Vihreät haluavat pientaloja, eivät tyhjiä tontteja

(Länsiväylä 10.7.2005)

Espoossa vallitsee yli puoluerajojen yhteisymmärrys siitä, että kaupunkiin tarvitaan pientaloja. Omakotiasumisen hinnat ovat karanneet käsistä, eikä keskituloisilla työssäkäyvillä ole mahdollisuutta toiveidensa mukaiseen asumismuotoon Espoon rajojen sisällä. Tämä johtaa lähikuntiin suuntautuvaan muuttoliikkeeseen.

Osa puolueista näkee ratkaisuksi uusien pientaloalueiden kaavoittamisen kauaskin nykyisistä kaupunkirakenteista. Uusien syrjäisten asuinalueiden toteuttamiseen liittyy kuitenkin kolme suurta ongelmaa.

Ensinnäkin kokonaan uusien alueiden perustaminen, niiden kunnallistekniikan sekä kunnallisten palveluiden järjestäminen, vie aikansa. Toisekseen sinne tänne ripoteltujen asuinalueiden myötä kaupunkirakenne hajaantuu: Autoilu lisääntyy kun palveluiden perässä täytyy matkustaa yhä pidempiä matkoja. Ympäristö kuormittuu ja resursseja sekä aikaa kuluu palveluiden, vaikkapa päiväkodin tai maitolitran perässä matkustamiseen.

Kolmannekseen uusien asuinalueiden avaaminen on kallista puuhaa. Yksi uusi asukas uudella alueella maksaa kaupungille noin 10 000 euroa, ja viisihenkinen perhe siis noin 50 000 euroa.

Uudelle alueelle täytyy rakentaa teitä ja vesijohtoja, pyöräteitä ja katuvaloja. Lisäksi lapset menevät päiväkotiin tai kouluun, sairaat terveyskeskuksiin ja vanhemmat toivottavasti busseilla töihin. Tietenkin uudet asukkaat myös maksavat veroja, mutta katsoo asiaa miltä kantilta tahansa, uusien alueiden perustaminen on todella kallista puuhaa.

Ratkaisua ongelmaan tulee etsiä lähempää. Tällä hetkellä Espoossa on kaava-alueilla tuhansia rakentamattomia tontteja. Kärjistäen tämä tarkoittaa koteja kymmenille tuhansille espoolaisille alueilla, joiden kunnallistekniikka on kunnossa ja jonne saisi rakentaa milloin tahansa. Nämä tontit sijaitsevat nykyisen asutuksen lomassa.

Kevään kuluessa vihreät ovat nostaneet esille mahdollisuuden verottaa tiukemmin näitä rakentamattomia pientalotontteja. Ajatuksena on kannustaa omistajia joko rakentamaan tai myymään tonttinsa niille, jotka ovat valmiit rakentamaan.

Meillä Suomessa on jo käytössä porrastettu liikevaihtovero, progressiivinen tulovero, tiukka alkoholin ja tupakan verotus sekä monet muut konstit vaikuttaa ja säädellä yhteiskunnallista toimintaa. Ajatus erisuuruisesta verosta rakentamattomalle tontille kuin rakennetulle sellaiselle ei ole vielä sosialismia, vaan aika lailla normaali suomalainen käytäntö.

Korotettua kiinteistöveroa voisikin verrata sakkoon, joka maksetaan peruuttamattomasta lääkäriajasta tai myöhästyneestä kirjaston kirjan palauttamisesta. Kaupunki on tarjonnut palvelut ja resurssit, mutta jostain syystä tontille ei rakenneta.

Vihreille on olennaista saada Espooseen uusia pientaloja, ja pitää siinä sivussa kaupunkirakenne toimivana ja kaupungin talous kunnossa. Rakentamaton pientalotontti on yhtä tyhjän kanssa, ellei sille rakenneta. Emme me tarvitse Espooseen pientalotontteja, vaan pientaloja.

Tony Hagerlund
(Länsiväylä 10.7.2005)

Rajaa sisältöä

Esim. 10.2023