Miten kehittää asukasfoorumeita?

Runsas kolme vuotta sitten alueneuvottelukunnat korvattiin asukasfoorumeillä. Asukasfoorumitoimintaa on Espoon seitsemällä suuralueella. Asukasfoorumit ovat avoimia tilaisuuksia, joihin kuka tahansa toiminnasta kiinnostunut voi osallistua. Tilaisuuksia
järjestävät alueelliset työryhmät.

Asukasfoorumitoiminnan tavoitteena on edistää espoolaisten vaikuttamismahdollisuuksia, tukea alueen omatoimista toimintaa asuinalueensa viihtyisyyden ja palvelujen kehittämiseksi sekä
edesauttaa edistää asukkaiden mahdollisuutta vaikuttaa hankkeisiin ja kehittämissuunnitelmiin jo asioiden valmisteluvaiheessa.

Asukasfoorumeista on tietoa Espoon sivuilla.

Tänä keväänä käydään läpi niin luottamushenkilöjärjestelmää kuin asukasvaikuttamiskuvioita. Yksi isoista asioista on, miten muuttaa asukasfoorumitoimintaa. Selvää mielestäni on, että siinä on sekä toimivia että toimimattomia osia. Toimivia osia tulee vaalia,
toimimattomia parantaa.

Tällä hetkellä pohdimme seuraavia keinoja kehittää asukasfoorumitoimintaa:

- Asukasfoorumit tarvitsevat nykyistä enemmän kaupungin työntekijöiden tukea. Foorumeista tulee virkamiestyönä (jos foorumin järjestäjät niin haluavat) tehdä pöytäkirjat, jotka toimitetaan eteenpäin niin virkamiesvalmisteluun, poliitikoille kuin alueen järjestöille.

- Kullekin asukasfoorumille tulee nimetä yksi “tukihenkilö” kaupungin organisaatiossa, joka seuraa suunnittelupalavereita ja tarvittaessa selvittää esimerkiksi vapaita tiloja ja muita käytännön järjestelyjä sekä järjestää tilaisuuksiin puhujia.

- Tukea viestintään. Tällä hetkellä asukasfoorumien järjestäjillä on hankaluuksia tavoittaa alueen asukkaita. Asukasfoorumeista tulee kertoa (nykyiseen malliin) Espoon kaupungin verkkosivuilla. Lisäksi kaupungin tulee tarjota asukasfoorumityöryhmille esimerkiksi maksuttomia tulostus- ja kopioointimahdollisuuksia.

- Työpajamaisuutta. Asukasfoorumeiden yhteydessä tulee järjestää työpajamaista ideoiden kehittelyä. Nykyisellään tilaisuudet ovat pitkälti puheenvuoroja ja niiden pohjalta keskustelua. Foorumeista tulee saada myös ideoivia tilaisuuksia joissa voi syntyä uusia ajatuksia kaupungin toiminnan pohjaksi.

- Asukasfoorumit tulee rakentaa “kattokäsitteeksi” kaupungin ja asukkaiden yhteistoiminnalle. Esimerkiksi kauounginjohtaja ei järjestä omia asukastilaisuuksia, vaan kaupunginjohtaja kiertää asukasfoorumeissa.

- Asukasfoorumeiden budjetointi todellisia kuluja vastaavaksi. Sen sijaan että kukin foorumi saa vuodessa tietyn rahasumman, asukasfoorumien kuluja tulisi korvata todellisia kustannuksia vastaavasti. Niin kauan kuin toiminta pysyy sovituissa rajoissa, rahat eivät estä aktiivista toimintaa.

- Kenties isoin kysymys on pitäisikö asukasfoorumeiden ryhtyä entiseen malliin myös kommentoimaan suunnitelmia. Eli tulisiko asukasfoorumien työryhmien pyrkiä muotoilemaan tapaamisten ajatukset myös näkemysten muotoon.

Rajaa sisältöä

Esim. 7.2024