Du är här

Hem

Vad jag siktar på i välfärdsområdesvalet 2022: nära service och smidigt samarbete mellan kommuner och organisationer

Jag ställer upp i regionvalet i januari 2022. Mitt kandidatnummer är 369. På denna sida hittar du mina valmål i korthet.

(1) Fungerande social- och hälsovårdstjänster

Detta kan verka som ett enkelt och självklart mål, men det är det inte. Inom social- och hälsovården växer behoven snabbare än eurona. Det är oklart om staten försöker stävja ökningen av SOTE-utgifterna genom att stänga pengkranarna – och hoppas att någon annan kommer att göra de tåkiga besluten.

Sotetjänster ska hållas åtminstone på nuvarande nivå. Förbättring av dem skulle vara idealiskt men att försvaga dem kan inte toleleras.

(2) Tjänster nära hemmet

Vilka tjänster det handlar om är väsentligt.. Vid krävande knäoperationer kan de endast utföras på ett ställe i Nyland. Men ofta använda tjänster som hälsocentraler och barnrådgivning skall finnas inom rimligt avstånd från hemmet.

Specielt I Nyland är detta möjligt. Befolkningen växer och bosättningen är ganska tät. Men situationen är mycket annorlunda sedd från Mattby i Esbo jämfört med Hangö udds spets.

(3) Gott samarbete mellan kommuner och nya välfärdsområden

En av de mest betydande riskerna med SOTE-reformen är tillgången till de kommunala servicen – eller snarare det om denna koppling brister. Kommunerna ansvarar även i fortsättning för tjänster som är viktiga för SOTE, såsom skola, ungdomsarbete och idrott.

Kopplingen mellan skolhälsovård och undervisning är också avgörande. Jag är för närvarande ledamot i Esbos styrelse för tillväxt och lärande och jag kommer att fokusera på detta..

Det får inte finnas något vagt gränsområde mellan kommunerna och välfärdsområdet där den boende kan gå vilse eller informationen går förlorad.

(4) Stöd till organisationer

Organisationer tillhandahåller kompletterande tjänster vid sidan av offentliga tjänster, ofta finansierade av Stean och kommuner. Genom detta ges hjälp till många som annars inte skulle få hjälp.

Själv var jag ordförande i Finnfami Nyland i fyra år. Organisationen hette tidigare Anhöriga till stöd för psykiskt hälsoarbete, Nyland. Föreningen är ett bra exempel på det unika tillskott som organisationer kan tillföra.

Den offentliga sidan behandlar åkommor och patienter, att ge stöd till anhöriga står inte på den offentliga arbetslistan – och det skulle ingen annan göra.

Det är viktigt för välfärdsområden att samarbeta väl med organisationer och stöda dem ekonomiskt, särskilt i situationer där organisationer tillhandahåller tjänster till invånare som ingen annan bjuder.