Mitä ehdotin muutoksiksi länsimetron jatkeen liityntäliikennettä suunniteltaessa?

HSL eli Helsingin Seudun liikenne kerää parhaillaan kommentteja ja näkemyksiä liityntäliikenteen järjestämiseksi länsimetron jatkeen valmistuttua. Länsimetron jatke varmistuu oletettavasti vuonna 2023.

Olen blogannut suunnitelmista viidesti. Tässä on kooste mitä olen itse ehdottanut suunnitelmissa huomiotavaksi. HSL:n kyselyssä nämä kysymykset jakautuvat neljään osaan, joten sen mukaan vastasin sitten minäkin.

Latokaski, Nöykkiö ja Tillinmäki

 • Liityntälinjojen määrän tippuessa kolmesta kahteen, kaksi linjaa kiertävät aiempaa enemmän. Tämä tarkoittaa sitä, että matka-aika Matinkylään pitenee entisestään. Nämä reitit kannattaa suunnitella uusiksi.
 • Vielä parempi vaihtoehto olisi luoda yksi tai kaksi uutta linjaa Latokaskesta Kamppiin. Toinen linja lähtisi Latokaskesta, ja menisi Nöykkiönkatua suoraan Länsiväylälle. Toinen linja sitten kulkisi Finnoontietä, ja menisi suoraan Länsiväylälle.
 • Nämä kaksi linjaa tarjoaisivat suoria yhteyksiä Helsinkiin alueella, jossa matka-ajat ovat pidentyneet eniten länsimetron valmistumisen myötä. Plus silloin nuo Matinkylään vievät liityntälinjat voisivat kierrellä, jos tarjolla olisi myös nopea yhteys Helsinkiin.
 • Ehdotettu 121A voisi jättää tulematta Latokaskeen. Se voisi startata joko Puolarmetsästä tai Kuitinmäestä.
 • 159 on "se nopeampi" liityntälinja, Etenkin jos suoria yhteyksiä Helsinkiin ei ole, niin 15 minuutin vuoroväli tuntuu alhaiselta. Käytännössä alueella kulkevien bussien määrä vähenee vaikka asukasmäärä kasvaa. Eli kannattaa tarkastella bussien määrää, joka alueen kaduilla kulkee. Nyt määrä näyttää pienenevän.

Olari ja Matinkylä

 • Ruonkolinja 530 on hyvä uudistus. Suvelan, Sunan ja Tuomarilan liityntäliikenne tulee synkronoida sen aikatauluihin.
 • Kun 531B lakkautetaan, niin "Nuottaniementien koukkureitillä" kulkee puolet vähemmän busseja (poislukien sunnuntai). Tuo tuntuu hurjalta tiputukselta. Miten bussien kapasiteetti riittäisi?
 • Voisiko 531 eteläpään päätepysäkki olla Finnoon metroasema? Matka nykyiseltä päätepysäkiltä ei ole pitkä. Eteläisen Matinkylän asukkaille olisi tarjolla liityntäyhteyksiä metroon molempiin suuntiin. Tämä olisi hyödyllistä etenkin alueen länsireunalla asuville.

Bonusosio: Espoon keskus.

 • On kummallista, että ehdotettaessa linjojen 134 ja 136 lakkauttamista ei ole mietitty, miten korvaava liikenne esimerkiksi Sunaan järjestetetään. Nyt ehdolla oli malli, jossa Suna olisi jäänyt ilman yhteyttä. Hyvä, että teitte tähän korjausliikkeen, mutta suunnitelmia esiteltäessä pitäisi tarjota kokonaisuutta eikä sen osia. Etenkin kun tässä puhutaan jo käsittääkseni varsin pitkälle viedyistä suunnitelmista, ei mitään alkuvaiheen luonnoksista.
 • Yksi vaihtoehto olisi, että linja 531 kiertäisi etelästä tultua Sunan ja menisi Suvelantietä Espoon keskukseen. Espoon asemanseutua ei tarvitse välttämättä kiertää.

Espoonlahden alue

 • Kaitaantietä kulkee jatkossa vain linja 544. Metro tosin seuraa suurin piirtein samaa reittiä, mutta esimerkiksi Kaitaantien pohjoispuolen asukkaille bussi on taatusti kiinnostavampi vaihtoehto, jos on menossa asioille Espoonlahteen tai Matinkylään. Tässä kohden on mielestäni syytä tarkistaa matkustajamääriä jne., eli onko syytä uskoa, että tämä vuoromäärä riittää?
 • Espoonlahden ja Soukan alueella menee busseja noin yhtä paljon kuin tälläkin hetkellä. Kun linjat otetaan käyttöön, tulee tarkastella matkustajamääriä ja liityntäliikenteen toimivuutta. Riski on, että tilanne puuroutuu.
 • Soukan asema on monille kiinnostavampi kuin Espoonlahti (koska se on lähempänä Helsinkiä). Eli monet välillä asuvat hyppäävät varmaan Soukan suuntaan. Tämä kannattaa huomioida aseman järjestelyissä.

Saunalahden ja Kauklahden alue

 • Kauklahden aseman lähellä kulkevien linjojen 166 ja 167 aikataulut tulee suunnitella yhteen junien aikataulujen kanssa, jotta vaihto on sujuva.
 • Bassenkylän/Näkinmetsän tilannetta tulee seurata, ja tarvittaessa vuoromääriä lisätä. Nyt sinne menisi linja 166 ruuhka-.aikaan puolen tunnin ja muulloin tunnin välein. Asutus tiivistyy, ja tarve joukkoliikenteelle kasvaa.
 • Linjan 118 reitti tulee muuttumaan kun joukkoliikennekatu Kuuriinniityn ja Henttaan välillä otetaan käyttöön. Sen jälkeen linja 118 ei enää kulje Kauklahteen. HSL:n liikennöintisuunnitelmassa todetaan, että sen korvaa linjan 213 tihentynyt vuoroväli. Omien laskelmieni mukaan 118 kulkee nyt arkisin välillä 7-8 Kauklahden ja Mikkelän väliä kolmasti tunnissa, samoin linja 213. En tiedä kuinka monta lisävuoroa linjalle 213 tulee, mutta tuskin yhtä monta vuoroa kuin nykyisin. Myös tulevaisuudessa Kauklahden ja Mikkelän väliä tarvitsee päästä matkustamaan säännöllisesti.

Voit tutustua Länsimetron jatkeen  liityntäliikennesuunnitelmiin täällä. Muutoksia käsittelevän blogisarjani kaikki tekstit löytyvät täältä

Rajaa sisältöä

Esim. 7.2024