/2004)

Asukasillassa helmikuun 23. päivä kaupungin edustajat esittelivät alustavia suunnitelmia Suviniityn ja rautaiteradan eteläpuolen kaavamuutoksista. Alueelle on suunnitteilla niin yhdistetty ostoskeskus ja kirjastorakennus niin sanotulle valtion virastotalon tontille, kuin myös asuntoja noin 2000 asukkaalle.

Tällä hetkellä suunnitellaan alueen kaavoituksen muuttamista. Pääosa alueen rakennusoikeuksista on kaavoitettu liike- ja teollisuusrakentamiseen, ja tätä on tarkoitus muuttaa asuntopainotteisemmaksi. Alueelle on suunnitteilla ”keskustamaista, korkeatasoista kaupunkirakentamista ja lisää liiketilaa”.

Käytännössä alue jaetaan moniin eri osiin, joille tehdään omat kaavamuutoksensa. Tällä tavoitellaan sitä, että eri alueet voisivat edetä eri tahtia, eikä toteuttamisessa jouduta odottamaan kaikkien kaavan osien muutosten hyväksymistä. Samassa yhteydessä käsitellään myös mahdollista joukkoliikenneterminaalin toteuttamista nykyisen torin paikalle.

Tilaisuudessa oli esillä useita vaihtoehtoisia ja alustavia toteutusmalleja asuntorakentamiseen. Rakennukset on tarkoitus pitää matalina, 2-4 kerroksisina, ja Suvelan vastainen, harjulla sijaitseva metsikkö säilyy koskemattomana. Niin sanotulle pääkirjastotontille suunnitellaan tiloja päiväkodille ja koululle.

Hanke on vasta aluillaan. Ostoskeskus ja kirjastotilojen suhteen hanke on pitkällä ja rakentaminen voi alkaa jo vuoden kuluessa, mutta muutoin rakentamisessa tuskin päästään alkuun neljään, viiteen vuoteen. Asukkailla on hyvin aikaa ja mahdollisuuksia vaikuttaa alueen muotoutumiseen.

Tony Hagerlund
Artikkeli on julkaistu Keski-Espoon Sanomissa 1/2004.

Rajaa sisältöä

Esim. 6.2024