Hagerlund.net

Kiitos luottamuksesta!

Tony Hagerlund

Kuntavaalit ovat takanapäin. Sain Espoossa 202 ääntä, kiitos niistä jokaisesta. Tuo äänimäärä ei kantanut minua valtuustoon asti, mutta tuo määrä vienee kuitenkin merkittäviin ja asukkaiden arjen kannalta tärkeisiin luottamustehtäviin. 

Tämä äänimäärä on myös henkilökohtainen ennätykseni. Neljä vuotta sitten sain 169 ääntä. 

Seuraavaksi puolueet jakavat keskenään luottamustehtäviä, minkä jälkeen Vihreät nimeävät niihin omia edustajiaan. Välittämättä siitä, mihin tehtäviin päädyn, pyrin hoitamaan niitä mahdollisimman hyvin.

Bloggaan tulevista tehtävistäni näillä sivuilla, ja sivuillani tulee olemaan myös jatkossa Espoon kaupunkisuunnittelua, kulttuuripalveluita, kirjastoa, historiaa ja palveluita koskevia kirjoituksia. 

Kiitoksia kaikille minua äänestäneille, tukiryhmälleni ja myös kaikille vaaleissa ehdolla olleille puolueesta välittämättä. Kuntavaalit ovat demokratian juhlapäivä.

Artikkelia on korjattu 16.6. Tarkistuslaskennassa äänimääräni väheni yhdellä.

Rajaa sisältöä

Esim. 9.2023