Seniorikeskuksiin tilaa omaishoidettaville

(Espoon seurakuntasanomat 20.9.2012)

Omaishoitajat tekevät raskasta työtä pienellä korvauksella. Laki takaa omaishoitajalle kuukaudessa kolme vapaapäivää. Valitettavasti vain osa omaishoitajista kykenee nämä vapaat pitämään. Keskeisin syy tähän lienee vähäinen määrä väliaikaishoitopaikkoja.

Tulevan vuosikymmenen aikana Espoo siirtyy vanhuspalveluissa niin sanottuun Elä ja asu -malliin. Vanhuksille perustetaan uudenlaisia seniorikeskuksia niin remontoimalla vanhoja palvelutaloja kuin uusia keskuksia rakentamalla. Moniportaisesta hoitomallista siirrytään kodinomaiseen ja yksilön toiveet huomioivaan malliin.

Ollessani sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen ehdotin, että kaikista seniorikeskuksista tulee varata muutama asunto ainoastaan omaishoidettavia varten. Näin Espooseen saadaan rakennettua kattava väliaikaishoitopaikkojen verkosto. Kauklahden uudessa Elä ja asu -seniorikeskuksessa näin on toimittu, ja samaan malliin kannattaa jatkaa.

Tony Hagerlund
Espoon kaupunginhallituksen jäsen (vihr.)
Kaupunginhallituksen edustaja Espoon vanhusneuvostossa

Hagerlund.netissä
> Kauklahden elä ja asu -seniorikeskus

Rajaa sisältöä

Esim. 7.2024