Turunväylän melut hallintaan

(Länsiväylä 17.12.2016)

Turunväylää rakennettaessa 1950-luvulla moottoritie rakennettiin vanhalle merenpohjalle, ja Kirkkojärvi kuivatettiin. Järvi tekee paluun aina tulvien aikaan, pahimmillaan tulvavedet ovat nousseet jo moottoritielle asti.

Tulevan vuosikymmenen aikana moottoritielle tarvitsee tehdä jotain, muutoin tulvat katkovat tien ajoittain kokonaan. Samassa yhteydessä kannattaa myös miettiä lähiympäristön melunhallintaa. Turunväylää tullaan lähivuosina nostamaan Kirkkojärven kohdalla jopa metrillä. Alustavien tietojen mukaan melusuojaus tulee olemaan varsin vaatimaton eikä se edes kata koko tieosuutta. Huolena on, että tien läheisyydessä olevat asuinalueet kuten Kirkkojärvi, Kulovalkea ja Fallåker jäävät ilman riittävää melusuojausta.

Espoo suunnittelee komean Kirkkojärvenpuiston rakentamista, ja järven osittaista palauttamista. Riskinä on, että yhdestä Espoon hienoimmista puistoista uhkaa tulla on myös yksi Espoon meluisimmista puistoista.

Nykyisellään moottoritie kuuluu häiritsevästi lähialueille. Urheilupuiston laajentuminen ja puistojen rakentaminen vain korostavat meluhaittoja. Kun Turunväylää remontissa tulee huomioida riittävä melunsuojaus, joka palvelee sekä lähiseudun asukkaita että virkistysalueita.

Tony Hagerlund
Markus Sarén

Espoo

Rajaa sisältöä

Esim. 7.2024