Kasvun ja oppimisen lautakunta 22.5.2024: Iivisniemen ja Kaitan koulujen yhdistyminen yhtenäiseksi peruskouluksi

Kuvituskuva: Iivisniemen koulu

Kasvun ja oppimisen lautakunnan seuraaava kokous on ohjelmassa nyt keskiviikkona 22.5. Isoin asia on otsikossa mainittu koulujen yhdistäminen. Kuvassa yllä Iivisniemen koulua. Esityslista löytyy täältä.

Kasvun ja oppimisen lautakunta

Esityslista 22.05.2024 klo 17:30 -

3 Espoon kristillisen koulun kannatusyhdistys ry:n avustuspyyntö kertaluonteisesta lisätuesta

Kristillisen koulun kannatusyhdistys pyytää 125 000 euron kertaluonteista lisätukea. Syy on se, että kun tilat ja oppilasmäärät kasvoivat, niin Espoon tuki kasvoi vasta seuraavan vuoden alusta. Kyse on siis todellisista, toteutuneista kuluista.

Ehdotus on, että asiaan suhtaudutaan myönteisesti, mutta lisärahaa pyydetään valtuustolta. Toisin sanoen euroja ei pitäisi säästää muualta toimialalta.

Mielestäni perusteltua noin.

4 Päätökset ja kirjelmät

5 Iivisniemen koulun ja Kaitaan koulun yhdistyminen yhtenäiseksi peruskouluksi 1.8.2025 alkaen

Välimatkaa koulujen välissä on 800 metriä. Ihan vieressä nämä koulut, eivät ole, mutta lähellä kylläkin. Perustelut yhdistämiselle

  • Oppilaiden koulupolku on ennustettava. 
  • Espoo-tarinan mukainen kasvun ja oppimisen ehyt polku. 
  • Yhtenäinen koulu luo turvallisuutta tuttuuden kautta. 
  • Opetusresursseja ja tiloja on mahdollisuus hyödyntää kokonaisuutena tarkastellen joustavammin ja tarkoituksenmukaisesti.  
  • Opettajien osaamista voidaan hyödyntää joustavasti kokonaisuuden tasolla ja kehittää opetusta monipuolisesti. 
  • Opiskeluhuoltopalveluiden saatavuus paranee.  
  • Yhtenäisessä peruskoulussa henkilöstön osaaminen karttuu

Osin kyse on myös siitä, että Finnoon ensivaiheen lapset (joita tulee olemaan paljon) päätyvät näihin kouluihin. On hyvä tarjota yhtenäinen koulupolku, mutta myös tilojen suhteen voi tehdä järjestelyjä. 

Allekirjoittaneen kuvitteellinen esimerkki. Iivisniemen koulu täyttyy, lapset eivät mahdu. Kaitaalla on tilaa. Jos Iivisniemessä olisivat luokat 1-5 ja Kaitaalla 6-9, niin tilat vielä riittäisivät.

Uusi koulu tarvitaan Finnooseen, se on selvä. Nyt kyse on siitä, että mitä tehdään sitä ennen.

6 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön vuoden 2024 talousarvion ja strategian osavuosikatsaus 1 tilanteessa 30.4.2024

Mitään erityistä ei mielestäni noussut esille. Katsotaan kokouksessa.

7 Suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikön vuoden 2024 talousarvion ja strategian osavuosikatsaus tilanteessa 30.04.2024

Mitään erityistä ei mielestäni noussut esille. Katsotaan kokouksessa.

8 Suomenkielisen toisen asteen koulutuksen ja nuorisopalvelujen tulosyksikön vuoden 2024 talousarvion ja strategian osavuosikatsaus 1 tilanteessa 30.4.2024

Mitään erityistä ei mielestäni noussut esille. Katsotaan kokouksessa.

9 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen, perusopetuksen sekä toisen asteen ja nuorisopalveluiden viranhaltijoiden sekä peruskoulujen johtokuntien päätökset

10 Lausunto hallinto-oikeudelle kunnallisvalitukseen määräaikaisen opettajan valinnasta

11 Vanttilan koulun johtokunnan henkilöstöjäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali

Rajaa sisältöä

Esim. 6.2024