Sairaalatontille jätettävä tilaa laajennuksille

(Länsiväylä 31.12.2008)

Espoon uuden kuntoutussairaalan kansainvälisessä arkkitehtikilpailussa palkittiin luova ja perinteistä sairaalarakentamista uudistava suunnitelma. Ehdotus on ansiokas: asiakaslähtöisyyttä ja muunneltavuutta tarvitaan. Lisäksi esimerkiksi päiväkodin yhdistäminen samaan rakennukseen avaa sairaala-aluetta uudella tavalla myös muille espoolaisille. Kuntoutussairaala tulee rakentaa mahdollisimman nopeasti, sillä tarve on suuri.

Espoolla on Puolarmetsän sairaalan läheisyydessä runsaasti tilaa ja rakennusoikeutta jotka on kaavoituksessa varattu yleisille rakennuksille kuten sairaalakäyttöön tai päiväkodeiksi. On myös esitetty, että osan tontista voisi lohkoa asuntorakentamiseen. Tontin käyttötarkoituksen osittaisenkin muuttamisen kanssa kannattaa kuitenkin olla varovainen, emme tiedä millaisia tarpeita tulevina vuosikymmeninä sairaanhoidolle asetetaan.

Terveydenhoidossa teknologian ja uusien hoitomuotojen kehittyminen on nopeaa. Hoitotapojen muutos asettaa vaateita myös rakennuksille - tiloista kannattaa tehdä muunneltavia ja helposti sekä sivusuuntaan että ylöspäin laajennettavia. Esimerkiksi Turussa suunnitellaan parhaillaan laajennusta sairaalaan joka valmistui tällä vuosituhannella. Viisikin vuotta vanhaa suunnitelmaa voi olla tarpeen muuttaa ja kymmenen vuotta vanhaa rakennusta laajentaa.

Terveydenhoidossa tarpeet vaihtelevat nopeasti. On mahdotonta tietää millaisia vaatimuksia uusi teknologia muutaman vuosikymmenen kuluttua asettaa tilojen suhteen. Myös Espoon tulevaisuuden asukasmäärän kasvu edellyttänee laajennuksia rakennuskantaan.

Koska emme tiedä tulevia tarpeita, ei Puolarmetsän sairaalan tontista kannata erottaa osia asuinrakentamiseen. Voisimme vahingossa sumputtaa Puolarmetsän sairaalat ja hankaloittaa tulevia laajennuksia.

Tony Hagerlund
sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen (vihr.)

Rajaa sisältöä

Esim. 6.2024