Espoontorin ja Entressen yhdistyminen etenee

(Keski-Espoon Sanomat 4/2013, 8.12.2013)
 
Syksyn aikana Espoontorin ja Entressen yhdistämisen mahdollistava kaava on ollut nähtävilllä. Kaavan avulla mahdollistetaan Espoontorin laajeneminen Entresseä vastapäiselle parkkialueelle, kauppasilta ostoskeskusten välille ja Entressen laajennus S-Marketin itäpuolelle.

 
 
Uusien rakennusten ja vanhojen laajentamisen myötä liike-, asuin- ja muuta tilaa voisi tulla nykyiseen verrattuna miltei puolet lisää. Kokonaisuutena kaava mahdollistaisi runsaan 90 000 kerrosneliömetrin rakentaminen. Kokoluokaltaan oltaisiin lähellä Sellon kokoa (runsaat 100 000 kerrosneliömetriä), tosin Espoon keskuksessa kokonaisuuteen kuuluisi enemmän toimisto- ja asuinrakentamista.

Yhdyssillalla myös kauppoja

 

 
Espoontorin ja Entressen jakavan Siltakadun ylitse on suunnitteilla kauppakuja, siis lämmin ja luultavasti melko leveä ylikulkusilta jossa on myös liiketiloja. Käytännössä kauppakeskuksesta toiseen siirtymistä ei välttämättä juurikaan huomaisi.
 
S-Market saattaa saada toisen kerroksen, ja muutoinkin S-Market olisi reunalla sijaitsevan liiketilan sijaan laajentuneen korttelin keskellä.
 
Kauppakeskusten ylimpiin kerroksiin tulee myös asuntoja. Asukkaita voi tulla noin 250-300. Niinikään kaava mahdollistaisi korkean hotellin rakentamisen nykyisen S-Marketin viereen.
 
Uusi bussiterminaali on suunnitteilla Espoontorin ja radan väliselle alueelle, nykyisen torin paikalle. Bussiterminaali yhdistynee liiketiloihin hieman samaan malliin kuin esimerkiksi Kampissa, eli odottelutilat voisivat olla samalla liiketiloja.

Espoon vanha rautatieasema saatetaan siirtää

 
Espoon kaupunkisuunnittelulautakunta on linjannut myös virastokeskuksen suunnittelun tavoitteita. Vanha asema ympäristöineen tulee huomioida alueen suunnittelussa. On myös mahdollista, että 110-vuoden ikäinen asemarakennus siirretään muutaman kivenheiton päähän pohjoiseen, puistoalueen reunalle. 
 
Tavoitteena on myös suunnitella radanvarren maankäytön tehostamista, selkokielellä rakentamista, huomioiden liityntäpysäköinti sekä mahdolliset uudet radanylityspaikat. Suunnittelussa tulee huomioida myös mahdollinen radan päälle rakentaminen. 
 
Espoon keskuksessa varaudutaan myös sekä bussiterminaalin, että mahdollisiin pohjois-etelä -suuntaisiin pikaraitiotieyhteyksiin.
 
- Pikaraitiovainuyhteyden tapauksessa varaudutaan Suurpellosta Kuuriinniitys, Tuomarilan ja Suvelan kautta Espoon keskukseen tulevaan linjaukseen, toteaa Espoon keskuksen projektijohtaja Mikko Kivinen. Yhteys jatkuisi edelleen Lommilan kautta Jorviin, joiden kaavoituksessa pikaraitiolinjaus on huomioitu.
 
Espoon keskuksen yhteydet jokilaaksoon, Kirkkojärvenpuistoon ja laajemmille virkistysalueille on tarkoitus huomioida. Käytännössä tämätarkoittaa sitä, että puistoja ei katkaista uusilla rakennuksilla. Kaupunkisuunnittelulautakunta myös linjasi, että Kirkkojärven palauttamista suunnitellaan.

Lommilasta ei mitään uutta

 
Espoon valtuusto palautti Lommilan kaavan vuosi sitten takaisin valmisteluun, evästyksenä pienentää ruokakaupoille varattua tilaa. Kaavaa on muutettu, ja suunnittelu on edennyt valtuuston linjaamalla tavalla.
 
- Valtuuston päätökset on huomioitu. Maankäyttösopimuksia ei ole vielä allekirjoitettu. Toive on, että neuvottelut saadaan päätökseen siten, että uusi kaava voisi edetä valtuustoon alkuvuonna, summaa Kivinen..
 
Espoon kaupungin linja on, että kaava vahvistetaan vasta maankäyttösopimusneuvottelujen jälkeen. Rakentaminen voi alkaa aikaisintaan silloin kun kaava on saanut lainvoiman ja rakennuslupa on myönnetty.
 
Tony Hagerlund
Kuvat: CapMan, Citycon, HOK-Elanto.

Rajaa sisältöä

Esim. 7.2024