Ilmainen joukkoliikenne toisi etuja

(Helsingin Sanomat 15.6.2004)

Pääkaupunkiseudun joukkoliikenne on kriisissä. YTV ylittää budjettinsa, kunnat supistavat tukeaan julkiseen liikennöintiin, hinnat nousevat palvelutason laskiessa. Samaan aikaan yksityisautoilu ja ruuhkat lisääntyvät. Julkinen liikenne on muuttumassa työmatkaliikenteeksi.

Helsingin Sanomissa 23.5. esiteltiin tietullien keräämistä liikenteen rajoittamiseksi. Tietullit eivät ole ainoa ratkaisu joukkoliikenteen ongelmiin. Eräs ratkaisu olisi julkisen liikenteen muuttaminen käyttäjilleen maksuttomaksi. Tämä tulisi epäilyksettä kalliiksi. Toisaalta tälläkin hetkellä julkisen liikenteen subventio pääkaupunkiseudulla vaihtelee 40-50 prosentin välillä. Tämä tarkoittaa sitä, että nykyiseen tilanteeseen verrattuna joukkoliikenteen kulut ”vain” tuplaantuisivat.

Maksuttomaksi muuttuessaan julkisten liikennevälineiden matkustajamäärät kasvaisivat yksityisautoilun vähetessä. Melu- ja ympäristösaaste vähenisi. Hankaliin tietulliratkaisuihin ei tarvitsisi ryhtyä. Maksuton joukkoliikenne olisi keino vähentää turhaa yksityisautoilua. Tällä hetkellä auton ostohinta, vero- ja vakuutusmaksut ovat niin mittavat, että autoilijalle kynnys käyttää julkisia kulkuvälineitä edes ajoittain on korkea.

Muutoksesta hyötyisivät luonnollisesti kaikki julkisen liikenteen käyttäjät; ei enää supistuksia ja alati nousevia lippujen hintoja. Hyötyjiä olisivat myös autoilijat; ruuhkat vähenisivät, teillä olisi väljempää ja muun muassa tietullit voitaisiin unohtaa.

Uudistus ei merkitsisi pelkästään lisäkuluja, vaan myös säästöjä. Lipunmyyntiorganisaatiosta voitaisiin luopua, eikä matkakortteja eikä tarkastajia enää tarvittaisi. Liikennöinti nopeutuisi raitiovaunuilla ja busseilla, kun kuljettajien ei enää tarvitsisi myydä lippuja. Isoja säästöjä syntyisi kun pääkaupunkiseudun tiehankkeita voitaisiin pistää jäihin; ei enää uusia kaistoja kehäteille eikä uusia teitä ruuhkahuippuja tasaamaan.

Julkisen liikenteen ongelmiin on puututtava ja ratkaisuja on löydettävä. Pelkkä pään työntäminen pensaaseen tai tässä yhteydessä auton takakonttiin ei auta. Pääkaupunkiseutu tarvitsee toimivan julkisen liikenteen nyt ja tulevaisuudessa.

Tony Hagerlund
(Helsingin Sanomat 15.6.2004)

Rajaa sisältöä

Esim. 8.2022