Hagerlund.net

Keski-Espoon joukkoliikenne pysyy lähivuodet pääosin ennallaan

(Keski-Espoon Sanomat 1/2009)

Vielä lähiviikkojen ajan YTV:n verkkosivuilla ja asukastilaisuuksissa esitellään joukkoliikennesuunnitelma vuosille 2010-2014. Suunnitelma sisältää seudun bussi- ja junaliikenteen linjasto- ja vuorovälisuunnitelmat Espoon, Kauniaisten ja Keravan alueille.

Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteessä kehitetään tulevina vuosina etenkin seudullisia ja kuntien sisäisiä poikittaisyhteyksiä. Espoossa suurimmat muutokset joukkoliikenteeseen tuo Suurpellon rakentuminen.

Espoon keskuksen alueelle isoja muutoksia ei ole tulossa. Mahdollisesti valmistuessaan Kuurinniityn ja Suurpellon välinen joukkoliikennekatu tulee muuttamaan bussireittejä. Vasta rantaradan jatkaminen Espoon keskukseen saakka, sekä siihen liittyvä bussiterminaali tulevat vaikuttamaan merkittävästi alueen julkiseen liikenteeseen.

Uusi linja 8 Espoon keskuksen ja Tapiolan välille

Kuurinniityn yhteyksiä Kauniaisiin ja Leppävaaraan hoitavan linjan 51 kaikki vuorot ajetaan 2010 alkaen Karakallion kautta. Muutoin Kuurinniityn joukkoliikennepalvelut säilyvät entisellään.

Linjan 156 päätepysäkki siirtyy Sunasta Tuomarilaan Sunankaaren valmistuttua. Syksyllä 2014 aloittaa uusi linja 8 Tapiola-Espoon keskus. Linja kulkee Tapiolasta Suurpeltoon ja sieltä Kuurinniityn ja Tuomarilan kautta Espoon keskukseen, edellyttäen että Suurpellon ja Kuurinniityn välinen joukkoliikennekatu rakennetaan. Linja korvaa Kehä II:n kautta ajavat linjan 18z-vuorot.

Palvelulinjalla Hirvisuolle

Espoon keskuksen palvelulinja alkaa liikennöimään Karhusuolle, Miilukorpeen ja Pitkäniittyyn syksyllä 2011. Linjaa 81 Espoon keskus-Mikkelänkallio-Gumböle-Hirvisuo aletaan liikennöidä ruhka-ajan lisäksi myös arkisin.

Turuntien pohjoispuolisen alueen poikittaisyhteyksiä Matinkylän suuntaan parannetaan perustamalla uusi linja 55 Järvenperä-Kauniainen-Mankkaa-Olari-Matinkylä. Nykyiset linjat 35 ja 43 lakkautetaan, jatkossa Järvenperästä ei pääse suoralla yhteydellä Espoonlahteen.

Vantinportti muuttaa Kauklahden yhteyksiä

Vantinportin alikulun valmistuessa linjojen 61 (Nissinmäki-Kauklahden asema) ja 65 (Espoonlahti-Kauklahden asema-Espoonkartano-Kauklahti) reitit muuttavat kulkemaan rantaradan ali. Linjan 61 vuorovälit lyhenevät. Syksystä 2011 Linjan 61 A-vuorojen reitti ajetaan Bassenkylän kautta

Vuotta myöhemmin linja 165 Helsinki-Kauklahti siirtyy kulkemaan Vantinportin kautta. Linjan päätepysäkki siirtyy Puikkariin, ja vuoroväli tihenee.

Tony Hagerlund

Rajaa sisältöä

Esim. 9.2022