Rakennetaan kaupunkirata Espoon keskukseen

(Vartti 14.3.2012)

Kaupunkirataa on suunniteltu jatkettavaksi Leppävaarasta Espoon keskukseen. Kaupunkiradan jatkon myötä paikallisjunat kulkisivat omilla raiteillaan, eivätkä enää jakaisi raiteita kaukojunien kanssa. Vuoroväli voisi olla nykyistä tiiviimpi, eikä kaukojunien myöhästely sotkisi paikallisliikennettä. Näin Kirkkonummen suuntaan voisi kulkea nykyistä useampi paikallisjunavuoro.

Kustannus- ja hyötylaskemmissa kaupunkiradan jatko Espoon keskukseen on koko pääkaupunkiseudun kannattavin raideinvestointi. Rata on kohtalaisen huokea rakentaa, ja matkustajamäärät kasvaisivat merkittävästi nykyisestä. Tällä hetkellä arvioidaan, että kaupunkiradan jatkeen kustannukset olisivat noin 200 miljoonaa.

Espoon asukasmäärä kasvaa jatkuvasti. Aluekeskuksista suhteellisesti eniten kasvaa tulevina vuosikymmeninä Espoon keskuksen alue: niin aseman tienoille Suviniittyyn kuin lähialueillekin rakennetaan jatkuvasti. Kaupunkirata Espoon keskukseen kannattaa toteuttaa mahdollisimman pian, jotta joukkoliikenne on uusille asukkaille saman tien luonteva ja toimiva liikkumisvaihtoehto.

Tony Hagerlund
Espoon kaupunginhallituksen jäsen (vihr)

Kommentit

Kaupunkiradan jatkon olisi pitänyt valmistua ennen Matinkylän metroa. Matka-aika Espoon keskuksesta Helsingin keskustaan on liityntäbussilla ja metrolla toivottoman hidas. Tilannetta pahentaa se, että liityntäbussin on suunniteltu kulkevan Kuitinmäentietä eikä Länsiväylää. Olisi mielenkiintoista tietää, miten on ajateltu nykyisten 154:n ja 156:n ruuhkatunnin tuhansien matkustajien siirtyvän Helsinkiin. Junien kapasiteetti ei riitä.

Rajaa sisältöä

Esim. 7.2024